De meester van toen: Iman Mosselman

Door Leni Paul. Hij is al weer een aantal jaren ‘uit het onderwijs’, maar is graag bereid met ons in zijn werkzaam verleden te duiken. “Ik heb een heerlijke tijd gehad bij de Groenstrook en zie er met genoegen op terug.”

Sinds enkele jaren werd de woning aan de Linnaeuslaan verruild voor een ruim en gerieflijk appartement in Kas. Echtgenote Ada portretteerden wij al eerder. Zij werd bekend als de perfecte en vrolijke ‘prikjuffrouw’ bij de plaatselijke bloedtransfusiedienst.

Echtgenoot Iman is deze middag onze opgewekte gesprekspartner die al vast wat feiten en aanknopingspunten voor ons onderhoud op papier heeft gezet. “Je bent onderwijzer en blijft dat toch altijd een beetje…”

Iman in een gekke bui

Goede leerschool
“Onze familie komt uit Nieuwe Tonge in Zuid-Holland. Mijn voornaam is ook echt Zeeuws, hoewel men wel eens denkt dat Iman Russisch of Oosters is. Mijn vader begon in Aalsmeer een kwekerij. Ik ging naar de school met de bijbel in de Ophelialaan, dat werd later De Hoeksteen. Van jongs af aan trok mij het vak van onderwijzer dus ik ging naar de kweekschool en behaalde ook al snel de hoofdakte. Toen werd er op de lagere tuinbouwschool een leraar gevraagd. Men zocht in die jaren bewust naar jong personeel en ja, ik was nog jong. Ik had ook nog de akte Engels gehaald en toen stond ik daar op 15 oktober 1968 voor de klas, 21 jaar en dan en dan les geven aan jongeren van zeventien, achttien jaar. Het was een goede leerschool.”

Grote klassen
De verhouding tussen jongens en meisjes was destijds anders dan tegenwoordig, vertelt Mosselman. “Op een leerlingenaantal van honderdvijftig zaten in die tijd vier meisjes. Van alle gezindten en met respect voor elkaar. Ik heb altijd het standpunt gehuldigd: je leert van elkaar.”

Het waren grote klassen, te groot volgens Mosselman. Moeilijk om alles en iedereen in de gaten te houden. “Sommige zeventienjarigen zaten bijvoorbeeld stiekem hun theorielessen voor het rijbewijs te leren…” Het leerlingenaantal breidde uit. Waren het op de tuinbouwschool vroeger vooral kinderen uit kwekersgezinnen, door de landelijke veranderingen in het tuinbouwonderwijs kwamen er ook veel leerlingen die zich wilden bekwamen in de bloemsierkunst, of op de veiling wilden werken bij een exporteur.”

Mosselman geeft inzicht in de veranderende opvattingen. “Het behalen van het diploma van onze school werd ook meer en meer geen eindstation, men ging vaak door naar een middelbare school. We spreidden onze vleugels uit. Ik doceerde naast Engels Nederlands, biologie en aardrijkskunde waarvoor ik een zogeheten applicatiecursus volgde zodat ik ook maatschappijleer kon geven.”

Uitbreidingen
De school groeide in die tijd snel. Met name in 1973 en in 1977 waren er flinke uitbreidingen. Mosselman::”Uitbreiding van gebouwen, van aantal leerlingen en van leerstof. Ik volgde in 1982 een nascholingscursus leerlingenbegeleiding. Dat was nuttig en nodig om meer te kunnen betekenen voor leerlingen. In kleine groepen konden we ze extra ondersteuning en aandacht geven.”

Mosselman zette zich als voorzitter in voor de invoering van de basisvorming met als doel individuele leerlingen meer tot hun recht te laten komen.

Groenstrook
Zongen de eerste leerlingen van de destijds in Aalsmeer gestichte ‘tuinbouwschool’ met zelfs landelijke bekendheid en roem nog volop hun lijflied ’k Hou van ‘t frisse tuinmansleven’, in de jaren dat Mosselman de scepter zwaaide over de doorgaans als Lagere Tuinbouwschool aangeduide Groenstrook, veranderde er veel. Mosselman: ”Ja, gigantisch. De leerstof, de naam van de school. Van Centrum voor Algemeen Vormend en Agrarisch Onderwijs naar Groenstrook. We vonden dat er een nieuwe naam moest komen. Er kwamen destijds tweehonderd suggesties binnen. Er werd gekozen voor Groenstrook, het woord Groen riep vele associaties op die met het karakter van de school verband hielden en het woord strook gaf een rand aan waarlangs leerlingen hun toekomst tegemoet lopen. Op 6 juli 1984 werd deze naam feestelijk onthuld.”

Wisseling van de wacht: Iman Mosselman vervangt Jan Broere in 1994

Vestigingsdirecteur
Toen er een nieuwe adjunct-directeur moest worden benoemd, besloot Mosselman te solliciteren en werd benoemd. “In 1994 werd ik, toen mijn voorganger Jan Broere vertrok, gevraagd als vestigingsdirecteur. Ik wilde zelf wel solliciteren, Maar werd als zodanig gekozen. Mijn directe contacten met de leerlingen verminderden noodgedwongen, maar op andere terreinen kon ik meer betekenen.“

Terugloop
Mosselman schetst nog meer veranderingen in het land-en tuinbouwonderwijs zoals bijvoorbeeld de onderwijsvernieuwing waarbij de leerlingen grotendeels verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces en ze zelf bepalen welke vakken er op welke dag behandeld gaan worden. Uiteindelijk is men hier weer van afgeweken. “In onze topjaren zaten we aan de 700 leerlingen. Het liep in de jaren van vernieuwing aardig terug maar gelukkig is dat door de leerling zelf bepalen van hun leerproces van tijdelijke aard geweest. Dat is niet wenselijk voor twaalf- tot zestienjarigen.”

Afscheid in 2007

Yuverta goed op weg
Hoewel al jaren uit het onderwijs volgt Mosselman de ontwikkelingen nog op de voet. “Na de vele ontwikkelingen en veranderingen is men nu weer goed op weg en Yuverta aan de Thijsselaan gaat weer richting de 600 leerlingen, zo hoorde ik op de open dag vorige week.”

U maakte gebruik van de BAPO-regeling om op uw 61e met pensioen te gaan. “Ja, het werd op 28 juni 2007 een groots afscheid. Ik heb altijd met veel plezier in het onderwijs gewerkt, Maar vond het toen ook wel tijd voor andere, wat ik noem leuke dingen  Ik heb veel in het onderwijs zien veranderen maar zou toch zo weer voor dit vak kiezen.”

Krantenbericht bij het afscheid

Rozenpenning
Mosselman werd ‘van hogerhand’ ook gewaardeerd want bij zijn afscheid werd hij vereerd met de Rozenpenning van de gemeente Aalsmeer. Tien jaar later, vanaf april 2017 mocht hij zich bovendien lid in de Orde van Oranje Nassau noemen waarbij onder meer hebben meegeteld zijn voorzitterschap van de Stichting Tsjernobyl Kinderen Aalsmeer, het voorzitterschap van de OVAK, de ouderenvereniging Aalsmeer/Kudelstaart, het voorzitterschap van de klachtencommissie Zorggroep Aalsmeer, lid van de ZWO, de Zending, werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking van de Open Hofkerk. Ook is hij nog altijd elke vrijdag in Gebouw Irene aanwezig als vrijwilliger bij de begeleiding van licht dementerenden.

Met vrouw en dochters

U bent dan al vele jaren niet meer in uw vak bezig, maar u hebt nog een groot aantal functies in het Aalsmeerse sociale leven. Mosselman zwijgt even en wijst dan op een vrolijke foto aan de muur. “Ja, en dan zijn er ook nog de zeven kleinkinderen…”

Foto’s Jaap Maars en privé-archief I. Mosselman

Lees onder de advertentie van Yuverta ook de verhalen van de andere geportretteerde leerkrachten van toen.

Tips voor deze rubriek? Mail de redactie: info@aalsmeervandaag.nl

4 reacties

  1. Ook ik ben geneigd het verleden te idealiseren. Hoe ” goed, beter en mooi” was alles vroeger. Een klein beetje is het wel waar. Om 6 uur opstaan: je snel aankleden, eten en dan nog 25 minuten lopen naar het Haarlemmermeerstation. Daar nog wachten op de bus (lijn1). Vervolgens 45 minuten rijden naar Aalsmeer. Daar aangekomen nog eens 15 minuten lopen naar de school. Zo ging dit in die tijd. Je werd niet met de auto of de fiets naar school gebracht, je moest het allemaal zelf doen. Ik moet ook af en toe nog terug denken aan hoe vervelend ik op school was. Ik onderwierp mij niet aan wat anderen van mij wilde, ik volgde mijn eigen pad, soms tot grote frustraties van de leraren en lerares, in het bijzonder mevrouw Eichenberger. Ik hoop dat ik haar naam goed heb geschreven. Ik was al vroeg aan het denken/nadenken over alles wat er in de wereld waarneembaar was. Ik zag al snel dat er veel niet klopte van wat ik zag en hoorde, vandaar ik mijn eigen pad volgde. Máár toch, ook ik heb heel mooie herinneringen aan die periode.

  2. zeker een mooie tijd geweest ook met Schuit, Fransen, Eigenhuis, Faddegon, Kragtwijk en onder bezielende leiding van directeur Rozendaal

  3. Ongelooflijk mooie tijd gehad op de Lagere tuinbouwschool, dhr mosselman, Broere, Bruins, Brouwer, Elderhorst, Bom, Daha, vd Lans, etc etc om nooit te mogen vergeten. Ik kom er nog regelmatig om dingen voor Yuverta te doen.

  4. Wat een prachtig, lezenswaardig verhaal! Heel mooi, en voor mij zeer herkenbaar 😉. De betrokkenheid van mijn vader spreekt eruit, maar ook het grote, maatschappelijke belang van goed vmbo-onderwijs en oog voor de individuele leerling en zijn/haar talenten. Alle goeds voor jullie platform!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel