Disclaimer

Wij als makers van AalsmeerVandaag proberen onze website met de grootste zorgvuldigheid en met inachtneming van algemeen geaccepteerde fatsoensnormen in te vullen en samen te stellen. Dat geldt voor zowel tekst, gegevens en beeld als links naar websites. Maar we kunnen niet instaan voor de volledigheid en juistheid van het gepresenteerde. Opvattingen die auteurs in artikelen uiten, zijn voor hun eigen rekening.

Wij zijn noch verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventueel opgelopen schade als gevolg van enige content op de site. Evenmin zijn we dat wanneer de website door welke oorzaak dan ook moeilijk bereikbaar of (tijdelijk) onbereikbaar is.

Vragen over het bovenstaande? Neem contact met ons op (mail, 06 5570 6261).