1. Home
  2. Algemeen

Categorie: Politiek

Waterfront: denk in oplossingen

Waterfront: denk in oplossingen

(Commentaar) Toen ik de foto zag bij het artikel ‘Waterfront mag in de ijskast’, kwam als eerste een filmtitel bij me op: ‘PACT is BACK on the TRACK’. Dat beeld werd nog eens bevestigd toen…

Lees meer
Winkeltijden, botsing van niet bestaande principes

Winkeltijden, botsing van niet bestaande principes

Weet u het nog hoe dat zat met de winkeltijden op zon- en feestdagen? Het was van 12.00 tot 20.00 uur. Met als argument dat men gehoor wilde geven aan de vraag van enkele supermarkten…

Lees meer
PvdA Vrouwennetwerk besprak actualiteit

PvdA Vrouwennetwerk besprak actualiteit

Zoals veel evenementen dit jaar door ‘het virus’ niet tijdig hadden kunnen plaatsvinden was er na vele maanden stilte vorige week vrijdag weer ruimte voor een bijeenkomst van het Aalsmeerse Vrouwen Netwerk van de Partij…

Lees meer
‘Waterfront mag in ijskast’

‘Waterfront mag in ijskast’

D66, Pvda en GroenLinks zijn van mening dat de ontwikkeling van het waterfront op dit moment geen goed idee is en dat de plannen in de ijskast moeten. In een gezamenlijk ondertekend persbericht laten ze…

Lees meer
Groei luchtvaart maakt woningbouw onmogelijk

Groei luchtvaart maakt woningbouw onmogelijk

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces luidde de gemeenteraad de noodklok over de plannen van het Rijk voor groei van het vliegverkeer boven Aalsmeer en Kudelstaart. Dat gebeurde aan de hand van een raadsbrede…

Lees meer
Aalsmeer wil niet meer in top 10

Aalsmeer wil niet meer in top 10

Bij de behandeling en vaststelling van de Kadernota 2021 vorige week donderdag, kwamen ook de tarieven van de Algemene Begraafplaats aan de orde. Aalsmeer staat wat kosten voor de laatste rustplaats betreft in de top…

Lees meer
Raad nu nog eensgezind, maar wat als er keuzes gemaakt moeten worden?

Raad nu nog eensgezind, maar wat als er keuzes gemaakt moeten worden?

Tijdens de behandeling van de kadernota in de commissievergadering had burgemeester Oude Kotte de Raad uitgenodigd om met principiële uitspraken te komen, 10 scherpe moties desnoods. Vanuit de rekenkameronderzoeken kwam de aanbeveling aan de raad…

Lees meer
Winkeltijden en toeristenbelasting in Raad

Winkeltijden en toeristenbelasting in Raad

Aanstaande donderdag 2 juli vergadert de gemeenteraad opnieuw over de winkeltijden. De fractie van D66 heeft samen met Absoluut Aalsmeer, GroenLinks en de PvdA een initiatiefvoorstel ingediend om de eind vorig jaar vastgestelde openingstijden voor…

Lees meer
Kadernota: alles op een rijtje

Kadernota: alles op een rijtje

De gemeenteraad stond afgelopen donderdag uitgebreid stil bij de kadernota. Dit zogenaamde sturingsdocument wordt gebruikt bij de invulling van de financiën voor de komende tijd. Met andere woorden: hoeveel geld wordt waarover uitgesmeerd. Elke partij…

Lees meer
Nog twee dagen om mening over gemeente te geven

Nog twee dagen om mening over gemeente te geven

Inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart staan nog niet echt te dringen om de enquete in te vullen over de dienstverlening van de gemeente. Daarom mag buiten de 3000 formulieren die de gemeente naar willekeurige adressen…

Lees meer
Vergadering Kadernota anders dan gebruikelijk

Vergadering Kadernota anders dan gebruikelijk

Op donderdag 25 juni vergadert de gemeenteraad over de Kadernota 2021. Dit is het belangrijkste moment voor de raad om richting aan het college van B&W mee te geven voor het opstellen van de nieuwe…

Lees meer
Meer participatie en inzicht gewenst bij de Regionale Energiestrategie

Meer participatie en inzicht gewenst bij de Regionale Energiestrategie

Ik hoor het, zo’n 50 jaar geleden, voormalig burgemeester Brouwer nog zeggen: ‘Inspraak zonder inzicht mijnheer Kok, leidt tot uitspraak zonder uitzicht’. Mijn reactie daarop was: ‘Zorg voor goed inzicht’. In die tijd was het…

Lees meer
Wethouder niet op koers richting Schiphol

Wethouder niet op koers richting Schiphol

Een dag voor de Raadsvergadering kregen de raadsleden een mailtje dat op vrijdag 19 juni de wethouders van Schipholgemeenten zouden overleggen over hinderbeperkende maatregelen in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Een paar dagen voor de klankbordgroep…

Lees meer
Opvang minderjarige asielzoekers splijt raad

Opvang minderjarige asielzoekers splijt raad

Alsof het een vergaderzaal van de Verenigde Naties betrof, zo riant zaten de raadsleden nog nooit. Gisteravond was de Burgerzaal het toneel waar de agendapunten werden afgewerkt. Een van de opvallendste onderwerpen was de oproep…

Lees meer
Berber maakt plaats voor Julius

Berber maakt plaats voor Julius

Tijdens de laatste vergadering van de Kinderraad werd gistermiddag Julius van Wilgenburgh officieel geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester. Van zijn voorganger Berber werd afscheid genomen. Iets minder feestelijk dan gebruikelijk maar desondanks wel plechtig hing Berber…

Lees meer
Zonne-energie in Aalsmeer, hoe ver gaan we?

Zonne-energie in Aalsmeer, hoe ver gaan we?

In 2040 wil de gemeente Aalsmeer onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Om dit waar te maken zet de gemeente in op energiesparing en het meer opwekken van duurzame energie. Voor hoe Aalsmeer met zonne-energie om…

Lees meer
Horeca geholpen met aangepaste terrasvergunning

Horeca geholpen met aangepaste terrasvergunning

Vanaf 1 juni zijn de terrassen weer geopend. Ondernemers die in het bezit zijn van een terrasvergunning mogen op basis van het gedoogbeleid hun terras uitbreiden. De gemeente biedt nu ook mogelijkheden aan horecabedrijven zonder…

Lees meer
Burgerzaal omgebouwd tot raadzaal

Burgerzaal omgebouwd tot raadzaal

Er vindt momenteel een ingrijpende aanpassing van de Burgerzaal plaats. Na een aantal raad- en commissievergaderingen online te hebben gehouden, wordt er vanaf komende donderdag vergaderd in de Burgerzaal. Het is een opmerkelijke setting waarin…

Lees meer
Kadernota geeft weinig rooskleurig beeld

Kadernota geeft weinig rooskleurig beeld

“Kom met principiële uitspraken, tien scherpe moties kan geen kwaad…” Aldus de oproep van burgemeester Gido Oude Kotte bij de behandeling van de kadernota in de vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur donderdag 4 juni. Hij…

Lees meer
Gemeente peilt met steekproef mening Aalsmeerders

Gemeente peilt met steekproef mening Aalsmeerders

De gemeente Aalsmeer wil van inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven weten welke dienstverlening zij in de nabije toekomst van de gemeente verwachten. Daarom ontvangen eind deze week 3000 adressen een brief met het verzoek online…

Lees meer