De juf van toen: Janny Oosterloo

Ze leerden je liefde voor lezen. Lieten je zien hoe je moest rekenen met breuken en vertelden hoe de Napoleon de slag bij Waterloo verloor. In het zeventiende deel van onze serie over de juf of meester van toen spreken we met Janny Oosterloo, onder meer docente Engels aan de ‘nijverheidsschool voor meisjes’ De Poort, Westplas MAVO en de Groenstrook.

‘Ik draag nog steeds graag kennis over’

Door: Leni Paul. De meeste Aalsmeerders zullen bij het horen van haar naam deze onmiddellijk associëren met de politiek en met functies op maatschappelijk gebied zoals bijvoorbeeld onder meer als lid van de gemeenteraad en het Waterschap waarvoor ze zich inzette. Minder bekend zijn haar werkzame jaren in het onderwijs.

Dit keer een gesprek met Janny Oosterloo, 75 jaar en nog steeds een bezige bij op velerlei gebied.

Bloemen binnen en in de smaakvolle tuin. Boeken, een mooie antieke kast en aan de wand een afbeelding van een indrukwekkend schip waarop Janny Oosterloo als kind woonde. Janny Oosterloo’s wieg stond op een boot: als schipperskind werd ze geboren in Meppel waar haar vader het nu niet meer bestaande beroep van beurtschipper uitoefende. “We voeren tussen Meppel en Rotterdam.”

Zij en haar vier jaar jongere broer doorliepen de lagere school in Meppel en Janny bezocht daarna de hervormde Ulo in die plaats. “Ik was zestien jaar en ging werken bij Brocades. Zo ging dat in die tijd, je ging al vroeg aan het werk. Ik volgde bij de farmaceutische fabriek Brocades een opleiding als analiste. Mijn omgeving raadde me wel een opleiding kweekschool aan, maar ik dacht, er zijn wel leukere beroepen dan onderwijzeres. Ik ben een PBNA analistenopleiding gaan doen. Er was in die tijd een behoefte aan analisten. Totdat ik besloot na die opleiding van vier jaar bij Brocades naar Engeland te gaan. Ik werkte er bij een gezin in Londen en in een particulier tehuis voor ouden van dagen in Hampshire. Toen in in 1965 terugkwam heb ik een aantal analistenbanen gehad. Ik heb gewerkt bij het Proefstation in Aalsmeer waar ik mijn man ontmoette. Ook werkte ik bij de afdeling Microbiologie van de Landbouwhogeschool in Wageningen en ook bij de subfaculteit Plantensystematiek van de VU.”

Een roze wolk?
“We gingen trouwen en kregen een huis in de Locatellihof. We hoorden bij de eerste bewoners van de toen nog grotendeels lege Hornmeer. Toen de kinderen kwamen stopte ik zoals toendertijd gebruikelijk was met buitenshuis werken. We kregen een dochter en een zoon. Prachtige kinderen. “Dan zit je op een roze wolk, zo pleegt men dan te zeggen. Maar  ik zat dus thuis en miste het groen, de bloemen, de contacten en voelde  me ongelukkig. De toenmalige huisarts, dokter Berkel, raadde me aan te  gaan studeren en dat ben ik gaan doen, ik heb de MO Akte Engels behaald. “

Als er iemand is op wie het predikaat Bezige Bij met een brede interessesfeer op met name het maatschappelijk gebied van toepassing is, is dat wel Janny Oosterloo. De lijst van oriëntatiecursussen, kadercursussen en van functies die ze bekleedde is lang. Zo werd Janny bijvoorbeeld in 1994 gekozen om voor de PvdA zitting te nemen in de Aalsmeerse gemeenteraad. Om ons in dit artikel tot het onderwijs te beperken noemen we naast de door Janny behaalde MO Akte Engels onder meer de oriëntatiecursus op onderwijsmanamanagement voor vrouwen (post-hoger beroepsonderwijs). In 1974 startte Janny met het geven van cursussen Engels voor ouderen in Rijsenhout.

“Dit werd georganiseerd door de Stichting Welzijn Ouderen Haarlemmermeer. De  groep groeide en groeide, voor veel ouderen ging er een wereld open. Ik heb in die tijd ook reisjes voor hen  georganiseerd, gingen we met een bus naar Engeland.”

De Poort, april 1992, laatste klas

 Engelse les in De Poort
“In 1979 trad ik fulltime in dienst als docent Engels bij de nijverheidsschool voor meisjes De Poort. Ervaring hoe je met een schoolklas om moet gaan had ik niet, wel met het lesgeven aan volwassenen via de diverse cursussen die ik inmiddels had gegeven. Op De Poort was een breed programma op onderwijsgebied en dan denk ik aan textielverwerking, er werd gedoceerd op het gebied van detailhandel en kantoorwerk. Ik was naast docent Engels ook een aantal jaren als dekaan werkzaam waarbij ik leerlingen begeleidde en adviseerde in hun studie- of beroepskeuze. De Poort werd in 1992 wegens gebrek aan leerlingen opgeheven. Er is nog geprobeerd om te fuseren met De Wiekslag maar dat is toen niet gebeurd. De Wiekslag ging later samen met de openbare Westplas Mavo waar ik tot 1994 ook Engelse les heb gegeven. Men zat in die jaren te springen om leerkrachten, net zoals dat nu weer het geval is.”

Je werkkring was nooit saai want Van 1994 tot 2005 was je docent Engels aan weer een andere school. “Ja, ik was docent Engels aan de Groenstrook, de Aalsmeerse VBO en IVBO-afdeling van het Florens College. Tevens was ik mentor van een eerste of tweede klas.“

Naast je gezin, je werkkring, je raadslidmaatschap, ben je altijd actief geweest op divers gebied. Wat heb je het aantrekkelijkst gevonden aan het les geven? Je hebt gewerkt met jongeren zoals op de diverse scholen en je hebt je ook altijd ingezet voor het onderwijs aan volwassenen.

Wellantcollege, Groenstrook, 2002-2003

Kennis overdragen
Je bent duidelijk een vrouw die graag kennis uitdraagt, bepaalde opvattingen heeft. Kon je dat in  klassen met jongeren ook wel voldoende kwijt naast het overbrengen van de Engelse grammatica? ”Nee, wat mij veel moeite kostte toen ik begon op de scholen was orde houden. Dat speelt bij het les geven aan volwassenen natuurlijk geen rol. Uiteindelijk heb ik het in de klassen ook wel onder de knie  gekregen, hoor.”

Je hebt ze nooit opgejut in de emancipatiestrijd? “Ik riep wel eens, werkzaam bij De Poort, meiden, jullie kunnen echt wel wat. “

Je maatschappelijke bewogenheid heeft er mede voor gezorgd dat men je, ook na het afscheid van je werk in het reguliere onderwijs, op divers gebied nog wist en nog steeds weet te vinden. Behalve dat je politiek actief was (gemeenteraad, plaatselijke PvdA-bestuur, functie bij het waterschap, ouderenvereniging ANBO, praat mee in de gemeentelijke Taskforce Zorg en Wonen) ben je betrokken bij de door Participe in te vullen Sociale wijkagenda voor de Hornmeer. “Maar er is nu ook volop tijd voor voor lange fietstochten samen met mijn man in het prachtige Groene Hart of elders op ontdekking in Nederland vanuit een vakantiehuisje.”

Terugkijkend op je tijd voor de klassen, wat was voor jou daarin het plezierigst? “Het leukst vond ik de één op één contacten met die jonge mensen.  Het groepsgebeuren was niet mijn sterkste kant. Op voet van gelijkheid met de leerlingen staan werkt in het volwassenenonderwijs maar werkt niet bij pubers. Ik was geen natuurtalent zoals sommige onderwijzers die als vanzelfsprekend voor de klas staan en de groep als het ware bespelen.”

Zijn er nog contacten met oud-leerlingen? “Ik heb nog steeds contacten, ontmoet nog regelmatig oud-leerlingen van De Poort en het Wellant, zie ze in de straat. Ze werken dan in de winkels of in de zorg en dat levert altijd leuke gesprekken op. Of ik nog terugverlang naar het onderwijs? Naar het reguliere onderwijs niet meer, maar het kennis overdragen aan volwassenen doe ik nog met groot plezier.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin