Nieuwe hobbels voor Zeilfort

Fort bij Kudelstaart (Foto archief AV/Arjen Vos)

Door: Klaas Leegwater. De stichting Werkgroep Fort Kudelstaart gaat definitief in beroep tegen het raadsbesluit omtrent het gewijzigde bestemmingsplan voor Zeilfort Kudelstaart. Vandaag (maandag) zal de werkgroep het beroepschrift inclusief voorlopige voorziening indienen bij de Raad van State. Een uitspraak over de hoofdzaak wordt pas na de zomer verwacht. Daarnaast loopt er een Unesco-onderzoek over de impact van bouwwerkzaamheden aan het fort.

“Het is en blijft onbegrijpelijk dat het monumentale bouwwerk zwaar zal worden aangetast, doordat het Zeilfort-plan zo ingrijpend is. De procedure bij de Raad van State zal ervoor moeten zorgen dat het plan niet doorgaat, dan wel sterk wordt afgezwakt,” zegt Emile Abbing van de werkgroep. “Bestudering van het bestemmingsplan heeft geleerd dat er voldoende redenen zijn om deze procedure te doen slagen. We hebben een sterk verhaal, dat zorgvuldig is voorbereid door onze advocaat.”

Bezwaren
Vanaf het begin heeft Werkgroep Kudelstaart geprotesteerd tegen de plannen. Abbing: “Te grootschalig, verslechtering van de leefomgeving en de bouw van een parkeerkelder zorgt voor grote impact op het werelderfgoed.” De vele zienswijzen en spreektijd met bezwaren tijdens commissievergaderingen vonden geen gehoor bij het college van B en W en het merendeel van de raadsleden. Verwezen werd naar eerdere raadsbesluiten (2012-2015)  waarbij groen licht werd gegeven voor grootschalige ontwikkeling van het fort. Alleen partij Absoluut Aalsmeer en fractie Judith Keessen stelden zich in de laatste fase kritisch op.

Op 3 december ging de gemeenteraad akkoord met aanpassing van het bestemmingsplan. Daarmee kreeg ondernemer Martijn de Liefde toestemming voor realisatie van Zeilfort Kudelstaart. Een hotel, horecavoorzieningen, vergaderruimten, een klein museum, een kleine spa, havenfaciliteiten en een ondergrondse parkeergarage. Het businessplan gaat uit van 125.000 bezoekers per jaar. “We maken er een bruisend zeilfort van, dit maakt Aalsmeer en Kudelstaart een stuk mooier,” vertelde De Liefde in november.

Onderzoek Unesco
Naast de procedure bij de Raad van State loopt er een HIA-onderzoek van Unesco (Heritage Impact Assessment) om het effect van de voorgenomen ingrepen op het fort  (Werelderfgoedlijst) te bepalen. Het onderzoek is ingesteld nadat de werkgroep haar zorgen kenbaar had gemaakt bij World Heritage Centre in Parijs. De uitkomst van het Unesco-onderzoek, rapportage waarschijnlijk in maart, is niet bindend maar wordt door overheidsinstanties veelal gebruikt als hulpmiddel en advies bij beslissingen, zoals bij een omgevingsvergunning.

Ontwikkelaar De Liefde wil niet reageren op de laatste ontwikkelingen. Eerder als inspreker op vergaderingen hekelde De Liefde de tegenwerpingen en opmerkingen van de werkgroep. “Ze trekken alles in twijfel, zonder enige onderbouwing. Dreigen met een procedure bij de Raad van State riekt naar initmidatie. Als dit soort aantijgingen serieus genomen worden ontstaat er een onwerkbare situatie en kan het fort niet in ontwikkeling komen. De tijd en geld die alle bezwaren kosten voor de gemeenschap, overheid en het Zeilfort is schadelijk en buitenproportioneel.”

Een uitspraak op een beroepschrift tegen een bestemmingsplan kan enige tijd op zich laten wachten. In de tussentijd kunnen er onherstelbare gevolgen optreden. Om dat te voorkomen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het hele bestemmingsplan wordt daardoor geschorst totdat over het verzoek is beslist, meestal binnen enkele maanden. Een uitspraak in een voorlopige voorziening is een voorlopige uitspraak, die meestal geldt totdat de Afdeling bestuursrechtspraak de definitieve uitspraak (in de hoofdzaak) heeft gedaan.

Relevante artikelen:
09-11:  Koning of rechtszaal? Plannen Fort Kudelstaart in beslissende fase
20-11: Botsing van werelden rond Fort Kudelstaart
05-01: AA kiest voor slachtofferrol
Relevante links: https://zeilfort.nl/ en http://fortkudelstaart.com/ 

Foto’s archief AalsmeerVandaag/Arjen Vos

 

3 reacties

 1. Fort Kudelstaart, onderdeel van de stelling van Amsterdam. Werelderfgoed. Staat op gelijke hoogte als de Piramides van Egypte, de Taj Mahal, de Chinese muur. Erfgoed waar we extra trots op zouden moeten zijn. Het was om ons te beschermen, puur defensief, niet belast met een discutabel verleden, een erfgoed waar we voor de verandering eens geen excuses voor hoeven aan te bieden. Hoe ga je hier mee om? Met respect of een sloopkogel? Hou je het in stand voor volgende generaties of ontwikkel je het tot iets totaal anders? Ik heb als backpacker veel werelderfgoeden mogen bezoeken, van Luxor tot Petra, van Palmyra tot de Borobudur, van de Chinese muur tot de tempels van de Kmer. Allemaal in zgn derde wereld landen. Allemaal beschermt, geen sloop, geen betonnen aanbouw, geen parkeerkelders en geen congreszalen. En wee je gebeente als je iets beswaffeld, of je op enige andere wijze respectloos gedraagt, laat staan veranderd of sloopt. En wat gebeurd er hier in Aalsmeer?

 2. Dhr de Liefde had zich waarschijnlijk beter moeten inlezen en laten informeren.
  Verblind door de munten waarschijnlijk.
  Van mij mogen ze lekker van het Fort afblijven.

 3. De gang naar de Raad van State is helemaal geen intimidatie, zoals de heer de Liefde vindt, maar iets wat binnen onze rechtsstaat een normaal instrument is. En ja, dat kost tijd, maar zoals ik lees en in de lokale media gevolgd heb, is de Werkgroep Fort Kudelstaart wel altijd heel transparant geweest over haar bezwaren (ik las nergens aantijgingen, zoals de heer de Liefde beweert), dus het kan niet echt een onverwacht bericht zijn voor het Zeilfort Kudelstaart.
  Dat het allemaal maar extra geld kost van de gemeenschap is niet waar. Wat zou het de gemeenschap aan geld opbrengen als er niet naar de Raad van State wordt gegaan? En waarom buiten proporties? Wat was dan binnen proporties geweest? En wat zijn de mogelijk onherstelbare gevolgen die op kunnen treden tijdens het wachten op de uitspraak?
  Best wel een hoop vragen eigenlijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel