Pierre’s Pennenstreken: ‘Rotsstrand’

Pennenstreek 352. Door Pierre Tuning. De ergste coronapiek was voorbij en op Moederdag 10 mei gaven Gerard Joling en Karin Bloemen een prachtig Brandewijnslootconcert bij het Zorgcentrum. ‘Hun gehoor bracht niet alleen de bewoners van de zorgcentra op de been, schreef AalsmeerVandaag. “Vanwege het fraaie weer de eerste helft van de dag, waren er flink wat vaartuigen en opvarenden in en nabij de Brandewijnsloot te vinden. Deze vormden bijna een erehaag die het zingende duo weer uitgeleide deed, toen hun boot ‘On the Rock’ weer koers zette richting Kleine Poel. De naam ‘On the Rock’ zal de komende tijd wel vaker klinken in het Aalsmeerse. Het is de nieuwe naam van het Westeinder Paviljoen dat onlangs overging op een nieuwe eigenaar.”

“Aalsmeers restaurant On the Rock zoekt vandaag de waterliefhebbers op,” schrijft NHNieuws drie weken later. Op 1 juni gaat het open – de blik vooral gericht op de Poel. Er zijn plannen om het terras uit de breiden met pontons, om het nog makkelijker te maken om met de boot aan te meren. Ook wil men op het water gaan bezorgen – daar is op Moederdag al een proef mee gedaan…

Natte droom
Intussen wordt in het achterland hard gewerkt aan de realisering van een andere droom. Het heeft de krijgshaftige naam ‘Waterfront’ gekregen – maar dit front is niet bedoeld om ons te verdedigen tegen het water (dat doet de bestaande dijk al), maar het moet badgasten, oevergenieters en kustpoedelaars de gelegenheid geven de grenzen van de waterkant op te zoeken.

In de commissie Ruimte en Economie van 1 september staat in de gemeenteraad de natte droom van Aalsmeer centraal. De €3.243.726 subsidie van Schiphol lokt; de gemeente hoeft er maar €2.000.000 bij te leggen, staat in het Raadsvoorstel Definitief Ontwerp (DO) Waterfront. Aan de bezwaren van de Hornmeer-bewoners (36 ‘Zienswijzen’ worden in de Nota van Beantwoording behandeld) is ruimschoots tegemoet gekomen. Er komen 60 parkeerplaatsen bij, aan de Bachlaan (‘door geen extra parkeerplaatsen op het Surfeiland te creëren, komt daar ruimte vrij voor ruim 150 fietsparkeerplaatsen’); er komt een zomerse Pendeldienst met route: Zwarteweg (busstation) – Dreef (parkeerplaats zwembad de Waterlelie) – Beethovenlaan – FC Aalsmeer (parkeerplaats) – Beethovenlaan – Glückstraat – Mozartlaan – Bachlaan – Kudelstaartseweg – Surfeiland vice versa.

Bij ‘blijvend onveilig gebruik’ wordt de gedoogsituatie van de brandweerhelling opgeheven en worden maatregelen genomen om het gebruik door particulieren onmogelijk te maken. Ook is de gemeente met de bewoners ‘in gesprek over een blauwe zone en/of vergunningparkeren’ in de Hornmeer.

Voorzieningen
Aan alles wordt gedacht. Er worden meer toiletten beloofd, meer prullenbakken en een vuilcontainer. De nota zegt hierover: ‘Destijds bij de aanleg van het Surfeiland was één van de uitgangspunten verrommeling voorkomen, vandaar dat toen de openbare toiletten aan het gebouw van On the Rock, voorheen het Westeinderpaviljoen, zijn gepositioneerd. Aan de nieuwbouw van de windsurfclub Aalsmeer komt een voorziening voor twee damestoiletten, een herentoilet en drie urinoirs. Ten noorden van de Watertoren is het aantal prullenbakken verdubbeld. Nabij On the Rock komt een ondergrondse vuilcontainer.’

Ook over de mogelijkheid dat de geluidsoverlast toeneemt, toont de gemeente zich optimistisch: ‘Niet uit te sluiten valt dat er door omwonenden overlast kan worden ervaren in de vorm van muziek en schreeuwen. Daarbij kan worden opgemerkt dat deze overlast zich ook nu al kan voordoen, omdat het toegestane gebruik als strand met de uitbreiding niet wordt gewijzigd. Handhaving op met name het Surfeiland staat overigens prominent op de agenda van het veiligheidsoverleg met de burgemeester. De gemeente neemt zijn verantwoordelijkheid en houdt de situatie scherp in de gaten. In voorkomend geval kan er een verzoek tot handhaving worden ingediend c.q. de politie worden gecontacteerd.’

Toekomst
Prachtige voorzieningen. Een pendeldienst waar de van openbaar vervoer verstoken buurten van Aalsmeer jaloers op mogen zijn – vooral de oudere ‘senioren’ en andere afhankelijken… Maar je ziet het voor je. De blinkend nieuwe toiletten bij het restaurant en de windsurfclub verstopt, stinkend en vervuild. Junks die er komen spuiten; sanitair gesloopt en/of gestolen… De foutparkeerders die alle verboden trotseren en die toch stiekem hun auto in de buurt neerzetten…

De prullenbakken die uitpuilen, het strand vol plastic flesje en lege blikjes, lachgaspatronen en injectiespuiten, wegwaaiende papiertjes en zakjes… De feestvierders, barbecuers en kampvuurvreters die tot diep in de nacht hun pramenrace-achtige bonkmuziek op de buurtbewoners loslaten…

Te vrezen valt dat het niet genoeg is als de gemeente ‘de situatie scherp in de gaten houdt’ en desnoods ‘de handhaving c.q. de politie contacteert’. Er zal geld moeten worden vrijgemaakt, om in de toekomst onderhoud en toezicht te organiseren. Constant, door één instantie. Het Waterfront zal hufterproof moeten worden. Een toiletjuffrouw met het spreekwoordelijke schoteltje, een strandwacht met handhavingsbevoegdheid, nachtelijk cameratoezicht en een parkeerwacht die de foutparkeerders bekeurt…

Anders wordt het niks. Want wat blijft er over? Een restaurant als rots in de branding en een vervuild en wegspoelend zandkasteel: een rotsstrand.

Foto archief AV/illustratie gem. Aalsmeer

Eén reactie

  1. Als omwonenden heb ik een rotsvast vertrouwen in de gemeenteraad van Aalsmeer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel