Raad stemt unaniem in met nieuwe samenwerking Amstelveen

Door: redactie. Gisteravond heeft de gemeenteraad tijdens de laatste vergadering van dit jaar unaniem ingestemd met de nieuwe samenwerkingsafspraken met Amstelveen. Het is het sluitstuk van twee jaar onderhandelen, waarbij op verzoek van de raad de afspraken herzien zijn. De gemeente spreekt over een ‘historisch besluit’.

De toename van kosten voor geleverde diensten waar de gemeenteraad van Aalsmeer geen grip op had, was voor alle partijen reden om op 17 oktober 2019 een spoedvergadering bijeen te roepen om de kwestie te bespreken. In deze vergadering nam de voltallige raad een motie aan waarmee het college de opdracht kreeg te onderzoeken of de samenwerking met Amstelveen verbeterd kon worden of wellicht beëindigd moest worden.

‘Stiekem’
Al snel bleek dat inzet op nieuwe afspraken het beste was. De gemeenteraad werd op de hoogte gehouden door regelmatig overleg binnen de Tijdelijke Commissie Toekomstige Dienstverlening, de TCTD, ook wel de ‘Commissie Stiekem’ genoemd. Hierin zat namens elke fractie een lid. Doordat deze commissie vertrouwelijk was, konden college en raad vrijuit met elkaar van gedachten wisselen.

Uitkomst onderhandelingen
Na bijna twee jaar onderhandelen lag er een voorstel namens de colleges van Aalsmeer en Amstelveen om de samenwerking te vernieuwen voor een periode van vijf jaar, waarbij elk jaar een evaluatiemoment plaatsvindt. Belangrijke uitkomst is dat er in Aalsmeer zelf weer een ambtelijke kernorganisatie komt, waardoor betere grip en sturing mogelijk is. Ongeveer 25 Aalsmeerse ambtenaren komen in het raadhuis werken en daarnaast komen medewerkers van Amstelveen in het raadhuis werken aan Aalsmeerse dossiers. Voor bewoners en ondernemers is bereikt dat alle loketfuncties voor dienstverlening vanaf 2022 weer als vanouds in het raadhuis van Aalsmeer beschikbaar zijn.

Commissie opgeheven
De gemeenteraad van Aalsmeer geeft aan blij te zijn met het bereikte resultaat van de onderhandelingen en dankt de colleges van beide gemeenten voor hun inzet. In de raadsvergadering van 9 december is unaniem met de nieuwe samenwerkingsafspraken ingestemd. Op 15 december ligt het voorstel ook ter besluitvorming voor in de gemeenteraad van Amstelveen. Pas daarna wordt de samenwerking officieel van kracht. Vertrouwend op een positieve uitkomst heeft de gemeenteraad van Aalsmeer de ‘Commissie Stiekem’ bedankt voor haar taak en opgeheven. Ook met dit besluit is unaniem ingestemd.

Lees ook: ‘Weer op de fiets naar het raadhuis’

Foto archief AV/Arjen Vos

Lees vorig bericht

Wethouder wil vrachtverkeer voor kerst tegenhouden

Lees volgend bericht

Column: ‘Lichtpuntjes’


1 Reactie

  • Gefeliciteerd:
    Ik wens de ambtenaren van de gemeente Aalsmeer succes in de nieuwe werkomgeving.

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *