‘Vanaf januari weer op de fiets naar het raadhuis’

Door: Arjen Vos. De Aalsmeerders hebben de laatste tijd wel iets anders aan hun hoofd dan foeteren op Amstelveen. Het onderwerp dat lange tijd bovenaan de ‘frustratie top tien’ stond, leek niet of nauwelijks meer te leven. Die plek was intussen ingenomen door de verkeersmalaise in het dorp. Maar vandaag kwam toch een beetje als een duveltje uit het doosje de mededeling dat Aalsmeer de dienstverlening uit Amstelveen terughaalt naar het eigen raadhuis om ‘meer invloed, grip en sturing’ op belangrijke Aalsmeerse thema’s te houden.

Waar het huwelijk tussen Aalsmeer en Amstelveen aankoerste op een vechtscheiding, zijn bijtijds de brokstukken bij elkaar geraapt en nieuwe afspraken gemaakt voor een aanpassing van de ambtelijke samenwerking. De afstand tussen burger en gemeente wordt daarmee vanaf begin volgend jaar fysiek kleiner gemaakt. In het raadhuis komt plaats voor 23 fulltime arbeidsplaatsen en 60 flexplekken. Het goede nieuws voor de burger is dat deze voor het regelen van allerhande ambtelijke zaken binnenkort niet meer naar Amstelveen hoeft. “Als bestuur misten we grip en sturing op Aalsmeerse thema’s, we gaan de organisatie nu weer afstemmen op onze inwoners,” aldus burgemeester Oude Kotte.

Vorige week werden de afspraken in bijzijn van een Amstelveense delegatie officieus bezegeld in de Trouwzaal. Geen toevallig gekozen locatie, zo liet burgemeester Oude Kotte vanmiddag tijdens een persgeprek weten. We hebben elkaar in de ogen gekeken en zien dit als een startpunt waarmee we het vertrouwen in de besluitvorming naar elkaar hebben uitgesproken.

Vlekje weggepoetst
De samenwerking die in 2013 van start ging liep drie jaar geleden vooral stuk op het hoofdstuk financiën. Aalsmeer werd voor het voldongen feit geplaatst dat het ineens aanzienlijk meer moest gaan betalen voor ICT-diensten. Dat, in combinatie met de onvrede vanuit de bevolking over ambtenaren in Amstelveen die op te grote afstand van Aalsmeer opereerden, plus het feit dat mensen zich voor bijvoorbeeld een vergunningaanvraag daadwerkelijk in Amstelveen moesten melden, zorgde voor barsten in de relatie. Zo fors dat Aalsmeer aangaf zich terug te trekken uit deze zogenaamde centrumregeling. Helemaal ontvlechten van de samenwerking zou naar schatting zo’n 40 miljoen gaan kosten. Door er deels uit te stappen en nieuwe afspraken te maken komt de schadepost voor Aalsmeer op 1,7 miljoen euro. Amstelveen schrijft er zo’n acht ton op af. De burgemeester noemt het niet meer dan een vlekje wat weggepoetst moet worden.

Werkplekken verdelen
Bij de presentatie van de plannen vanmiddag op het raadhuis waarbij het voltallige college en de gemeentesecretaris aanwezig waren, werd uitleg gegeven over de gesprekken die het afgelopen jaar met Amstelveen gevoerd zijn. Wethouders Kabout en Van Rijn waren de aangewezen vertegenwoordigers om tot nieuwe afspraken te komen. Na een eerder dit jaar gestrande poging verliep het vervolgens met de hulp van twee van buitenaf aangestelde procesversnellers en gemeentesecretaris Sjoerd Vellinga een stuk soepeler en kwam er gaandeweg iets moois uit de besprekingen. De winst zit hem vooral in het gegeven dat Aalsmeer zijn kernorganisatie in het eigen raadhuis terughaalt. “Een compact team van ambtenaren die bewaken wat er leeft onder de inwoners,” zo omschreef Oude Kotte. Praktisch betekent het dat er wel weer de nodige werkplekken gerealiseerd moeten worden in het onlangs gerenoveerde raadhuis. Voor aanvang van de samenwerking werkten er 140 ambtenaren in het raadhuis maar dat was inclusief het deel waarin nu het Gezondheidscentrum huist. Hoe de werkplekken straks verdeeld gaan worden tussen de 23 vaste en 60 meer flexibele krachten is de volgende uitdaging. “Maar dat gaan we oplossen,” aldus Oude Kotte. Het personeel dat het aangaat is er inmiddels over geïnformeerd.

Bestuurlijke zelfstandigheid
Niet over alles wat er in Amstelveen gebeurde heerste ontevredenheid en daarom blijft de samenwerking op een aantal punten nog gewoon in stand. Ook zullen er nog steeds diensten worden afgenomen. Bijvoorbeeld op  ICT-gebied. De schaalvoordelen van de samenwerking blijven voor beide gemeenten behouden. De gemaakte afspraken gelden voor een periode van vijf jaar. Volgens wethouder Van Rijn maakt de gemeente Aalsmeer hiermee ook gelijk een statement naar het behouden van de bestuurlijke zelfstandigheid. “We gaan niet richting Amstelveen maar bouwen zelf een eigen nieuwe organisatie op. Niet met de bedoeling om straks weer met 160 ambtenaren te zitten maar te kijken wat er past bij een moderne gemeente.”

Zegen
Op de vraag wie het meeste water bij de wijn heeft gedaan, antwoordde Oude Kotte: “Ik denk dat het van beide wel heel ver komt maar dat wij wel ervaren dat we de volste beker hebben gekregen. Maar als je er feitelijk naar kijkt dan hebben we allebei evenveel gegeven en evenveel gekregen.” En wordt de hele achterliggende periode door het college gezien als een vloek of als een zegen? “De oude situatie was niet houdbaar,” aldus de burgemeester, “het was een ouderwetse achtergestelde club, dat kon echt niet meer. De nieuwe situatie was het ook niet. We hebben deze stap nodig gehad om hier te komen, dus zie het als een zegen.”

Loketten
In het kort: alle loketfuncties voor gemeentelijke publieke dienstverlening zijn vanaf 1 januari 2022 fysiek en uitsluitend op afspraak, in het raadhuis van Aalsmeer beschikbaar. Een digitale afspraak bestaat ook tot de mogelijkheden. Hiermee kan iedere Aalsmeerder terecht voor informatie en dienstverlening, onder andere op het gebied van burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen, aangiften geboorte en overlijden en dergelijke), wonen, bouwen, ondernemen, maatschappelijke (jeugd)hulp en (inkomens)ondersteuning. “Mensen kunnen straks weer gewoon op de fiets naar het raadhuis,” aldus Oude Kotte.

Afspraken bekrachtigd
De nieuwe samenwerkingsafspraken zijn op dinsdag 2 november in de colleges van Aalsmeer en Amstelveen bekrachtigd en staan op de agenda voor de gemeenteraadsvergaderingen in december. Na de besluitvorming wordt de inrichting van de Aalsmeerse compacte organisatie zo snel mogelijk opgepakt met als doel deze na de verkiezingen van eind maart af te ronden.

Foto archief AV/Arjen Vos

Lees vorig bericht

College maakt excuses voor verkeersproblemen

Lees volgend bericht

Officiële mededelingen 4 november 2021


1 Reactie

  • Mochten ze nog een mooie, dicht bij de burgerstaande lokatie zoeken… Fort Kudelstaart…

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *