Ongemak over terugkeer Dick Kuin in raadzaal

Dick Kuin legt de belofte af

Door: Klaas Leegwater. Bijna zeven maanden nadat Dick Kuin (71) met een motie van wantrouwen en het besluit tot onmiddellijk ontslag uit het college werd gezet is de oud-wethouder van Absoluut Aalsmeer (AA) afgelopen donderdag geïnstalleerd als commissielid van zijn partij. Dat gebeurde in een ongemakkelijke sfeer. Kort voor het afleggen van de belofte lieten coalitiepartijen VVD, CDA en D66 duidelijk merken dat zij liever hadden gezien dat Kuin in deze raadsperiode niet was teruggekeerd op het pluche.

Sybrand de Vries legt uit wat zijn partij vindt van de terugkeer van Kuin

“Het is voor ons ongemakkelijk dat als je in de eerste speelhelft met de rode kaart naar huis bent gestuurd in dezelfde speelhelft weer terugkomt,” verwoordde VVD-leider Dirk van der Zwaag de gevoelens in zijn fractie. “Terugkeer in dezelfde raadsperiode na ontslag is hoogst ongebruikelijk,” verklaarde Sybrand de Vries van D66. En CDA’er Dirk van Willegen: “Dit voelt voor ons erg ongemakkelijk.” De drie partijen gaven aan dat de terugkeer van Kuin geen invloed zal hebben op de samenwerking met AA. 

Werner Koster reageert op de verklaringen van CDA, VVD, en D66

Werner Koster van AA vond de opmerking van Van der Zwaag over de rode kaart “te sterk uitgedrukt.” Koster meende dat Kuin niet ontslagen was maar er alleen sprake was van een motie van wantrouwen. De fractieleider van AA zei verder dat zijn partij zeer verheugd is met de terugkeer van Kuin als commissielid. “We hebben er intern uitgebreid over gesproken en er vertrouwen in dat er binnen de fractie een heel goede samenwerking met Kuin zal ontstaan.” Na zijn installatie zal ook Kuin geconstateerd hebben dat alleen zijn eigen fractie en de leden van PvdA en GroenLinks voor hem applaudisseerden.

‘Beneden alle peil’
Kuin zelf reageert twee dagen later verbolgen op de opmerkingen van de coalitiepartijen. “Ik vind het beneden alle peil, onder hun niveau. En het was ook niet nodig, nergens staat beschreven dat een ontslagen wethouder niet kan terugkeren als raads- of commissielid in dezelfde raadsperiode. En zo ongebruikelijk is het niet, in andere gemeenten is dit in het verleden ook gebeurd.” De oud-wethouder kan nog niet kan zeggen met welke dossiers hij zich als commissielid van AA zal gaan bezighouden, “dat moeten we binnen de partij nog bespreken.”

Vooringenomenheid
In maart kwam Kuin in de problemen nadat een ondernemersorganisatie hem beschuldigde van vooringenomenheid vanwege uitspraken rond de herontwikkeling van Fort Kudelstaart. Kuin heeft als bewoner in de Fortbocht nooit verborgen tegenstander van het bouwplan te zijn, als lid van het college hoort hij zich evenwel neutraal op te stellen. Volgens Kuin waren zijn uitspraken de aanleiding voor een vertrouwenscrisis binnen het college. Kuin werd door de overige leden van het college geadviseerd ontslag te nemen, na zijn weigering greep de raad in met een motie van wantrouwen en ontslagbesluit.

Op dezelfde avond stapte VVD-wethouder Robert van Rijn op. Van Rijn vond dat Kuin al eerder de grens van belangenverstrengeling rond dossier Fort Kudelstaart had overschreden (“Ik ervaar een onveilige werksituatie”). Uit een integriteitsonderzoek bleek volgens Kuin dat hem niets te verwijten viel. Hij bleef zitten waarna Van Rijn begin maart zijn vertrek aankondigde. Het integriteitsrapport is door de gemeente tot op heden niet openbaar gemaakt. In een besloten vergadering in juli werd de raad geïnformeerd over de aanleiding van het vertrek van beide wethouders.

AA uit coalitie gezet
Na het ontslag van Kuin bleef AA, winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022,  aanvankelijk lid van de coalitie. Op het moment dat in juni AA-raadsleden Judith Keessen en Dirk Biesheuvel zich vanwege het gemis aan verdieping en gemis aan gevoel van samenwerking afsplitsten van de partij (nu samen FlorAalsmeer), besloten CDA, VVD en D66 wegens ‘onvoldoende stabiliteit’ AA uit de coalitie te zetten. Daarmee vervloog ook de kandidaatstelling van Greta Holtrop als AA-wethouder. Eind juni werd Sven Spaargaren benoemd als opvolger van VVD-wethouder Van Rijn.

Stuurgroep integriteit
Naar aanleiding van het vertrek van de twee wethouders heeft de gemeente door Governance & Integrity een reconstructief leeronderzoek laten instellen. Een van de conclusies was dat ‘er drie situaties zijn geweest waarin een oud-wethouder de schijn van belangenverstrengeling op zich heeft geladen’. In lijn van aanbevelingen uit het onderzoek is een stuurgroep samengesteld die werksessies met de gemeenteraad en het college van B&W over integriteit gaat organiseren, en de gedragscodes gaat actualiseren. Vorige week is Dirk van Willegen (CDA) benoemd als voorzitter van de stuurgroep.

In aanloop naar de installatie als commissielid is onderzocht of Dick Kuin voldoet aan een aantal voorwaarden uit de Gemeentewet. Zoals: ‘geen verboden handelingen en geen vervallen raadslidmaatschap als gevolg van verboden handelingen.’ De voordracht van Kuin is getoetst en goedgekeurd.

Partij Splinter
Naast commissielid van Absoluut Aalsmeer staat Kuin ook op de kandidatenlijst van de landelijke partij Splinter die waarschijnlijk mee zal doen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen in november. Kuin staat op plek 17.

Relevante artikelen:
‘Belastende e-mail…’
‘Amateurisme, onwil en gemis…’

(Foto’s Arjen Vos)

6 reacties

  1. Ik wens Dick Kuin als nieuw commissielid van AA, maar bovenal als mens, heel veel plezier toe bij zijn komende politieke werk.
    Laat de menselijke maat die bij Dick altijd voor op staat, ook de maat zijn die vanaf nu gevoerd wordt door alle partijen in de gemeenteraad van Aalsmeer.
    Helaas zien we maar al te vaak om ons heen, waar ‘geen verdraagzaamheid’ kan toe lijden.
    Ieder succes gewenst met zijn politieke werk, in het belang van zijn bewoners!

  2. Voor mij maar een vraag. Hoe kan je met een motie van wantrouwen nog terug willen keren?

  3. Ach we weten toch de opstelling van die partijen, ook landelijk. Kinderachtig in hun reactie. Maar ze komen er wel achter met de verkiezingen, ook landelijk. Zet hem op Dick.

  4. Het zijn VVD CDA en D66 die AA uit de coalitie gezet hebben. M.i. Is het dan aan AA om Dick terug op te nemen in de raad of als commissielid. Daar hoeven de coalitiepartijen niets van te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin