Kom op CDA!

De aanstaande entree naar Westeinderhage (Foto archief AV/Joop Kok)

Door: Joop Kok (Beschouwing) In zijn nieuwjaarstoespraak hield burgemeester Oude Kotte zowel een pleidooi om binnen de politiek zo eensgezind mogelijk op te treden, dat betrof volgens hem ook de pers, als een pleidooi om rechtvaardig te handelen indien van onrecht sprake was. Twee verschillende uitgangspunten die nog wel eens tot dilemma’s kunnen leiden. In een situatie waarbij er veel op het spel staat, het verliezen van een baan, het uit de groep gegooid worden om niet van erger te spreken, zal menigeen kiezen voor een wat conformistisch, eensgezind gedrag. De held uithangen vanuit een gevoel van onrechtvaardigheid ligt niet een ieder. We troosten elkaar niet voor niets met de woorden: ‘Leer er maar mee leven’. Bij een eensgezind optreden weet je dan ook niet altijd wat de werkelijke reden is waarom men het zo met elkaar eens is. Die kan voor een ieder anders zijn. Zeker in de politiek. Laat men zich leiden door gemakzucht, carrièrezucht, partijdiscipline, of wat de kiezers graag willen horen? In 2015 haalde Han Carpay Bas Eenhoorn aan die stelde dat in Aalsmeer de burgemeester en wethouders (B&W) de politieke agenda bepaalden en de lijnen uitzetten voor het beleid. De gemeenteraad, verloor zich in details, keek toe en toetste wat her en der. Je zou kunnen zeggen dat men zich liet leiden door gemakzucht en partijdiscipline. Naar Eenhoorns overtuiging moest dat anders, wilde Aalsmeer als volwassen gemeente kunnen functioneren.

Al 21 jaar wachten
Nu zo’n zeven jaar later, vraag ik me af of dat inmiddels veranderd is. In zijn algemeenheid vind ik die vraag nog te vroeg gesteld, behalve voor wat betreft het CDA. Tijdens de behandeling van de rapportage van het verkeersonderzoek ontsluiting Westeinderhage vorige week dinsdag, leek de tijd voor het CDA stil te hebben gestaan. Net als in 2015 reageerden de raadsleden unaniem, werd er geen onvertogen woord over de houding en het beleid van de eigen CDA portefeuillehouder geuit en sprak men woorden die een woningzoekende graag wil horen. “We wachten al 21 jaar om te bouwen, de mensen zijn het zat, wat ons betreft gaan we direct aan de slag,” aldus Richard Buskermolen. De leuze ‘Niet lullen maar poetsen’, sprak hij nog net niet uit.

Onafhankelijk onderzoek
Van de toezeggingen, gedaan door CDA wethouders Van Duijn en Kabout om het verkeersplan voor Kudelstaart op orde te hebben alvorens het bestemmingsplan Westeinderhage op de agenda te zetten, is niets terecht gekomen. Ook niet van de toezegging dat de bewoners bij het plan Westeinderhage betrokken zouden worden. Ja in de beginfase, digitale stembijeenkomsten in het Dorpshuis, maar bij het vaststellen van de definitieve ontsluiting ging dat buiten de bewoners om. Vooral de mensen wonend dichtbij het kruispunt Geerland, Bilderdammerweg, Westeinderhage, hadden kritiek en vroegen zich af of een rotonde niet een betere oplossing zou zijn dan een kruispunt. Men wilde een onderzoek. In eerste instantie was iedereen daar voor. Volgens de wethouder was dat niet mogelijk en zou hij dat in de eerstvolgende vergadering duidelijk maken. En waar kwam de wethouder mee aanzetten? Met een volgeschreven A4tje. Maar als je iemand wil overtuigen die aan woorden niet genoeg heeft, zal dat ook niet lukken met woorden die zijn omgezet naar tekst. Iedereen zou moeten weten dat in zo’n geval alleen een tekening kan overtuigen. Als men dat gedaan had, hadden we tijd en geld kunnen besparen. Nu was alleen het CDA te overtuigen en wensten de overige partijen een onafhankelijk onderzoek. Opnieuw liet de wethouder het afweten. Hij zegde het de raad toe. Iets wat hij niet had moeten doen. Hij had eerst op de consequenties van het nemen van een dergelijk besluit moeten wijzen. Het toegeven aan dat onderzoek zou namelijk wel eens het fundament van het bestemmingsplan in gevaar kunnen brengen. Dat rapport heeft namelijk niet ter visie gelegen en de vraag is hoe de Raad van State daarop zou reageren. Opnieuw de hele procedure doen? Pas met die kennis van zaken, had de raad met wijsheid kunnen beslissen over het wel of niet doen van een onderzoek.

Vertraging
Al met al zijn de niet uitgevoerde toezeggingen en verkeerd genomen beslissingen de factoren die mogelijk tot vertraging leiden. En wie daar verantwoordelijk voor is? Wie anders dan de portefeuillehouder. Het CDA, noch hun wethouder Bart Kabout zullen dat bevestigen. Geen ‘mea culpa’, ‘sorry’ of hand in eigen boezem steken. Het is wijzen naar de ander: “Zij wilden toch dat onderzoek?” Of nog erger: “U als gemeenteraad heeft dat besloten, ik doe slechts wat u mij vraagt.” Op foto’s bij het linten doorknippen, eerste palen slaan of onder de aandacht brengen van prachtige initiatieven en belangwekkende kwesties, zie je vaak een wethouder pontificaal vooraan staan. Zo van: zonder mij was dit niet gelukt. Bij zaken waar het misgaat, blijkt ineens de raad verantwoordelijk.

Onafhankelijkheid
En denkt u nu niet dat de problemen rond Westeinderhage zijn opgelost. Het verkeersbureau Goudappel Coffeng moet nog nagaan of het rapport de bestemmingsplanprocedure niet onderuit haalt. Ook wordt er getwijfeld aan de onafhankelijkheid van de schrijver van het rapport. Na de eerste versie is er nog een aantal aangepaste versies verschenen en pas de vierde is als document naar de raad gestuurd. Terecht dat er raadsleden zijn die zich afvragen hoe dit proces is verlopen. Als je af moet gaan op het antwoord van de wethouder, dan is dit geheel en al gebeurd op initiatief van de schrijver van het rapport. Zo’n antwoord vraagt er om dat ook die schrijver zelf aan het woord komt.

Heus ik geloof echt dat het CDA het beste voor heeft met Aalsmeer en dat Bart Kabout zijn uiterste best doet om zijn werk goed te doen. Maar toch lijkt het erop dat de luxe positie van het jarenlang de grootste partij zijn, nadelig is geweest voor het ontwikkelen van het kritisch vermogen. Weg met die zelfgenoegzaamheid, wees open, eerlijk, toon empathie en zoek de verbinding. Kom op CDA.

 

Eén reactie

  1. “De gemeenteraad, verloor zich in details, keek toe en toetste wat her en der. Je zou kunnen zeggen dat men zich liet leiden door gemakzucht en partijdiscipline.” Dit lijkt inderdaad nog steeds zo te zijn. Het gaat allemaal veel te traag. Goede conclusie van dit artikel. “Weg met die zelfgenoegzaamheid, wees open, eerlijk, toon empathie en zoek de verbinding.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin