Geen rotonde op steeds drukkere Bilderdammerweg

Door: Joop Kok. ‘De Bilderdammerweg wordt te druk en een rotonde is niet mogelijk’. Dat is de eindconclusie van het deze week verschenen onderzoek van een onafhankelijke verkeersdeskundige. Nog voor het verschijnen stelde raadslid Jelle Buisma van de PvdA in het vragenkwartier van de raadsvergadering vorige week donderdag hier een aantal vragen over. Zo vroeg hij zich af of het onderzoek wel onafhankelijk was, welke van de drie tot dan toe verschenen versies met de raad zou worden gedeeld, wie tot al die versies had besloten en hoe het onderzoek zich verhield tot de bestemmingsplanprocedure. De antwoorden van portefeuillehouder Bart Kabout waren kort en vooral technisch.

Bart Kabout geeft antwoord

Ter plekke kijken
“Een onafhankelijk onderzoek? Ja, d’r is hier in de commissie de vraag gesteld om hier een extern bureau voor in te schakelen die ter plekke gaat kijken en met de betrokken mensen gaat praten, zo hebben we dat ook uitgezet.”

Verschillende versies
“Verschillende versies?  Ja, na overleg van de deskundige met bewoners en gemeente over de eerste versie heeft hij ervoor gekozen een nieuwe te schrijven, waarna het proces zich herhaalde en er een derde verscheen. En of er nog een vierde verschijnt is aan de deskundige.”

Antwoord is bekend
“Hoe dit onderzoek zich verhoudt tot de bestemmingsplanprocedure? Het antwoord is u al bekend, u heeft gevraagd alsnog een extra onderzoek er aan toe te voegen en uw besluit nog even aan te houden, nou ja dat is het antwoord. Het rapport is binnenkort beschikbaar en dan komt het naar u toe en kunt u daar een mening over geven.”

Open discussie
Niet bepaald antwoorden die getuigen van een behoefte om een open discussie aan te gaan, het is meer het toepassen van een gesprekstechniek om niets te hoeven zeggen. Dat mag, maar het versterkt niet de onderlinge verstandhouding tussen college en raad, het holt die eerder uit. De blik waarmee Buisma de vergadering verliet sprak boekdelen.

‘De blik’ van Jelle Buisma

Prettig verblijfsklimaat
Toen van de week na drie conceptversies de definitieve verscheen, werd wel duidelijk waarom Buisma deze vragen had gesteld. Na het uitvoeren van diverse berekeningen blijkt dat het aantal autobewegingen op de Bilderdammerweg, nu 6.600, in 2030 zal uitkomen op 7.900 per etmaal. “Voor een 30 kilometerzone ligt het acceptabele aantal rond de 4.000. Het te verwachten aantal is dus bijna twee maal zo veel, dat is veel te hoog,” aldus de opsteller van het rapport, om nog van een prettig verblijfsklimaat te spreken. Hoge intensiteiten leiden tot meer geluidhinder en moeizame oversteekbewegingen en verkeersinvoegingen. De conclusie is dan ook dat een gelijkwaardig kruispunt niet goed zal functioneren, het kan een verdere groei van het verkeer niet aan en de maximale capaciteit is snel bereikt.

Waarom niet via de Herenweg?
Zijn eindconclusie is dan ook om een enkelstrooksrotonde te realiseren: “Die is veiliger, reduceert de rijsnelheden en kent een zeer goede verkeersafwikkeling; in tegenstelling tot een druk gelijkwaardig kruispunt.” Daarnaast vraagt hij zich of de ontsluiting van Westeinderhage persé via de Bilderdammerweg moet verlopen. Waarom niet  via de Herenweg? Volgens een bewoner was daar in eerdere plannen al van uitgegaan en, vertelde mij diezelfde bewoner, had de ontwikkelaar daar in zijn plannen zelfs al rekening mee gehouden.

Herenweg

Kerstmuziek
In de oren van de bewoners klonk de uitkomst van het onderzoek als kerstmuziek, vol warmte en hoop. Echter, de gemeente had zich nog niet over de plannen gebogen en Dorpsraadvoorzitter Jaap Overbeek kwam nog met een nabrander. Die gaf aan dat er nooit sprake van was geweest om via de Herenweg te ontsluiten. De gemeente voegde er aan toe dat de deskundige zich strikt moest beperken tot zijn opdracht, de Herenweg viel daarbuiten. En wat de rotonde betreft, daar had men zo zijn twijfels bij, men wenste toch iets meer te zien dan een plekaanduiding.

Spookrijden
Er kwam een tweede versie, een eventuele ontsluiting via de Herenweg wordt niet meer genoemd, wel dat er een voorkeur is voor de ontsluiting van Westeinderhage via een andere, meer noordelijke route. Bijvoorbeeld tegenover de Gravin Aleidstraat, om de Bilderdammerweg zo min mogelijk te belasten. Bij nader inzien blijkt dat er voor de inpassing van de rotonde in de as van de weg te weinig ruimte is, er moeten twee woningen worden verwijderd. Bij een verschoven positie richting Westeinderhage ontstaat de kans op spookrijden. Voor de daar vier geplande woningen is op die plek dan geen ruimte. De eindconclusie van het onderzoek is dat feitelijk alleen de ‘second-best oplossing’, aantakken op het huidige gelijkwaardige kruispunt, mogelijk is.

Geerland richting Bilderdammerweg

Fietspad verleggen
Voor de bewoners was deze versie een ontzettende tegenvaller, een mogelijke verlichting van de verkeersdrukte op de Bilderdammerweg door ook de Herenweg te gebruiken was zomaar opzij geschoven en een rotonde blijkt te veel ruimte te kosten. Aangezien de rotondes nogal globaal waren ingetekend verscheen er een derde versie met vier varianten. Daaruit blijkt echter dat de ruimte die het in beslag neemt zelfs nog meer is dan verwacht. Inpassing zal niet lukken zonder particulier eigendom te verwerven. Dat was een tegenvaller, maar wat als het fietspad wordt verlegd naar Westeinderhage, dat scheelt ruimte. Is een rotonde dan wel mogelijk?

Te druk
In de definitieve versie is naast de vier varianten uit versie drie nog een tweetal varianten zonder fietsstroken bekeken. De eindconclusie is dat alleen een rotonde zonder fietsvoorzieningen kan worden ingepast, maar dat dan wel het beoogde tweerichtingenfietspad langs de Bilderdammerweg zal vervallen en de fietsroute tussen het centrum en de sportvelden moet worden verplaatst naar een ander tracé, bijvoorbeeld via Westeinderhage. Net als Goudappel Coffeng al eerder concludeerde vormt de Bilderdammerweg een knelpunt in de totale verkeersstructuur van Kudelstaart: Te druk voor een veilig functioneren van de route. Het past niet in een 30 kilometerzone. Als geruststellende noot wordt de boodschap doorgegeven dat de gemeente al besloten heeft om maatregelen te treffen (aanleg tweerichtingenfietspad en snelheidsremmers) om de veiligheid op de Bilderdammerweg te verbeteren. Nogmaals wordt de wens van de bewoners herhaald om de ontsluiting van Westeinderhage naar de Gravin Aleidstraat te verplaatsen. De wens van een flink aantal bewoners om het verkeer ook via de Herenweg te laten lopen, kom je nergens tegen.

Indeling Westeinderhage

Snelheidsremmers
Het zal weinigen verbazen, een Bilderdammerweg die te druk wordt, een rotonde die je er niet kwijt kunt en alternatieven die niet bespreekbaar zijn. Morrende bewoners waarvan de ene helft vindt dat men niet moet zeuren maar bouwen en de andere helft dat men te lang de problemen voor zich uit heeft geschoven. Gelukkig heeft de gemeente besloten om snelheidsremmers te plaatsen.

Zie ook: ‘Gemis aan duidelijkheid roept irritatie op’
Verkeersafwikkeling Westeinderhage belangsrijkste item

Foto’s Arjen Vos en archief AV/Afbeeldingen afkomstig uit verkeersstudie van De Baan Verkeersadvies

 

4 reacties

 1. De auto’s moeten zo snel mogelijk het dorp uit. Waarom moet iedereen naar het noorden? Waarom handel je het verkeer niet af via het zuiden? Iedereen ten zuiden van de spil moet langs de sportvelden de rondweg op.

 2. Beste mijnheer vd Plas, op die onafhankelijkheid ga ik hier verder niet in….
  Het is feit dat er nu ook meerdere ontsluitingen staan beschreven in het huidige plan. Namelijk bij de Spilstraat en de Spiegelstraat.
  Een ontsluiting ter hoogte van ongeveer de Gravin Aleidstraat zou een mooie oplossing zijn, maar kennelijk is men bang voor een situatie vergelijkbaar met de Mijnsherenweg ter hoogte van de Zwanebloemweg / Midvoordreef?
  Volgens mij wil Eigen Haard nieuwe woningen gaan bouwen op de plek waar een gelijkwaardige kruising met de Gravin Aleidstraat zou kunnen komen. Wellicht dat een kavelruil hier een oplossing zou kunnen zijn. Ik hoop dat er toch binnenkort gestart kan worden met bouwen en er betaalbaar woningaanbod in Kudelstaart bij komt.

 3. Wat een flauwe reactie van meneer Snel. Suggereren dat betreffende journalist partijdig is, zonder met bewijs te komen.
  Uit onafhankelijk onderzoek blijkt een gelijkwaardig kruispunt geen reeële optie. Dan moet er linksom of rechtsom een andere oplossing komen voor de verkeersafwikkeling. De wethouder zou daarbij open moeten staan voor alle mogelijkheden, inclusief extra ontsluitingen.

 4. Zelfs in de plannen van Phanos (de eerste projectontwikkelaar die later failliet ging) kwam geen ontsluiting via de Herenweg (de dijkweg) voor. Die weg is daar namelijk absoluut niet op berekend.
  De bron van de schrijver van dit stuk (volgens een bewoner, vertelde mij diezelfde bewoner, morrende bewoners) moeten we volgens mij zoeken in de familiaire sfeer, dus niet een helemaal onafhankelijk schrijven.
  Zullen we gewoon eens gaan bouwen? En zo het tekort aan woningen een (klein) beetje gaan oplossen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin