Verkeersafwikkeling Westeinderhage belangrijkste item

De aanstaande entree naar Westeinderhage (Foto archief AV/Joop Kok)

Door: Joop Kok (beschouwing). Mocht u nu denken: dat werd eens tijd na al die toezeggingen in het verleden, realiseer u dan wel dat het enkel en alleen ging over de wijze waarop Westeinderhage zou worden aangesloten op Geerland. De vraag was, moet dat een kruispunt of een rotonde worden? Een vraag die door een aantal insprekers twee weken eerder was ingebracht en die voor Jan Bouwmeester van de VVD aanleiding was om tijdens de oordeelvormende commissie ruimte vorige week dinsdagavond, te pleiten voor een onafhankelijk verkeerskundig onderzoek. Alle fracties, behalve het CDA, reageerden positief.

Vreemd eigenlijk dat het initiatief deze keer niet bij het CDA lag. Twee weken eerder nog stelde Buskermolen aan de portefeuillehouder de vraag of hij ook nog eens naar de oplossing met een rotonde wilde kijken omdat dat volgens het CDA de beste oplossing was. Nu, met als woordvoerder Gerard Winkels, dacht het CDA er ineens heel anders over. “In plaats van dat we het over woningen hebben, is de verkeersafwikkeling het belangrijkste item geworden. Van de portefeuillehouder hebben we antwoord gekregen op alle vragen voor het wel of niet voor een rotonde kiezen. Vooralsnog zien wij geen aanleiding voor een vervolgonderzoek. Wij willen voorkomen dat op welke wijze dan ook, het bouwprogramma wordt vertraagd,” aldus Winkels.

‘Maar er moet wel worden gebouwd’
Judith Keessen van AA maakte zich druk over zijn woorden, de bewoners waren vaak met een kluitje in het riet gestuurd, van participatie was weinig sprake geweest en om dan ook nog eens te horen te krijgen: ‘Maar er moet wel worden gebouwd’, dat ging haar te ver.

Bilderdammerweg

Wat zij in de stukken miste was voortschrijdend inzicht. In een memo werd een bedrag van 207.000 euro genoemd voor de koop van een sociale woning. Maar ja, dat was wel conform het prijspeil van 1 januari 2021. “We weten allemaal dat er bouwstoppen zijn vanwege de stikstofproblemen en vertragingen vanwege tekorten aan bouwvakkers en materialen. Hoe kunnen we dan inschatten wanneer de eerste schop de grond ingaat,“ vervolgde ze haar verhaal, “voeg daar ook nog eens het bericht van minister Hugo de Jonge bij die het liefst wil dat per 1 januari de gemeentes 50 procent van de te bouwen woningen gaan verdelen onder de eigen inwoners, dan vraag je je af wat je met deze ontwikkelingen aan moet. AA mist hierin duidelijk een langere termijnvisie….maar er moet wel worden gebouwd!” Nee echt blij was Keessen niet met de aangeleverde stukken.

Plannen Hugo de Jonge
Ook Frits Nisters van de PvdA was niet tevreden. Hij miste in de stukken het consequent benoemen van wat nu wel en wat niet als sociale woningbouw werd gezien. In het programma was het duidelijk, maar niet in het exploitatieplan. Verder gaf hij aan dat recentelijk de sociale koop verhoogd was met een nationale hypotheekgarantiegrens naar 325.000 euro en was hij bang dat hierdoor de afspraak om voor 207.000 euro een sociale woning te bouwen, zou worden opgetrokken naar een hoger bedrag waardoor ze voor mensen met een gering budget onbereikbaar zouden worden. Ingaand op de opmerking van Keessen betreffende de plannen van Hugo de Jonge, vroeg ook hij zich af of daar voor de Aalsmeerse bevolking nog voordeel viel te halen.

Sunny Lakerveld van GroenLinks en Jeffrie van der Tol van D66 vonden een onderzoek naar al of niet een rotonde, zinvol. Inspelen op de plannen van de Jonge leek hun, in dit stadium, wat voorbarig.

Duizenden op wachtlijst
Winkels gaf het nog niet op: “Stel, we gaan zo’n onderzoek aan de portefeuillehouder vragen, hoe lang gaat dat dan duren en heeft het effect op de bouwplannen? Na twintig jaar voorbereiding wil het CDA dat er eindelijk eens gebouwd gaat worden. Natuurlijk, de verkeersafhandeling is erg belangrijk, maar om nu weer een onderzoek te laten doen…” Met een vragende blik stak hij zijn armen in de lucht en vroeg wanhopig: “Waarom is het antwoord van het college niet goed genoeg? Dat zou ik graag van de VVD willen weten.” Bouwmeester reageerde laconiek: “Wij vinden het een belangrijk punt om te kunnen besluiten en zo lang hoeft het allemaal niet te duren, maar ja, als u snelheid van besluiten boven verkeersveiligheid stelt?” Winkels ging vol drama verder: “Al die woningzoekenden, die duizenden die op de wachtlijst staan, die starters, die ouderen die daar willen wonen, als die weer moeten wachten, als we weer moeten zeggen tot volgend jaar, hoe lang houden we dat dan vol?” Geruststellend zei Keessen: “Ach dat kan best snel, maar nu als tegenvraag meneer Winkels: “Hoe lang duurt het voor die woningen er staan? In die tijd is het onderzoek al lang gedaan.”

Daar vinden we elkaar
Bouwen en toewijzen zag Bouwmeester als twee afzonderlijke trajecten, maar wat hem betreft voor 100 procent aan Aalsmeerders met een zelfbewoningsplicht en een antispeculatiebeding. “Als we daar als raad over zouden kunnen praten, graag,” gaf hij te kennen. “Daar vinden we elkaar,” sprak Winkels.

Geerland richting Bilderdammerweg en Westeinderhage

Niet rijp voor besluitvorming
Gezien echter de vraag naar een verkeersonderzoek voor al of niet een rotonde, was duidelijk dat het stuk nog niet rijp was voor de besluitvormende raadsvergadering op 29 september.

Denktank verkeerscirculatieplan
En, hoor ik u nu al denken, hoe zit dat nu met dat verkeerscirculatieplan voor Kudelstaart, wordt het niet eens tijd dat daar ook een verkeerskundige naar gaat kijken? Nee, om dat op te lossen heeft het college iets nieuws bedacht. Vanuit de gedachte dat elke wijziging op een bepaalde plek in de verkeersstroom impact heeft op een plek elders, wil men een denktank van totaal 30 inwoners/ondernemers samenstellen die afkomstig zijn uit dat betreffende gebied. De selectie van de aanmeldingen vindt plaats aan de hand van leeftijd, (voormalig) vakgebied, interesse en woonadres. De denktank start in november 2022, komt drie maal bij elkaar en sluit af in april 2023. De ideeën uit de denktank zullen door verkeerskundigen worden beoordeeld en verwerkt tot voorstellen die, wanneer als volgens plan verloopt, ter besluitvorming aan de raad zullen worden voorgelegd.

Foto’s Joop Kok

2 reacties

  1. Het is uitermate plezierig te vernemen dat alle fracties, behalve het CDA, een onafhankelijk verkeerskundig onderzoek voorstaan bij de vraag of er een rotonde moet worden aangebracht in plaats van een kruising voor ontsluiting Westeinderhage.
    Hierbij is het essentieel dat er door de onafhankelijke onderzoeker ook overleg plaatsvindt met omwonenden van de Bilderdammerweg en Geerland.
    Bij omwonenden overheerst overigens de mening dat een rotonde duidelijk veiliger en minder belastend is dan een gelijkwaardige kruising.

  2. Tijdens de oordeelsvormende vergadering heeft mevrouw Lakerveld van Groen-Links vanaf 0:48:32 uur op een gerichte vraag van voorzitter D.G. van der Zwaag geantwoord dat er een ‘goed objectief onderzoek, verkeersonderzoek’ nodig is. Daarmee heeft mevrouw Lakerveld overduidelijk aangegeven dat woningbouwplannen op Westeinderhage er door de gemeente Aalsmeer niet doorheen ‘gejast’ moeten worden maar dat er eerst goed onderzocht moet worden of dat nu wel nodig is gelet op de te verwachten veel grotere verkeersintensiteiten en verkeersveiligheid.

    Ik ben het volledig met haar eens. Er moet eerst een objectief, gedegen onderzoek gedaan worden – en gepubliceerd worden – door een onafhankelijk extern verkeersonderzoeksbureau naar de mogelijke gevolgen van woningbouw op Westeinderhage. Daarna moet bedoeld onderzoek onderwerp van inspraak worden voor alle inwoners van de gemeente Aalsmeer met daarbij de mogelijkheid de zaak bij de rechter voor te leggen.
    Kort en goed, de boodschap aan het gemeentebestuur van Aalsmeer: neem de (belangen van de) inwoners serieus en geef daar duidelijk blijk van!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin