Commissie Ruimte & Economie vergadert

Door: redactie. De commissie Ruimte & Economie vergadert donderdag 7 januari 2021. De commissie Maatschappij & Bestuur is komen te vervallen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Standplaatsenbeleid Aalsmeer 2021
Het standplaatsenbeleid uit 2011 is op onderdelen verouderd danwel minder goed werkbaar gebleken. Om die reden is het beleid herschreven. De hoofdlijn van het beleid is hierbij onveranderd gebleven, te weten: standplaatsen worden alleen ingepast in de nabijheid van een winkelgebied en hierbij wordt maximaal voor twee dagen per week toestemming verleend. Op deze wijze wordt bereikt dat standplaatsen aanbod toevoegen aan het lokale voorzieningenaanbod zonder dat de gevestigde winkels hier grote concurrentie van ondervinden. De commissie wordt gevraagd een advies te geven over het voorgenomen standplaatsenbeleid. Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 21 januari 2021.

Koersdocument Mobiliteit Aalsmeer
Om Aalsmeer ook in de toekomst bereikbaar, leefbaar en (verkeers)veilig te houden is het nodig om te weten wat er tot 2040 in Aalsmeer en de regio gebeurt en welke trends en ontwikkelingen er rond mobiliteit spelen. Het Koersdocument bevat elf inhoudelijke koersen op basis waarvan de Mobiliteitsagenda Aalsmeer wordt opgesteld. De commissie wordt gevraagd een advies te geven over het Koersdocument.

Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026
De wet vereist actuele gemeentelijke rioleringsplannen. Zodoende ligt er een nieuw plan ter vaststelling voor aan de raad voor een periode van zes jaar. Vanwege de actualisering zijn ook nieuwe ontwikkelingen hierin meegenomen. Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 21 januari 2021 zodat de commissie gevraagd wordt een advies te geven over het rioleringsplan.

Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen Aalsmeer 2020
Om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken zijn soms aanpassingen nodig aan de infrastructuur, zoals bijvoorbeeld een aantakking op de riolering, aanleg van wegen, fietspaden, trottoirs, verlichting etc. Dergelijke kosten die de gemeente maakt worden in rekening gebracht bij ontwikkelaars, het zogeheten kostenverhaal.

Het doel van de nota is een duidelijke en transparante regeling voor het kostenverhaal zodat vooraf duidelijk is over de kosten die de gemeente in rekening brengt.
De commissie wordt gevraagd een advies te geven over deze nota. Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 21 januari 2021

De agenda voor deze vergadering vindt u onder deze link: agenda commissie Ruimte & Economie 7 januari 2021. Ook kunt u via deze link de vergadering rechtstreeks volgen of achteraf terugkijken via de website van de gemeente. De aanvang van de commissievergadering is 20.00 uur.

Om de verspreiding van het Corona-virus terug te dringen zal de vergadering digitaal plaatsvinden. Het gemeentehuis is dan ook niet toegankelijk voor publiek. Als u wilt inspreken over onderwerpen op die agenda staan, is het verzoek om dat bij voorkeur schriftelijk te doen. Als u de commissie wilt toespreken, dient u een mail te sturen aan de griffie@aalsmeer.nl of telefonisch aan te melden via 0297 387584. De griffie zal dan in overleg voor een passende gelegenheid zorgen.

Foto archief AV

Lees vorig bericht

Met drone op zoek naar vermiste man

Lees volgend bericht

Zorgmedewerkers blij met wenskaarten


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *