College omzeilt ABN-AMRO vragen en valt de journalist aan

Werkzaamheden bij het ABN-AMRO in maart van dit jaar (Foto archief AV/Arjen Vos)

Door: Joop Kok. (Beschouwing) Naar aanleiding van het op Aalsmeer Vandaag verschenen artikel: ‘Kabout en Van Rijn stonden positief tegenover ABN-AMRO plannen, hadden de fracties GroenLinks en PvdA bij het college schriftelijk vragen ingediend. Vorige week maandag verschenen op de site van de gemeente de antwoorden. Wat direct opviel was dat niet of nauwelijks op de vragen werd ingegaan, maar dat met woordspelletjes om de hete brij werd gedraaid en dat de aandacht vooral gericht was op het aanvallen van de journalist.

De vraag van de PvdA en GroenLinks was in essentie eenvoudig: “Klopt het artikel dat op Aalsmeer Vandaag verscheen met als titel: ‘Kabout en Van Rijn stonden positief tegenover ABN-AMRO plannen’?” Uit het artikel, gebaseerd op een door de journalist aangevraagd Woo (wet open overheid) document en antwoorden van het college op door hem gestelde vragen, bleek duidelijk dat Van Rijn en Kabout positief stonden tegenover de (woningbouw) plannen. Een uitermate belangrijke constatering omdat dat in strijd was met de door de gemeenteraad vastgestelde centrumvisie waarin woningbouw op die plek wordt afgewezen.

Ernstige fout
Op vragen waarom er geen tijdige maatregelen werden genomen, vermijdt het college consequent om daar directe antwoorden op te geven. Men beroept zich op de gevolgen van de coronacrisis zoals een te hoge ambtelijke bezettingsdruk en de onmogelijkheid om de vereiste participatie te organiseren. Gezien de gevolgen om daardoor niet aan de door de raad opgegeven opdracht te kunnen voldoen, had men direct de gemeenteraad op de hoogte moeten brengen. Dat is niet gebeurd en in de wereld van de politiek wordt dat als een ernstige fout beschouwd. Dat is de reden waarom het essentieel is om te achterhalen welke wethouder verantwoordelijk was voor deze situatie. Was het, gezien het Woo document, Van Rijn of toch Kabout?

Lijk in de kast
In ieder geval geen Kuin, met de door de journalist verzamelde kennis valt er ineens een heel ander licht op het gebeuren tijdens en na de besloten raadsvergadering van 29 september 2022. Kuin wist toen niet zeker of er nu wel of geen vergunning was aangevraagd. Hij stuntelde tijdens de vergadering. Achteraf begrijpelijk, hij wist van niks, hij werd, zoals men dat in de politiek noemt, geconfronteerd met een lijk in de kast. De enigen waarvan we nu met zekerheid kunnen zeggen dat ze er van afwisten, waren Van Rijn en Kabout, maar die zwegen. Juist op het moment dat ze duidelijkheid hadden kunnen geven. Erger nog, ze opperden zelfs de gedachte dat de problemen die waren ontstaan, te wijten waren aan het slecht functioneren van de AA organisatie.

Een houding van verdoezelen, afschuiven en zwartepieten zoals dat nu opnieuw gebeurt in reactie op de door GroenLinks en PvdA gestelde vragen. Dit is onacceptabel gedrag. Het is tijd voor transparantie en verantwoording.

6 reacties

  1. Waarschijnlijk zit Joop Kok beter in dit dossier dan ik. Uit de antwoorden op de vragen van PvdA/Gr. Links trek ik niet de conclusies die de journalist trekt. Laten we eerst maar eens afwachten wat de reactie van genoemde partijen is voordat er een hoofd op het hakblok wordt gelegd.

  2. Joop,in een woord,helder!
    Zo blijkt weer dat er nog steeds mensen zitten die niet bezig zijn met waar ze voor aangenomen zijn. En dan nog een afscheidsreceptie geven. Diep triest hoe de aalsmeerse politiek op deze manier zichzelf verloochent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin