Kabout en Van Rijn stonden positief tegenover ABN-AMRO plannen

Werkzaamheden bij het ABN-AMRO in maart van dit jaar (Foto archief AV/Arjen Vos)

Dat de benedenverdieping van het voormalige pand van ABN-AMRO momenteel wordt ontwikkeld tot appartementen is een doorn in het oog van Ondernemersfonds Meer Aalsmeer die hier conform de Centrumvisie juist winkelruimte wil hebben. Naar inmiddels blijkt hebben wethouders Van Rijn en Kabout al in juli 2021 tegen de Centrumvisie in aan ontwikkelaar Vink Bouw de toezegging gedaan dat hij hier appartementen mag bouwen. Joop Kok geeft zijn beschouwing op de zaak 

Door: Joop Kok. (Beschouwing) Naar aanleiding van het artikel College nalatig in uitvoering Centrumvisie had ik een aantal vragen neergelegd bij de communicatie afdeling van de gemeente Aalsmeer. Een week later kreeg ik een mailtje dat ik nog diezelfde dag, uiterlijk een dag later, antwoord zou krijgen. De dag erop, kreeg ik een mail dat het meer tijd kostte. Diezelfde avond was er een Oordeelsvormende Commissievergadering waar ik bij aanwezig was. Na afloop kwam toenmalig wethouder Kuin direct op mij afstappen en zei dat het lijstje met antwoorden ter versturing klaar lag, maar dat hij niet akkoord wenste te gaan met de antwoorden. Met name het antwoord dat vanwege corona en verkiezingen de aanvraag in maart 2022 het college was ontgaan, beviel hem niet. Tijd om er op in te gaan ontbrak, zijn fractie trok hem mee naar de fractiekamer.

Op de dag van de Provinciale Statenverkiezingen kwam er iemand op mij afstappen die mij vertelde dat hij mijn artikel op AV had gelezen en dat hij iets interessants voor me had. Ik maakte een afspraak en ging bij hem langs. Hij liet mij dingen lezen waar ik van schrok. Al in juli 2021 waren Robert van Rijn en de RO wethouder (Kabout) op de hoogte om woningen in plaats van winkels te realiseren op de begane grond in het ABN-AMRO gebouw. Van het document dat op tafel lag mocht ik geen foto of kopie maken, ook wilde hij niet dat zijn naam werd genoemd. Het meest belangrijke sloeg ik in mijn hoofd op en gebruikte dat in een Woo (Wet openbare overheid) verzoek dat ik bij de gemeente indiende. Afgelopen week kreeg ik zowel antwoord op mijn Woo verzoek als op mijn gestelde persvragen.

Met deze mail wijst de betreffende ambtenaar de eigenaar van het pand er slechts op dat hij zijn plan ter beoordeling kan indienen via het genoemde e-mailadres. Er wordt geen enkele toezegging gedaan over (toekomstige) goedkeuring van het plan.

Toelichting verzoek
Tja, maar wel blijkt dat van Rijn en Kabout al in een vroeg stadium op de hoogte waren van de plannen van de ontwikkelaar. Wat deed hen zwijgen toen er door de ondernemersvereniging, de VVD en de raad om duidelijkheid werd gevraagd? Waarom sprongen, Kabout en Van Rijn, Kuin niet bij tijdens de besloten raadsvergadering op 29 september 2022? Het bestemmingsplan maakte het weliswaar mogelijk om daar woningen te realiseren maar conform de centrumvisie wilde men daar winkels. Is dat de ontwikkelaar kenbaar gemaakt en wat was daarop zijn reactie? Is hem verteld dat de gemeente dan genoodzaakt zou zijn om een voorbereidingsbesluit aan te nemen om dat te voorkomen? Werd er toen van zijn kant gedreigd met een schadeclaim? Wat is er toen allemaal besproken? Als ik de mail nogmaals lees valt me de zinsnede op dat de wethouder RO (Kabout) positief tegenover de plannen stond, geen woord van kritiek.

Corona
Op mijn persvraag waarom niet tijdig maatregelen zijn genomen, bijvoorbeeld een voorbereidingsbesluit, om te voorkomen dat er niet gewenste ontwikkelingen zouden plaatsvinden, kreeg ik als antwoord:

Begin 2020 kwam de coronacrisis op en werd er veel ambtelijke capaciteit ingezet op de gevolgen daarvan. Daarnaast was het door corona niet mogelijk de vereiste participatie te organiseren die hoort bij een procedure van wijziging van een bestemmingsplan. In 2021 heeft de eigenaar van het voormalige ABN-AMRO pand ideeën voor herontwikkeling kenbaar gemaakt. Dat was een directe aanleiding om een voorbereidingsbesluit voor te bereiden om op toekomstige initiatieven en ontwikkelingen in lijn te brengen met het nieuwe beleid van de Centrumvisie. Mede gezien de verkiezingen en het vormen van een nieuw college is besloten om het voorbereidingsbesluit voor te leggen aan de nieuw gekozen raad.

Als je in juli 2021 al weet van de plannen voor woningbouw, dan moet je haast maken, moet direct een voorbereidingsbesluit genomen worden en is er geen tijd om te wachten tot na de vorming van een nieuw college na de verkiezingen in maart. Bovendien is het ‘not done’, dat een college, door het nalaten van het nemen van maatregelen, het daarop volgende college opzadelt met problemen. Op zo’n moment had men gezien de dilemma’s en mogelijke gevolgen open kaart met de raad moeten spelen. Dat is niet gebeurd. De excuses komen, gezien de opmerking dat de wethouder RO positief tegenover de plannen stond, gezocht over. Ik heb sterk de indruk dat men het wel oké vond dat er woningen kwamen en dat men dat gezien alle commoties, probeert te verbloemen. Als het zo is dat ook Kuin ditzelfde antwoord onder ogen had gekregen en weigerde dat te versturen, dan vind ik dat vóór hem pleiten.

Verontrustende constatering
In een volgende persvraag stelde ik dat pas op 29 september, in een geheime raadsvergadering, werd besloten om een voorbereidingsbesluit aan te nemen. Waarschijnlijk te laat om nog invloed te hebben op de aanvraag. Wat was de aanleiding om pas nu actie te ondernemen?

Antwoord: In de openbare verslaglegging van de raadsbijeenkomst van 29 september 2022 kunt u het volgende teruglezen: “Het college van B&W ging ervan uit dat de aanvraag van ABN Pagina 3 van 5 AMRO Bank zou doorgaan. Het hoofddoel van het voorbereidingsbesluit was dan ook om eventuele andere ontwikkelingen te kunnen tegengaan.” 

Dit is geen antwoord op mijn vraag, het gaat niet om het hoofddoel het gaat om de vraag waarom er pas dan een voorbereidingsbesluit ligt, een half jaar na de eerste publicatie in de gemeentelijke infopagina op AalsmeerVandaag en de Nieuwe Meerbode.


Nee, van de antwoorden op mijn vragen word ik weinig wijzer, de mail die ik via mijn Woo verzoek boven water heb gekregen maakt mij duidelijk dat Van Rijn en Kabout al vroeg op de hoogte waren van de plannen voor de ABN-AMRO en daar positief tegenover stonden. Vanuit een dergelijke houding is het alleszins aannemelijk dat het college de ontwikkelaar geen strobreed in de weg heeft gelegd. Het er maar omheen draaien en nieuwe verontschuldigingen aandragen, draagt niet bij aan het vertrouwen in de politiek, dat vind ik een verontrustende constatering. Het wordt tijd dat de raad ingrijpt en om opheldering vraagt, de burgers en de ondernemers hebben daar recht op.

‘Ik wil niet liegen’
Gelukkig was er op Koningsdag een klein lichtpuntje van hoop, dat ik u niet wil onthouden. Op die dag kwamen er twee kinderen de molen aan de Zijdstraat binnenwandelen. “Mogen wij de molen van binnen bekijken,” vroeg één van hen. “Hoe oud zijn jullie,” vroeg de man aan de balie. “Twaalf jaar mijnheer.” “Dat kost dan twee euro per persoon, als jullie elf jaar waren geweest, dan was het gratis.” “Had maar elf jaar gezegd,” zei ik lachend. “Nee mijnheer, ik wil niet liegen,” was het resolute antwoord van één van hen.

(Foto’s Arjen Vos)

3 reacties

  1. en de woningen zijn vast ook al verdeeld onder de armen

  2. Mooi, Joop. Ben benieuwd naar de reacties op je stuk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin