College nalatig in uitvoering Centrumvisie

Het voormalige pand van ABN AMRO op de hoek Zijdstraat Punterstraat

Door: Joop Kok (Beschouwing) Op 29 september 2022 vond er achter gesloten deuren een besloten raadsvergadering plaats. “Directe aanleiding, is dat er een ontwikkeling gaande is bij de voormalige ABN AMRO bank die haaks staat op de centrumvisie,” aldus portefeuillehouder Kuin. Hij doelde hiermee op de wens van de eigenaar om op de begane grond woningen te realiseren terwijl men dat juist in de centrumvisie wilde tegengaan. Op bladzijde 28 staat namelijk het volgende: Het toevoegen van ‘wonen’ op de begane grond in winkelstraten en pleinen in het kernwinkelgebied is niet toegestaan. In aanloopgebied is dit wel het geval.

Voorbereidingsbesluit
Het geldende bestemmingsplan, Aalsmeer-dorp 2005, staat echter velerlei gebruik van de gronden in de winkelstraten toe, ook wonen. Als er een aanvraag wordt ingediend zal die verleend moeten worden. Om dat te voorkomen zal er, voordat iemand op die gedachte komt, door de raad een voorbereidingsbesluit moeten worden aangenomen. Dat geldt in principe voor een jaar en voor alle aanvragen die gedaan worden is dan ontheffing van burgemeester en wethouders nodig.

Maar was er nu wel of geen aanvraag ingediend? Kuin was daar niet duidelijk over, in eerste instantie merkte hij op dat de ontwikkelingen van de ABN AMRO Bank, niet te stoppen waren. Ook niet met een voorbereidingsbesluit, om vervolgens, na interventie, te zeggen dat er nog geen aanvraag lag en het dus wel te stoppen is. Burgemeester Oude Kotte sloot af met de mededeling dat een ieder voor het voorstel was.

Punterstraat versus Zijdstraat
Vanaf dat moment werd het stil, geen uitsluitsel of er nu wel of niet een aanvraag was ingediend, geen opheldering van hoe nu verder en geen officiële bevestiging van een voorbereidingsbesluit. Pas op 7 februari nadat ondernemers bij de VVD aan de bel trokken en er vragen aan het college werden gesteld, wordt er via een raadsbrief gereageerd. Hierin valt, wat betreft het misverstand, het volgende te lezen: “De aanvraag zelf was in het voorjaar gepubliceerd, bij het nazoeken is op een ander adres gezocht (Punterstraat versus Zijdstraat). Dat heeft tot dit vervelende misverstand geleid. Het college van B&W ging er vanuit dat de aanvraag van ABN AMRO Bank zou doorgaan, het hoofddoel van het voorbereidingsbesluit was dan ook om eventuele andere ontwikkelingen te kunnen tegengaan. Dit is ook aangegeven tijdens de raad, hierbij hebben wij niet meer de noodzaak voor ogen gehad uw raad nadien anders te informeren.” Een antwoord met aannames die lijkt te verbloemen dat het college nalatig heeft gereageerd.

Raadselachtige zinnen
Deze gebeurtenis ziet het college als één in een reeks van meerdere voorvallen. “Dit was tevens de steen des aanstoots om in te grijpen in de ambtelijke AA-organisatie. In die organisatie bestaat ruimte voor verbetering. Met de AA-organisatie is dan ook indringend gesproken.”

Raadselachtige zinnen die van alles suggereren maar net zo goed gelezen kunnen worden als het afschuiven van de eigen verantwoording, zeker gezien het feit dat meerdere malen in officiële mededelingen gesproken wordt over het transformeren van het ABN AMRO gebouw.

Omgevingsvergunningen
Op Aalsmeer Vandaag lees ik namelijk onder de aanvragen omgevingsvergunningen het volgende:
-24 maart 2022 Zijdstraat 46A, het transformeren van het voormalig ABN AMRO tot 8 woningen
-28 april 2022 Zijdstraat 46A, het transformeren van een kantoorgebouw naar 8 woningen
-5 mei 2022 dat bovenstaande aanvraag wordt ingetrokken
-7 juli 2022 dat de beslissing met toepassing van art 3.9, lid 2 wabo met 6 weken wordt verlengd
-29 december 2022 verleende omgevingsvergunning, reguliere procedure: Punterstraat 1a t/m 1g (voorheen Zijdstraat 46A), het transformeren van een kantoorgebouw naar 7 woningen. 

Niemand reageerde
Er was dus al onder het vorig college met verantwoordelijk wethouder Robert van Rijn in onverbloemde taal duidelijk wat er met het ABN AMRO-kantoorpand stond te gebeuren. Er moesten woningen komen. Maar niemand reageerde. Pas een half jaar later en nog steeds niet wetend of er nu wel of niet een aanvraag was ingediend. Hoe kon zoiets gebeuren? Niemand van het college die de officiële mededelingen screent? Bewust beleid? Vragen die roepen om duidelijke antwoorden.

Teleurstelling
Dirk Box, ondernemer en voorzitter van de stichting Meer Aalsmeer sprak in een uitzending van Radio Aalsmeer Politiek zijn teleurstelling uit over de gang van zaken. Zeker na het behaalde resultaat van een centrumvisie waar alle ondernemers over tevreden waren en die samen met de gemeente, pandeigenaren en betrokkenen was ontwikkeld. “Er is en wordt veel gemeenschapsgeld in de winkelstraat gestopt om die een nieuw leven in te blazen en dan is het zo teleurstellend dat juist in het hart van het gebeuren, geen winkels maar woningen komen. We houden ons hart vast zolang het bestemmingsplan niet is geregeld,” aldus Box.

“Vragen die rond de vergunningsaanvraag naar de gemeente zijn gestuurd vereisen het nodige uitzoekwerk en vragen een paar weken respijt, mede vanwege de voorjaarsvakantie,” aldus een communicatieadviseur van de gemeente Aalsmeer. Wordt vervolgd.

(Foto’s archief AV/Arjen Vos)

2 reacties

  1. Winkels met woningen er boven. Dat hoort in de Zijdstraat. Geen blok met huizen.

  2. Top Dirk, scherp blijven en aalsmeer wordt geregeerd door de project ontwikkelaars………

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel