Bouw ‘Zuydveste’ hoogstwaarschijnlijk in april van start

Door: Joop Kok. In het vraaggesprek wat we onlangs hadden met wethouder Wilma Alink kwam ook de ontwikkeling van het bouwproject de Zuiderkerk ter sprake. De nieuw te bouwen appartementen krijgen de naam ‘Zuydveste’. Om het geheugen wat op te frissen een korte inleiding.

Op 29 juni 2008 was de laatste dienst in de Zuiderkerk. Ruim twaalf en een half jaar later ziet het er naar uit dat er eindelijk gestart wordt met de bouw van 55 senioren/zorgappartementen. Dat er appartementen rond de voormalige Zuiderkerk gebouwd gaan worden was al jaren bekend. Het oorspronkelijke plan van 2014 ging uit van 55 zorgwoningen voor bewoners die het zwaarste zorgpakket nodig hebben. Ontwikkelaar Tupla die de Zuiderkerk met bijbehorende gronden en opstallen voor een fors bedrag in 2008 kocht, heeft samen met het zorgcentrum de haalbaarheid van dit concept nog eens onderzocht. Daaruit bleek dat de doelgroep die men op het oog had, in Aalsmeer te klein is om het complex te kunnen vullen. Men besloot daarop de doelgroep te verbreden. De oorspronkelijke doelgroep – die met een zorgindicatie – heeft in het aangepaste plan voorrang, maar de woningen zijn tevens bestemd voor senioren met een lagere of (nog) geen zorgindicatie

(Foto Arjen Vos)

Andere parkeernorm
Deze aanpassingen in het zorgconcept hebben geleid tot een andere parkeernorm. In deze nieuwe opzet worden de appartementen namelijk als ‘aanleunwoning/serviceflat’ gekwalificeerd waarbij gerekend wordt met een parkeernorm van 1,2 parkeerplaats per appartement, in plaats van 0,6 in het oude plan. Ook is er geluisterd naar de omwonenden. De afstand tussen de nieuwe en de bestaande bebouwing aan de Hortensialaan en de Cyclamenstraat is vergroot en het volume van de bebouwing is wat compacter en oogt minder massaal. Het wordt niet hoger dan drie lagen waarbij de bovenste op strategische punten wordt afgeschuind met een pannendak om zo aan te sluiten bij de omgeving. Het complex krijgt een gemeenschappelijke ruimte voor de noodzakelijke ondersteunende zorg en in de kerkruimte worden drie lofts gerealiseerd.

Op 5 juli 2018 werd het bestemmingsplan door de voltallige raad aangenomen en in oktober vorig jaar werd een omgevingsvergunning aangevraagd en door het college toegekend.

Hoe zit het met de verdeling van de bouwprojecten over de wethouders? “We hebben Aalsmeer in drie kernen opgesplitst en deze verdeeld over de wethouders. Robert van Rijn gaat over Nieuw Oosteinde, Bart Kabout over Kudelstaart en ik over het Dorp.”

Gaat de bouw dan nu eindelijk van start? “We hebben het hele traject doorlopen, ook de kapvergunning is toegewezen. Er is nog wel, na indieningstermijn, één bezwaar ingediend. Tot 21 januari hebben we respijt gegeven om het bezwaar nader toe te lichten. Deze toelichting is door de bezwaarmaker helaas wederom niet tijdig gegeven. De commissie voor de bezwaarschriften moet dit bezwaar nu afhandelen. Dus hoogstwaarschijnlijk start Tupla in april 2021 met de bouw. Let op, hoogstwaarschijnlijk!”

In oktober 2014 had de Raad besloten dat er maximaal 55 zorgwoningen mochten komen, waarvan 50 procent sociale huur. Is dat percentage nog steeds van kracht? “Nee dat is gewijzigd, er is een collegebesluit geweest om dat te halveren naar 25 procent. Dat is conform de door de raad vastgestelde Woonagenda 2020. De keuze was niet bouwen of deze optie. Ik heb voor het laatste gekozen. We mogen heel blij zijn dat er een mooi project komt waar de kerk, te midden van de woningen, een mooie plek en nieuwe betekenis krijgt. De omgeving kijkt al een tijd uit op een naar stukje Aalsmeer, het wordt tijd dat de bouw start.”

Is het niet jammer dat er ook nu weer bomen worden gekapt? “Dat is nodig omdat er anders niet kan worden gebouwd. Bij elk project zijn er wel bomen die in de weg staan, maar we willen wel degelijk meer bomen terugplaatsen. In dit project worden vier bomen gekapt, maar komen er wel zes voor terug.”

Maar ik, en ik ben niet de enige, zie van dit meer groenbeleid maar weinig terug. “De bomen die worden geplant zijn nog niet volgroeid en vallen minder op, iets meer geduld Joop.”

Meer informatie over het project is te vinden op de website zuydveste.nl. Het is tevens mogelijk een formulier in te vullen om automatisch op de hoogte te blijven over de voortgang van het project.

Illustraties: 3N30 Architecten, zie ook de beelden en plattegrond onder de advertentie van Müller Banket

Lees vorig bericht

Blijdschap en opluchting nu school weer open mocht

Lees volgend bericht

PvdA-lid van het eerste uur


2 Reacties

  • Plaats dan volwassen bomen terug ajb die mogelijkheid is nl. ook.

  • Goedemorgen,

    Graag wens ik op de hoogte gehouden te worden over de vorderingen, inschrijvingen en mogelijkheden voor dit bouwproject.
    Hartelijk dank.
    Annelies Stevens

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *