‘Waterfront mag in ijskast’

Vlnr Ronald Fransen, Judith Keessen, Jelle Buisma

D66, Pvda en GroenLinks zijn van mening dat de ontwikkeling van het waterfront op dit moment geen goed idee is en dat de plannen in de ijskast moeten. In een gezamenlijk ondertekend persbericht laten ze dit weten.

Er zijn volgens de partijen verschillende redenen even rustig aan te doen met de ontwikkeling van het waterfront. Parkeeroverlast, (on)bereikbaarheid van Kudelstaart en volgens de opstellers, niet onbelangrijk in deze tijd van ernstige bezuinigingen, de kosten. Bovendien was het uitgangspunt voor de subsidie van Schiphol een breed gedragen plan. Dat draagvlak lijkt met de protesten uit de Hornmeer een stuk minder te zijn geworden.

Parkeeroverlast
De gemeente heeft berekend dat er 250 parkeerplaatsen nodig zijn om de drukte, veroorzaakt door het Waterfront, op te vangen. In de plannen zijn slechts 60 parkeerplaatsen opgenomen. Ronald Fransen (GroenLinks): “Dan ga je de buurt, de Hornmeer, ernstig met parkeeroverlast confronteren en dat is een slechte zaak.”

Bereikbaarheid Kudelstaart
Naast dit plan, wordt ook het Zeilfort Kudelstaart ontwikkeld. Bovendien zijn er plannen in Kudelstaart voor de ontwikkeling van woonwijk Westeinderhagen (ongeveer 275 woningen). Jelle Buisma (PvdA): “De verkeersdruk die al deze plannen apart veroorzaken is misschien op te brengen voor Aalsmeer en Kudelstaart maar samen maken ze Kudelstaart vanuit Aalsmeer volledig onbereikbaar door de toegenomen verkeersdrukte.”

Gedragen plan
Schiphol heeft 4,2 miljoen euro beschikbaar gesteld om dit plan te ontwikkelen als schaamlap voor de extreme overlast. Voorwaarde die Schiphol aan deze subsidie stelde is dat het een breed gedragen plan is. Inmiddels hebben bewoners meer dan 250 handtekeningen opgehaald tegen de plannen. Judith Keessen (D66): “van een breed gedragen plan is geen sprake als 97% van de direct omwonenden aangeeft zich ernstig zorgen te maken over de parkeeroverlast.”

Financiën
Naast de bijdrage van Schiphol draagt de gemeente zelf ook nog 2,2 miljoen euro bij. Dit terwijl er structureel een tekort is van minimaal 3 miljoen per jaar. Totale project Waterfront kost 6,4 miljoen en alle lasten die daaruit voortkomen (rente, afschrijving en onderhoud) zijn voor de gemeente. En dat in een tijd van forse bezuinigingen.

D66, PvdA en GroenLinks roepen daarom het B&W en de overige raadsfracties op om de plannen voor het waterfront nu niet uit te voeren.

Tekst en foto D66, PvdA, GroenLinks

 

 

 

 

 

17 reacties

 1. Dit is zo jammer!!!!!!! Dat een paar mensen dit tegenhouden.
  Dit schreef 8 juli Leen Mulder.
  Waarschijnlijk kan hij heel slecht rekenen en inschatten.
  Vandaag 5 augustus zijn er meer dan 250 !! ja je leest het goed, meer dan tweehonderdvijftig zienswijzen bij de wethouder ingediend.
  Als dit er een paar zijn weet ik niet wat veel is.

 2. De grootschaligheid van het ‘Waterfront’ blijft verbazingwekkend. Het Surfeiland grenst direct aan een woonwijk en brengt nu al enorm veel overlast in al zijn vormen met zich mee als geluid, (zwerf)afval, vormen van criminaliteit, parkeren etc.
  Zorg dat hetgeen er nu is goed onderhouden en gehandhaafd wordt, zodat het Surfeiland kan worden gebruikt waarvoor het bedoeld is namelijk surfen / zwemmen voor de lokale bevolking.
  Besteed het geld van Schiphol aan groen in de hele gemeente. Dat voegt tenminste toe aan het welzijn van de bewoners van Aalsmeer.

 3. “Droomplan” Waterfront is nachtmerrie voor inwoners, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

  De oproep aan de Gemeente Aalsmeer van de progressieve politieke partijen om de plannen nu in de ijskast te zetten hoeft niet als er aandacht zou zijn voor de aanzienlijke verslechtering van onze leefomgeving. Verantwoordelijke wethouder Kabout heeft ons als Werkgroep Waterfront Aalsmeer aangegeven dat hij niet voornemens is de plannen aan te passen in reactie op de concrete zorgen en voorgestelde oplossingen die wij namens de bewoners in en rond de Hornmeer op de voorgenomen plannen hebben. Zijn woordvoerder verwijst ons daarom naar de gemeenteraad die op 1 september hierover in de commissievergadering gaat praten. Voor hen was de participatie van bewoners beëindigd met de swipe app en het ideeën verzamelen. Dit is voor ons onbegrijpelijk. De raad heeft hierdoor eind vorig jaar – nog voor de impact van het Corona-virus – ingestemd met de maximale variant “het Droomplan”, waarbij er binnen een week een aantal van maar liefst 180 geplande en benodigde parkeerplaatsen verdwenen omdat een parkeervoorziening van 250 plaatsen achter de genieloods op politiek weinig draagvlak kon rekenen. Ineens waren er “nog maar” 70 parkeerplaatsen nodig en die konden “makkelijk gesitueerd worden bij de Zwarteweg”, aldus de toenmalig wethouder. Daar namen VVD, CDA en AA op dat moment genoegen mee, waardoor er een meerderheid was. De Zwarteweg was geen praktische oplossing, daarom ligt er inmiddels een ruimtelijk besluit om 60 parkeerplaatsen te realiseren langs de nabijgelegen Bachlaan. Ook dat is geen passende oplossing om het straks regionale, recreatieterrein te bedienen, zeker niet omdat ook de zeilschool, de straks twee maal zo grote surfclub, het Fort Kudelstaart én het restaurant “on the Rock” bezoekers parkeergelegenheid moeten bieden. Er moet een bestemmingsplanwijziging komen om de verlenging van de pier, de vlonder bij de Watertoren en de verbreding van de oevers en strand mogelijk te maken. In dit besluit wordt toegelicht hoe prachtig het surfeiland wordt als “evenemententerrein” met een strand dat maar liefst 3 maal zo groot wordt. Ook liggen er straks voor onze woningen een Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) en 4 barbecue/ vuurplekken (!). Kortom: geen droom maar een nachtmerrie, met veel overlast voor de bewoners in de vorm van parkeerders en het daarbij ontbreken van handhaving op verwachte overlast van de JOP en de vuurplekken.
  Het wijkoverleg Hornmeer was altijd groot voorstander van de kleine variant. Wij zijn niet tegen verfraaiing van het Waterfront met mooie wandelpaden, een promenade, vlonders, zebrapaden, vissteigers en extra fietsenstallingen. Wel zijn wij, zeker in deze Corona tijd, tegen onnodige dure plannen die ons ook nog als bewoners van de prachtige Hornmeer overlast gaan geven.
  Zeker omdat de gemeente concreet heeft aangegeven niets te kunnen doen voor handhaving, afvalinzameling, schoonmaken of onderhoud omdat er geen extra geld beschikbaar komt. Daarom verzoeken wij de politieke partijen die vorig jaar nog hebben ingestemd met het “Droomplan”, kennis te nemen van onze bezwaren en voorgestelde oplossingen, zodat we er samen; bewoners en politiek, voor kunnen zorgen dat er een door de bewoners gedragen plan komt te liggen.

  Rik Rolleman, voorzitter van de Werkgroep Waterfront Aalsmeer

 4. Het plan kreeg wel het leeuwendeel van de subsidie van de SLS! Vervalt deze compensatie bij uitstel cq afstel, of kan Aalsmeer daarmee een ander leuk plan voor haar inwoners bekostigen? Denk bv aan een verbinding tussen de Westeinder en de Drecht (water- en wandelpad) of uitbreiding van het Groene Lint…

 5. Hierbij een oproep aan alle raadsleden om de belangen van leefomgeving en woongenot van de inwoners omtrent het Waterfront te waarborgen . Ben voor het Waterfront heb wel mijn bedenking en en bezwaar omtrent op bepaalde onderdelen .
  Parkeren:in een Woonwijk
  Verkeersstroom: denk aan verkeer naar het fort Kudelstaart hotel,Congressen, vanwege het autoluw maken van de nieuwe N 196 zullen straks mogelijk het verkeer uit Kudelstaart het zij via de Dreef of over de Kudelstaartseweg hun weg vinden naar Aalsmeer centrum.
  Handhaving: Wie doet dat Politie,Boá s particuliere bedrijven hoe zit het met bevoegdheden en de veiligheid.
  Trailerhelling:hoe is het gesteld met de verkeersveiligheid omtrent doorgang verkeer,fietsers,wandelaars bij de te water laten hoe wordt er gehandhaafd.
  Wat mij ook bezig houd is wie gaat straks het onderhoud betalen van het Waterfront de inwoners van Aalsmeer.

 6. Zoals zo velen maak ook ik mij zorgen over de toekomstige parkeeroverlast ivm het toekomstige uitgebreide Waterfront-plan. Afgelopen periode was door Corona niet toonaangevend, maar zodra het weer het toelaat is het normaal gesproken al Wild-West qua parkeren. Dus als ons recreatiegebied nóg aanlokkelijker wordt gemaakt houd ik mijn hart vast. Ik reken op u , dat u heel zorgvuldig omgaat met de parkeerproblematiek, alvorens al te grote plannen te verwezenlijken.

 7. Het belangrijkste wat in het stuk naar voren komt is dat de bewoners van de Hornmeer niet tegen het het Waterfront zijn maar zich zorgen maken over de leefbaarheid en onder andere de veiligheid van kinderen uit de wijk en de gezinnen die gebruik maken van het Surfeiland. Er wordt dubbel geparkeerd, geïrriteerd gezocht naar een parkeerplaats waarbij met forse snelheid door de straat wordt gereden zoekende naar dat. Dat is nu al en wordt met een tekort van 250 parkeerplaatsen alleen nog maar meer. En het zijn niet alleen mensen van buitenaf die met de auto komen.

 8. Dit is zo jammer !!!!!!!!!!!!

  Dat een paar mensen dit tegen houden !

 9. Eindelijk eens een paar politici die even verder kijken dan de bekende neus lang is. Het plan op zich is prima maar op de verkeerde plaats. Een andere plaats is er niet voorhanden. Conclusie; het plan in deze vorm is niet goed.
  Beter de centen te gebruiken voor jeugd- en ouderenzorg alsmede een betere leefomgeving. Aalsmeer hoeft toch niet de hele regio van vertier te voorzien?

 10. Als bewoner die dicht bij het Surfeiland woont kan ik alleen maar zeggen: niet alleen de plannen in de ijskast maar zoek er een andere goede bestemming voor! Het Surfeiland kan best een klein opknapbeurtje gebruiken maar hoeft zeker niet uitgebreid te worden. Er staat een prachtig monument: de Watertoren die nu beschermd is maar in de Waterfront-plannen overgeleverd wordt aan de goden doordat iedereen er bij kan komen en het vast niet langer dan een week gaat duren voordat deze prachtige toren ondergekliederd gaat worden met hedendaagse teksten. Zoals het nu is, is het toereikend voor Aalsmeer/Kudelstaart en haar inwoners. Daar is het ook voor bedoeld! Nog meer auto’s in de omgeving is ook niet milieuvriendelijk. Zoals hierboven aangegeven: het geld is een schaamlap voor de overlast van vliegtuigen. Laten we dat dan niet gaan investeren in overlast van auto’s. Een dagje mooi weer en het Surfeiland is veranderd in een vuilnisbelt. Door te weinig openbare toiletten zijn de omliggende struiken volgepoept en gepiest. Buiten dat kan er nu al niet fatsoenlijk gehandhaafd worden op het Surfeiland. Hoe moet dat dan als het nog meer mensen aan kan trekken? Ik sluit mij aan bij D66, PvdA en GroenLinks: Gemeente Aalsmeer: bezint eer gij begint……

 11. Bewoners van de Hornmeer ervaren nu al de overlast en parkeerdruk op mooie dagen. Bij uitbreiding van het Waterfront zal dit alleen maar toenemen. Het is mooi dat deze drie partijen stelling hebben genomen tegen het plan om de besteding van de gelden tegen het licht te houden. Een bestemming die meer nut en zin heeft voor mensen die het echt nodig hebben is zeker op zijn plaats.

 12. De bewoners van de Hornmeer maken zich terecht zorgen over de (nog ergere) overlast die er gaat komen door het Waterfront, De parkeerdrukte in de aanliggende straten van het Waterfront is een van de grootste opmerkingen van de buurtbewoners, daarnaast komen de bbq`s, een jongeren ontmoetingsplek op het Waterfront, afvaloverlast, geluidsoverlast en amper mogelijkheid tot Handhaving.

  SLS stelt een hoop geld beschikbaar om overlast te compenseren en daardoor krijgt Hornmeer meer overlast….ziet iemand deze ironie?

 13. Als maatschappelijk betrokken burger houd ik me al sinds 2016 bezig met het komende Waterfront Project en met name maak ik mij druk over de leefbaarheid en het woongenot van de direct omwonende die hier in het geding is.
  Dhr. Rietveld verwijt in zijn reactie deze politieke kopstukken van opportunisme. Het is gewoon opkomen voor hun burgers!
  De echte invulling van dit woord opportunisme wordt geleverd door de gemeente zelf: Handelen zonder rekening te houden met principes… . ( niet denken aan omwonende)
  En volgens mij zijn de omwonende toch even wat belangrijker dan een stukje Waterfrontstrand.

 14. De mensen in de Hornmeer zijn helemaal niet tegen de plannen van het Waterfront. Ze zijn het alleen niet ééns met de beperkte parkeervoorzieningen. En dus moet daar een oplossing voor komen. En wat de bereikbaarheid vanuit Aalsmeer naar Kudelstaart en omgekeerd betreft, is er volgens mij nog de Mijnsherenweg en de Hoofdweg. Daar waar de meeste wijken aan liggen. Als iedereen deze nou eens gebruikt dan is dat probleem ook opgelost. En niet de zogenaamde sluiproute via de Stommeerweg en de Kudelstaartseweg.

 15. Raar besluit. Deze crisis raakt mensen financieel. De economie krijgt harde klappen. Bedrijven liggen stil, moeten noodgedwongen afbouwen en mensen hebben minder of geen werk. Juist nu is het van belang dat er een overheid is die achter hen staat en helpt waar nodig. Daarom overheid, investeer: in wegen, in het beheer van de openbare ruimte, in groen, in woningen, maar vooral ook in mensen, in bedrijven. Haal de overheidsinvesteringen naar voren. Juist in lastige tijden.

 16. Juist het feit dat er geen grootscheepse aanpassingen en daardoor talloze gebruikers langs deze kant van de poel zijn, maakt het nu tot een zo een heerlijke plek om te vertoeven en langs te lopen. Het is prachtig zoals het nu is! Liever geen geld en minder vliegtuigen en een rustige poolkant.

 17. Politiek opportunisme, maar dan de verkeerde kant op. Om te beginnen zijn de bewoners van de Hornmeer vóór de plannen, ze willen alleen, terecht, een oplossing voor de te verwachten verkeersoverlast. Maar bovenal: als de schop dit jaar niet in de grond gaat dan zijn de miljoenen van Schiphol niet meer beschikbaar. Dan gaat het plan dus niet in de ijskast, maar het kan nooit meer uitgevoerd worden. Dan blijft onze mooie gemeente zitten met een armoedige vervallen waterkant langs de Westeinder. Als deze politieke stellingname de richting wordt, dan gaat een unieke, eenmalige kans verloren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel