Van Rijn: koppen bijeen om bestuur weer op rit te krijgen

De democratie in Aalsmeer heeft afgelopen donderdag haar “dieptepunt” bereikt, schrijft Robert van Rijn vanochtend in een open brief aan de burgemeester en de gemeenteraadsraadsleden. De fractievoorzitter van de VVD noemt de toestand “zeer kritiek”.

Eerste verkenning
De politiek, oftewel gemeenteraadsleden, burgemeester en wethouders, zal zich moeten bezinnen op de ontstane situatie. Van Rijn is er met zijn brief – op persoonlijke titel maar wel “als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij” – op uit een doorbraak te forceren en doet een oproep de koppen bij elkaar te steken voor “een eerste verkenning”.

Die verkenning zou moeten plaatsvinden in het zogenoemde seniorenconvent, waarin de fractievoorzitters en de burgemeester, als voorzitter van de raad, zitting hebben. Doel moet zijn een “Aalsmeers bestuur” te creëren gebaseerd op “gemeenschappelijke en gedragen uitgangspunten” en waarin mensen weer normaal en fatsoenlijk met elkaar omgaan.

Hieronder de integrale versie van de brief.

Open brief Robert van Rijn

Geachte voorzitter, leden van de gemeenteraad,

Zoals u getuige bent geweest heb ik afgelopen raadsvergadering gemeend bij de stemmingen van het agendapunt Vrouwentroost in te moeten grijpen op een onorthodoxe wijze. Ik wil u danken voor uw begrip en coöperatie op dat moment. Wanneer de spanningen in een gemeenteraad zo oplopen en er een situatie ontstaat dat we ‘tegen gaan stemmen om tegen te zijn’, dan vind ik dat de Aalsmeerse democratie zijn dieptepunt heeft bereikt.

De gebeurtenissen van donderdagavond binnen en buiten de gemeenteraad welke ik heb aanschouwd en de ontwikkelingen hierop volgend, levert een diagnose op waarvan ik meen dat deze als ‘zeer kritiek’ kan worden gekwalificeerd. Wij allen dienen onze verantwoordelijkheid te nemen en op ons functioneren als raadslid, collegelid en als voorzitter van de gemeenteraad te reflecteren. Ik neem mijn verantwoordelijkheid met deze opening. Gesterkt voel ik me daarbij door het gevoel dat leeft bij alle Aalsmeerders: zowel VVD kiezers als niet-VVD kiezers.

In mijn analyse hebben drie veranderingen gezorgd voor de situatie waarin Aalsmeer zich nu bevindt waarbij ik mij juist in het gemeenschappelijk belang, beperk tot enkele constaterende beschouwingen. Ten eerste zijn de politieke verhoudingen sinds de formatieonderhandelingen drastisch gewijzigd in Aalsmeer. De coalitie kent een minstens getalsmatige kwetsbare meerderheid tegen een scherp op inhoud voerende oppositie.

Ten tweede kent Aalsmeer sinds de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe politieke partij. Deze zorgt voor een nieuwe dynamiek in de Aalsmeerse gemeenteraad en daarbuiten. Ten derde draagt de breed gesignaleerde ontevredenheid over de stijl en het functioneren van de voorzitter van de gemeenteraad (de burgemeester) niet bij aan het normaliseren van verhoudingen in de gemeenteraadsvergadering en aan het benodigde verbindende karakter.

De illusie heb ik niet en moeten Aalsmeerders ook niet hebben dat een raadsverhouding in de gemeenteraad van 12 tegen 11 zal zorgen voor meer harmonie op de politieke inhoud. Men moet zich beseffen dat de politieke wereld in Aalsmeer na lange tijd veranderd is. De oppositie zal scherp – op inhoud – politiek voeren, maar er dient wel ruimte te zijn voor het gunnen op procedure en inhoud in de gemeenteraad, anders zal Aalsmeer in een verlammende situatie belanden waarbij gevreesd moet worden voor de bestuurbaarheid van Aalsmeer. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Als fractievoorzitter van de grootste oppositiefractie roep ik – in eerste instantie – de leden van de gemeenteraad en de voorzitter van de raad op, om in solidariteit en gestoeld op gemeenschappelijke en gedragen uitgangspunten te komen tot een Aalsmeers bestuur waarin de verhoudingen meer genormaliseerd worden waarbij respect, ruimte en reflectie weer onderdeel van ons functioneren uitmaken.

De raad verzoek ik dan ook beleefd, via de voorzitter en het presidium, een seniorenconvent uit te roepen om met de ‘senioren’ (fractievoorzitters) en de voorzitter van de gemeenteraad een eerste verkenning te doen. Ik teken daarbij aan dat dit proces slechts kans van slagen heeft indien alle partijen zich open en kwetsbaar durven op te stellen. De minimale uitkomst van dat gesprek zou moeten zijn dat wij op zijn minst de elementaire beleefdheids- en fatsoensnormen met elkaar in acht nemen.

Die hoop spreek ik dan ook uit, in het belang van de bestuurbaarheid van ons mooie Aalsmeer.

Met vriendelijke groet,
Robert van Rijn
(fractievoorzitter VVD Aalsmeer)

Foto's: Robert van Rijn schudt Ko Weststrate de hand na diens voortgangsrapportage op 22 april over de coalitieonderhandelingen; voorpagina: Van Rijn tijdens de presentatie op 12 mei van het coalitieakkoord van CDA en AB. (foto's archief AV)

3 reacties

  1. Positieve geluiden die hopelijk leiden tot rust in de “tent”. Ergens moet het beginnen om van Aalsmeer nog iets mooiers te maken. Dank, dat deze stappen gezet zijn en laten we hopen op een dosis gezond verstand!

  2. VVD zet als eerste het raam open!! Verheugend te lezen, dat de politiek zelf van binnen uit en dan beginnend bij de VVD, zich diep schaamt over de afgelopen bestuursperiode en beterschap belooft aan de burgers. Zo kon het ook niet verder. Het belangrijkste is dat alles en iedereen weer ‘normaliseert’ tot respectvol gedrag naar elkaar toe. In ieder geval heeft de VVD als eerste begrepen dat er ‘iets’ moet veranderen in de politieke arena, mede in het belang van Aalsmeer en zijn burgers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin