Reconstructie Uiterweg, Fietsbrug over Ringvaart?

Foto Antoon van de Hoorn

Door: Klaas Leegwater. De gemeente Aalsmeer laat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar een fiets-voetgangersbrug over de Ringvaart tussen het einde van de Uiterweg en de Aalsmeerderdijk in Rijsenhout. De brug, die de huidige fietspont moet vervangen, zal bij calamiteiten ook toegang bieden aan hulpdiensten en dient voor regulier autoverkeer als een deel van de Uiterweg geblokkeerd is vanwege werkzaamheden. Het onderzoek naar een brugverbinding kan overigens nog jaren in beslag nemen.  

De plannen van een fietsbrug kwamen vorige week dinsdag aan het licht in een commissievergadering waarbij het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2022-2025 werd besproken. De reconstructie van de Uiterweg is daar onderdeel van. Op een aantal plekken is de weg dusdanig verzakt dat de sloot bijna evenwijdig loopt met het wegdek. Dit levert bij hevige regenval door grote plassen ernstige hinder op. Omwonenden aan de Uiterweg klagen hier al jaren over.

In de nota worden werkzaamheden aan de Uiterweg benoemd als ‘urgent’. De weg moet over een lengte van 400 meter worden opgehoogd, de rioolpersleiding en beschoeiing vervangen, en wordt een mantelbuis voor glasvezelnetwerk aangelegd. Op het eerste deel van de weg tussen Van Cleeffkade en de Dirk Baardsebrug moet een nieuwe damwand komen. In de nota staat dat de Zwetbrug en de Topvoortsebrug aan vervanging toe zijn, maar ‘door de rijdekken te vervangen door een betonnen plaat kunnen deze bruggen nog 30 jaar mee’.

Stuiteren in stoel
Procesmanager Bas van Viegen zei in een toelichting dat het onderzoek naar een fietsbrug over de Ringvaart jaren zal duren. Dat deed Dick Kuin van Absoluut Aalsmeer stuiteren in zijn stoel. “Zolang? Dat kan ik mij echt niet voorstellen, dit moet toch binnen een half jaar kunnen.” Van Viegen: “Er zijn veel partijen bij betrokken, zoals Aalsmeer,  Haarlemmermeer, en de Vervoerregio. Het moet technisch allemaal uitgetekend worden, een dergelijk onderzoek kan jaren vergen.” Binnenkort wordt de commissie meer in detail bijgepraat in een sessie ‘Masterplan Uiterweg.’

Schuren blokkeren aanleg Hoffscholteweg

Hoffscholteweg lelijke streep
Uit het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte blijkt dat realisatie van de Burgemeester Hoffscholteweg opnieuw is vertraagd, op z’n vroegst eind 2023 is voltooid. Dit is een lelijke streep door de rekening wat betreft het terugbrengen van de extra verkeersbewegingen op en rond de vernieuwde N196. De Burgemeester Hoffscholteweg, onderdeel van de zogenaamde Noordvork, moet met de Verlengde Molenvlietweg en Middenweg als een belangrijke verbinding fungeren voor verkeer van en naar de nieuwe 201 en de omliggende wijken ontlasten.

Op schriftelijke vragen van de VVD over de reden van de vertraging antwoord het college dat na onteigening van de grond die nodig is voor het tracé men nog in gesprek is met een bewoner aan de Stommeerkade over het deels slopen of verplaatsen van een schuur die het tracé overlapt. Niet duidelijk is waarom die gesprekken nog niet zijn afgerond. De eigenaar van de schuur wil tegenover AalsmeerVandaag geen inhoudelijk commentaar geven over de strubbelingen. “Gaat u hierin nou niet zitten wroeten, het komt echt wel goed.”

Onderbroken Spoorlijnpad en contouren Hoffscholteweg

Ook uitstel Spoorlijnpad
Door de vertraging duurt de terugkeer van het Spoorlijnpad langer. Het fiets-wandelpad tussen de Stommeerkade en Wissel, dat veel werd gebruikt door schoolgaande kinderen en bezoekers van het winkelgebied in de Ophelialaan, verdween in het voorjaar van 2021 vanwege werkzaamheden voor de Burgemeester Hoffscholteweg. Na protesten van buurtbewoners (petitie met 1600 handtekeningen) zegde verantwoordelijk wethouder Van Rijn toe dat het fietspad terugkomt. Van Rijn hoopte op heropening deze zomer. Zie link naar artikel.

Door uitstel van de realisatie Burgemeester Hoffscholteweg zal ook de ontsluiting voor autoverkeer van bewoners in de nieuwe wijk Polderzoom (fase 2) problemen kunnen veroorzaken. Een deel van de woningen wordt dit jaar opgeleverd, zolang de nieuwe weg met aansluiting op de Burgemeester Kasteleinweg niet af is moeten automobilisten de wijk verlaten via de driesprong Stommeerkade, Aalsmeerderweg en Ophelialaan. Dit zal naar verwachting voor extra verkeer zorgen op met name de Stommeerkade.

(Foto Skander Essaïm)

Veilige oversteekplaats Ophelialaan
De Hortensialaan wordt 30 km/uur-gebied. Omwonenden in deze straat kwamen het afgelopen jaar in geweer tegen de forse toename van verkeer vanwege de ‘zachte knip’ in de Burgemeester Kasteleinweg. Door 30 km in te voeren wordt de Hortensialaan minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer. Eerder is er in dit gebied al een vrachtwagenverbod ingevoerd, de klacht is dat hier nauwelijks op wordt gehandhaafd. 

De kruising Ophelialaan/Hortensiaplein krijgt een veilige oversteekplaats voor voetgangers. De Ophelialaan blijft vooralsnog een 50 km straat. Dit tot ongenoegen van bewoner Skander Essaïm die al jaren strijdt tegen hardrijders met volgens hem (na meting) snelheden tot ver boven de 90 en 100 km/uur. “Maar maatregelen blijven uit, gebrek aan handhaving maken dit volstrekt onverantwoorde gedrag mogelijk,” zegt Essaïm, “het verbaast ons echt dat niet alles in het werk wordt gesteld om aan deze onveilige situatie direct een einde te maken.”

Lijnbaan

Brug Lijnbaan Dorpshaven
In het woongebied Dorpshaven wachten bewoners al bijna tien jaar op een bruggetje in de Lijnbaan zodat er een waterverbinding voor bootjes ontstaat tussen Dorpshaven Zuid en Noord die via een duiker onder de Oosteinderweg aansluit op een korte route naar de Kleine Poel. De brug in de Lijnbaan stond ingetekend in het bestemmingsplan, maar bleef uit vanwege de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg. De Lijnbaan diende als alternatieve route.

Op vragen van de VVD (schriftelijk) en Thirsa van der Meer (CDA) over de voortvarendheid van de aanleg van de brug antwoordde wethouder Van Rijn dat er gesprekken gaande zijn met omwonenden en het kerkbestuur van de Lijnbaankerk over hoe de Lijnbaan wordt ingericht (mogelijk eenrichtingsverkeer). Daarna zal de brug gerealiseerd worden. Van Rijn waarschuwde dat er dan alsnog een paar hobbels te nemen zijn. “Het welbekende verhaal van het tekort aan kabels en leidingen, technisch wordt het dus een uitdaging.”

(Foto Dick Piet)

Opknapbeurt Takkade
De Meester Jac. Takkade tussen de rotonde Bosrandweg en de manege wordt vernieuwd, zo staat in het Meerjarenplan. De weg is in slechte staat en te smal waardoor fietsers en auto’s elkaar niet veilig kunnen passeren. Ook zit de half verharde berm regelmatig vol kuilen en vergt veel onderhoud. De weg, een belangrijke fietsroute, wordt verbreed en er komen meer en langere passeerhavens. De Takkade krijgt de status van fietsstraat, waarbij auto’s te gast zijn.

Lees hier het volledige Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2022-2025.

(Foto’s archief AV/Arjen Vos)

 

 

 

Lees vorig bericht

‘Chinees voor ons westerlingen niet te begrijpen’

Lees volgend bericht

Nacht van Gebed in Dorpskerk


3 Reacties

 • Namens de stichting Nieuw Aalsmeer ondersteun ik de opties die in het artikel over de Uiterweg en de fietsbrug worden genoemd. In onze reactie op de Mobiliteits agenda heeft Nieuw Aalsmeer een dergelijk idee al aangekaart. Jammer dat alles zo lang moet duren: eens met de heer Kuin.

 • Het lijkt alsof het volbouwen van Aalsmeer met woningen en bedrijventerreinen op opmerkelijke locaties de gemeente makkelijker afgaat dan zorgdragen voor een bijhorende infrastructuur die conform planning wordt opgeleverd, recht doet aan het dorp Aalsmeer en hierbij veiligheid en leefbaarheid van bewoners als prioriteit heeft.

  Teveel taken bij 1 wethouder misschien? Verkeer en verkeersplanning is blijkbaar geen ‘side job’.

 • ‘De Hortensialaan wordt 30 km/uur-gebied. Omwonenden in deze straat kwamen het afgelopen jaar in geweer tegen de forse toename van verkeer vanwege de ‘zachte knip’ in de Burgemeester Kasteleinweg. Door 30 km in te voeren wordt de Hortensialaan minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer.’

  De Hortensialaan heeft sinds 6 oktober 2021 al een 30km bord. Ondanks dat bord is de gemiddelde snelheid meer dan 60k/u (met ’s avonds en in de weekenden snelheden van rond de 100k/u) en is de verkeersdruk enorm toegenomen sinds de aanleg van de busbaan/knip. Er wordt niet gehandhaafd of bekeurd, waardoor de Hortensialaan een zeer aantrekkelijke is en blijft om veel te hard te rijden.

  Volgens een brief van de gemeente Aalsmeer, gaan er wat aanpassingen plaats vinden in deel van de Hortensialaan. Er komen namelijk een paar drempels. In een straat waar een groot deel van de huizen niet onderheid is en op veengrond staat. Ik ga er van uit dat de Gemeente Aalsmeer/verkeerskundige hier van op de hoogte zijn, gezien het feit dat dit in meerdere gesprekken en correspondentie is aangekaart.

  Tevens liggen de te plaatsen drempels in de Hortensialaan zo ver uit elkaar dat het een sport wordt om juist tussen desbetreffende drempels in het gaspedaal diep in te drukken. Gaat dit het te hard rijden en verkeersdruk probleem in de Hortensialaan dus oplossen? Integendeel!

  Van de zoveel legio mogelijkheden die wel passend zijn, wordt voor de minst werkende (goedkoopste?) oplossing gekozen en moeten de bewoners het maar voor lief nemen en zich bij de overlast ontstaan door Hovasz/knip neerleggen.

  Ik heb de strijd tegen dit inmiddels maar opgeheven, gezien het feit dat diverse personen binnen de gemeente Aalsmeer waar de gesprekken omtrent verkeerssituatie mee waren, hebben aangegeven dat ze niet meer met bewoners hier over in gesprek willen, en het dus een ’trekken aan een dood paard’ situatie is geworden. Waarbij de gemeente in deze het dode paard is!

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *