Raad onvolledig geïnformeerd in dossier Waterfront

Door: Klaas Leegwater. De gemeenteraad van Aalsmeer is door het college onvolledig geïnformeerd omtrent project Waterfront. Een relevant document is tijdens de besluitvorming niet toegevoegd aan het dossier. Judith Keessen van Absoluut Aalsmeer trok hierover schriftelijk aan de bel, na een onbevredigend antwoord eiste het raadslid onlangs in een interpellatiedebat een openbare reactie van het college. Wethouder Kabout verontschuldigde zich voor de woordkeuze van een deel van het antwoord, niet over de inhoud. 

Het gaat om een document uit 2015 van de Erfgoedcommissie ‘Beschermd dorpsgezicht Het Plassenlint‘, dat als uitgangspunt heeft de hoofdstructuur van onder meer de oever van de Westeinderplassen tussen Mensinglaan en watertoren zoveel mogelijk in stand te houden. Bij een zorgvuldig politiek proces had men aan de hand van het document de ontwikkeling van Waterfront kunnen toetsen aan ‘de historische karakteristieken van het cultuurhistorisch historisch waardevolle gebied.’ 

Nieuw: een slagboom bij de brandweersteiger

Effecten dorpsgezicht
Zonder inbreng van het document ging de raad in september 2020 akkoord met realisering van Waterfront: de opwaardering en uitbreiding van de oever en het Surfeiland, aanleg van een wandel- en fietsboulevard en een aantal vlonders en steigers. Met het akkoord stemde de raad er onbewust mee in dat een afwijking op het beschermd dorpsgezicht een gevolg was. Hans Alderden van de Erfgoedcommissie zegt dat desgevraagd jammer te vinden. “Het document had in het dossier moeten zitten, dan hadden de effecten van het project op het dorpsgezicht in elk geval besproken kunnen worden.”

Verkeerde keelgat
Op schriftelijke vragen van Keessen (AA) deze zomer over het ontbreken van het bewuste document bij het Definitief Ontwerp Waterfront antwoordde het college in september per brief dat er geen aanleiding was het document toe te voegen omdat ‘deze stukken openbaar zijn en voor ieder raadpleegbaar‘ en sloot af met ‘en van de raad mag verwacht worden dat zij zelf op de hoogte is van haar eigen beleidskaders.’ 

Judith Keessen (archief AV/Arjen Vos)

Vooral de laatste zin viel bij Keessen in het verkeerde keelgat. “Het college heeft een actieve informatieplicht, het is niet aan de raad dit zelf uit te zoeken zoals het college suggereert,” aldus Keessen. Het raadslid heeft helemaal gelijk, het gehele antwoord van het college is niet correct,” zegt specialist Decentraal overheidsrecht Olaf Schuwer uit Zwolle, “dat het document openbaar is doet niet ter zake in de verhouding college-gemeenteraad. Het college moet de raad volledig informeren, zo staat het ook in de Gemeentewet.” 

Verontschuldigingen
Keessen zegt dat haar na een gesprek achter de schermen is toegezegd dat het college het antwoord zou aanpassen en nog met een aanvullende reactie zou komen. Aangezien dat uitbleef vroeg het fractielid van AA in het door haar aangevraagde interpellatiedebat het college om opheldering. Wethouder Bart Kabout (CDA) merkte vervolgens op dat de woordkeuze van de laatste zin in het schriftelijke antwoord van het college ongelukkig was. Kabout: “Daar biedt het college zijn verontschuldigingen voor aan.”

Kabout ging echter niet specifiek in op de vraag of het onjuist was om het document ‘Beschermd dorpsgezicht Het Plassenlint‘ niet aan het dossier Waterfront toe te voegen. Wel zei de wethouder: “Uiteraard moet en wil het college de raad altijd goed informeren, ook pro-actief.” 

Aanval
Andere partijen ondersteunden het betoog van Keessen niet, maar openden juist de aanval op het raadslid nadat zij zich afvroeg hoe het college “het geschonden vertrouwen denkt te gaan herstellen.” PvdA’er Jelle Buisma: “Wat is hier de tekortkoming van mevrouw Keessen.” Dirk van Willegen van het CDA ging niet mee in het verhaal van Keessen dat de raad onvolledig was geïnformeerd: “Daarom distantiëren wij ons van dit gehele interpellatiedebat.” En Willem Kikkert van D66 tegen Keessen: “Ik vind dit een staaltje jij-bakken, zo gaan we niet met elkaar om.” 

Vertragingen
Project Waterfront zou volgens een eerdere prognose voor de zomer in het geheel gerealiseerd moeten zijn. Door vertragingen, onder meer een lange periode voor het ‘zetten’ voor de nieuwe zandlaag, is tot nu toe alleen een gedeelte geopend. Het overige deel volgt binnenkort. 

De werkzaamheden rond de watertoren zijn na een uitspraak van de voorzieningenrechter voorlopig stilgelegd, bewoners hadden een beroepszaak aangespannen tegen het afgeven van een omgevingsvergunning. De bodemprocedure hierover loopt nog. De totale kosten van Waterfront zijn in 2018 geraamd op ongeveer 6,5 miljoen euro, inclusief een bijdrage van 3,5 miljoen euro van Stichting Leefomgeving Schiphol. Rijnland draagt rond de 1 miljoen euro bij.

Foto’s Arjen Vos

 

Lees vorig bericht

Pierre’s pennenstreken: ‘Tiny Thuis’

Lees volgend bericht

Inspirerende avond over vitaliteit en bewegen


6 Reacties

  • Judith Keessen, de enige met ballen in de gemeenteraad.

  • Beschermd plassenlint is van de baan dus nu maar bouwen

  • Duellisme?

  • Daarbij heeft men de oren laten hangen naar een paar bewoners die het te druk vonden worden. Waardoor er onnodige aanpassingen aan de wal en strand zijn gedaan. Had de gemeente een goed onderzoek gedaan, zou men er achter gekomen zijn dat maar een paar politiek geëngageerde hier tegen waren.

    Jammer van de stenen op het nieuwe strand en de parkeerplaatsen op de backlands die achteraf niet gemaakt hoefden te worden.

  • Dit artikel heeft een suggestieve titel (Telegraaf-niveau). Storm in een glas water. Ik had meer verwacht van de betreffende journalist.

  • Tja, toen ik de vergadering bijwoonde vroeg ik me af waar hebben we het over, wat zouden we missen als we dat wat als waarde wordt genoemd in het Plassenlint niet ingezet zouden hebben voor de ontwikkeling van het Waterfront. Gezien mijn masterstudie Cultureel Erfgoed aan de VU kon ik me niet voorstellen dat de ontwikkelingen aan het Waterfront daar mee in strijd zouden zijn. Toch nog even voor de zekerheid de waardestelling van het Plassenlint doorgenomen. Als conclusie wordt het volgende gesteld: ‘Voor toekomstige ontwikkelingen is het belangrijk dat de contrasten en variatie binnen de lintstructuur van de Stommeerweg tot aan de watertoren, inclusief het zicht op de Westeinderplas, gerespecteerd en waar mogelijk versterkt worden.’ Ik kan dat niet anders lezen dan dat de ontwikkelde plannen daar volledig aan voldoen, het zicht is gerespecteerd, de variatie is toegenomen en waar mogelijk is de relatie met de Westeinder versterkt. Kortom, als je dat beseft dan maak je je niet al te druk om hoe het mogelijkerwijs volgens de Regels had moeten verlopen. Dan besef je dat de Sop de Kool niet waard is en dan geef je grootmoedig aan van, ach het zou wel wat makkelijker zijn dat in het vervolg alle betreffend stukken worden bijgesloten, sois.

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *