Keessen en Martijn slachtoffer van professionalisering

Door: Joop Kok. Tijdens de raadsvergadering van gisteravond is een aantal aangepaste reglementen aangenomen dat betrekking heeft op de vergaderingen van de raad, de commissies en het presidium. Laatstgenoemde bestaat uit de raadsvoorzitter en de fractievoorzitters die overleggen over de samenstelling van de agenda van de raad en zaken die binnen de gemeente spelen. De aanpassingen hebben als gevolg dat afgesplitste zelfstandige raadsleden Judith Keessen en René Martijn geen deel meer uitmaken van het presidium.

Dirk van der Zwaag van de VVD gaf aan dat ‘we’ als gemeente Aalsmeer bezig zijn met het ontwerpen van één van de modernste nieuwe gemeentelijke organisaties en dat daar ook een professioneel modern bestuur bij hoort. Naar de mening van de VVD zijn de voorliggende besluiten hard nodig om efficiënter en effectiever te kunnen besturen in Aalsmeer.

Buiten gesloten
Judith Keessen dacht daar, als slachtoffer van de professionalisering, anders over. Ze greep terug naar de afgelopen landelijke politieke gebeurtenissen. Zij herkende het gevoel van buiten gesloten zijn van Pieter Omtzigt en was geraakt hoe collega Kamerleden hem hadden gesteund. Wanneer het voorstel zou worden aangenomen zou ook zij en collega Martijn worden buiten gesloten. ”Door partijen die hoog van de toren blazen waar het gaat over de menselijke maat, solidariteit, rechtvaardigheid en het elkaar niet laten vallen,“ sprak ze bitter. “Maar blijkbaar gaan we in dit huis zo met elkaar om. Het reglement van orde hoeft niet persé direct in te gaan, dit kan zonder problemen na de komende gemeenteraadsverkiezingen.” Wanhopig sloot ze af met een spreuk die ze als kind telkens weer las bij een bezoek aan haar opa en oma: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet.”

Dick Kuin van AA had zowel begrip voor de woorden van Keessen als die van Van der Zwaag, volgens hem zou het chiquer zijn om de aanpassing pas te doen na de verkiezingen.

Hamerstuk
Voor Dirk van Willegen van het CDA had het net zo goed een hamerstuk kunnen zijn. Het presidium is voor fractievoorzitters, als je uit een fractie stapt, ben en blijf je raadslid maar word je niet een fractievoorzitter van een nieuwe fractie. Hij gaf aan blij te zijn met meer professionalisering en efficiency.

Menselijke maat
In ongeveer dezelfde bewoordingen drukten Jelle Buisma van de PvdA, Willem Kikkert van D66 en Ronald Fransen van GroenLinks zich uit. Wel wees Fransen er nog even fijntjes op dat het begrip ‘de menselijke maat’ niet is te claimen, zo van: als het niet aan mijn voorwaarden voldoet, dan is het niet de menselijke maat. Betekenis en inhoud geven aan dat begrip doe je al zoekend met elkaar, was zijn gedachte. En wat betreft het uitgesloten zijn, dat is niet waar, de raad is het podium. Het uit een fractie stappen doe je zelf, je sluit jezelf buiten.

Behalve Judith Keessen en fractie AA stemde iedereen voor de aanpassing. René Martijn was niet aanwezig bij de digitale vergadering

Kijk hier de vergadering terug. Over het presidium vanaf minuut 26.

Foto René Martijn en Judith Keessen tijdens een eerdere raadvergadering (archief AV/Arjen Vos)

Lees vorig bericht

‘Wij zijn de mens achter de IT’

Lees volgend bericht

Eerste bewoners strijken neer in ‘Rooie Dorp’


4 Reacties

 • Voor de begrippen ‘presidium’ en ‘fractie’ bestaat geen wettelijke grondslag. Dan moet men in casu terugvallen op het begrip volksvertegenwoordiger en gezond verstand. Een presidium beoogt een raadsbrede vertegenwoordiging. De twee betrokken raadsleden vertegenwoordigen een deel van het Aalsmeerse electoraat. Dan is de raad die twee volksvertegenwoordigers uit het presidium weert omdat zij éénmansfracties zijn, ondemocratisch bezig. Blijkbaar heeft Dirk van Willegen dat niet begrepen.

 • Kan iemand mijn uitleggen wat onze raad en burgemeester bedoelen met professionalisering en het verwijderen van 2 gekozen raadsleden uit presidium vergaderingen? (Presidium vergaderingen worden onder andere de agenda bepaald voor de raadsvergaderingen)
  En de vraag, mogen op juridische gronden de burgemeester en andere raadsleden dit zomaar doen?
  Dan de vraag: als je uit een partij stapt en je neemt je eigen zetel mee ben je dan een nieuwe partij?
  zo nee waarom niet? zo ja waarom word je dan geweigerd om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn.

 • Een professioneel modern bestuur bestaat uit de burgemeester en de wethouders. Niets meer en niets minder. Zowel de burgemeester als de wethouders zijn professionals, het is hun ambt, dan wel hun vak. Raadsleden hebben overdag hun eigen werkzaamheden en kunnen geen professional in het bestuur van de gemeente zijn. Ik raad iedere geïnteresseerde burger aan het uitstekende werk ‘ Gemeenteraden positioneren Van professionaliseren naar politiseren’ te lezen van Martin Schulz, Paul Frissen en Jorgen Schram. Daarin wordt op 43 verschillende plaatsen uit de doeken gedaan wat bestuursrechtelijk verstaan en begrepen wordt onder ‘professioneren’, ‘professioneel’, ‘professionele’, ‘professionaliteit’, ‘professionals’. Zie: https://www.raadsleden.nl/sites/www.raadsleden.nl/files/documenten/gemeenteraden_positioneren.pdf
  Het werk van deze drie schrijvers maakt veel duidelijk. Namelijk, dat Judith Keessen en René Martijn op volstrekt verkeerde gronden uit het presidium zijn gewerkt en dat die handelwijze gewoon niet kan. Beide personen zijn goede volwaardige raadsleden en doen hun raadswerk uitstekend. Dat beiden uit het presidium zijn gewerkt getuigt naar mijn mening van een volstrekt verkeerd begrip van de competenties die wel en niet behoren bij raadsleden.
  Het is werkelijk te hopen dat alle andere raadsleden gezamenlijk Judith Keesen en René Martijn terughalen in het Presidium en zich verontschuldigen voor hun incorrecte handelwijze.

 • old boys/girls network ook in aalsmeer. niks nieuws onder de zon. niet opgeleide mensen die de dienst uitmaken en ons in de uitverkoop doen aan amstelveen en ons dorp als een ruine achterlaten. het is om te huilen. wie spinthier geren mee?

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *