College akkoord met nieuwe mobiliteitsagenda

Door: redactie. De mobiliteitsagenda laat zien hoe Aalsmeer duurzaam bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig blijft voor iedereen. Dinsdag 7 december 2021 is het college akkoord gegaan met de nieuwe mobiliteitsagenda en heeft zij besloten deze voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Om Aalsmeer bereikbaar en toekomstbestendig te houden werkt de gemeente aan een goed wegennet en goede (logistieke) verbindingen in de regio. Dit houdt in goed onderhoud, veilige wegen, betere doorstroming van verkeer, goede openbaar vervoerverbindingen en prettige fiets- en wandelpaden. Bij de nieuwe mobiliteitsagenda worden deze uitgangspunten gebruikt.

Nieuwe ontwikkelingen
Er lopen op dit moment veel infrastructurele en ruimtelijke projecten in Aalsmeer en omgeving, ook komen er op mobiliteitsvlak nieuwe ontwikkelingen op Aalsmeer af zoals deelmobiliteit, opkomst van de elektrische auto en fiets, nieuwe vormen van logistiek, maar ook regionale veranderingen in het openbaar vervoer die vragen om creatieve, fijnmazige oplossingen. Daarnaast heeft de Covid-19-pandemie gevolgen voor de mobiliteit. Zo is er een versnelling in trends als thuiswerken, meer fietsgebruik en een toename van het aantal pakketbezorgingen. Daarnaast is in deze periode ook het openbaar vervoer veranderd. Er reizen minder mensen met het openbaar vervoer en de vraag is of de oude en nieuwe OV-reizigers het OV (weer) gaan vinden.

Deze mobiliteitsagenda noemt aan de ene kant concrete maatregelen en beleidskeuzes en aan de andere kant laat de agenda ook ruimte voor nadere invulling. Deze ruimte is nodig om in te kunnen spelen op de exacte gevolgen van grote infrastructuurprojecten als de Burgemeester Kasteleinweg, Middenweg en Burgemeester Hoffscholteweg en de langetermijngevolgen van de Covid-19-pandemie die nu nog niet bekend zijn. In de komende periode krijgt de mobiliteitsagenda daarom een update.

De gemeenteraad zal hier op 27 januari 2022 een besluit over nemen.

 

 

Lees vorig bericht

Luxe fruit voor Voedselbank

Lees volgend bericht

Groots in huishoudelijke apparatuur


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *