Piet Hooijman: sociaal bewogen tuinbouwman

Na een kort ziekbed is maandag 23 maart Piet Hooijman overleden. In een ruim vier jaar geleden met Hooijman gehouden interview noemden we hem ‘een wakkere Aalsmeerder met een echt tuinbouwhart’. Daarmee was niets te veel gezegd. Hooijman speelde een belangrijke rol in de plaatselijke tuinbouw maar ook ver daarbuiten.

Hooijman stamde uit een groot katholiek agrarisch tuinbouwgezin in Rijswijk. De familie kwam in 1953 naar Aalsmeer. Zijn vader was, zo vertelde hij ons destijds, een vooruitstrevend man die het voor zoon Piet nuttig achtte dat hij zou deelnemen aan een uitwisselingsprogramma. Dat zou hem voor enkele maanden naar Amerika voeren. De jonge Piet stond daarvoor niet te trappelen (“Ik had hier net enkele maanden een meisje…”), maar heeft daar achteraf gezien een brede kennis opgedaan.

Enkele jaren na zijn terugkomst werden in de Aalsmeerse tuinbouw al snel de toen nog prille bestuurlijke kwaliteiten van de jonge Piet opgemerkt. Toen er in 1957 een vacature vrijkwam voor de Commissie van Toezicht bij veiling Bloemenlust, werd Hooijman hiervoor aangezocht. In 1960 nam hij als bestuurslid de plaats in van bestuurslid Kolk.

Hooijman was nauw betrokken bij de in 1968 gehouden besprekingen met betrekking tot de voorgenomen fusie van de beide Aalsmeerse veilingen. In 1993 stopte hij met zijn bestuurswerkzaamheden. “Ik ben nu 60 en vind dat je dan moet stoppen met bestuurlijke functies,” liet Hooijman destijds in een afscheidsinterview optekenen.

Geen blad voor de mond
“Piet Hooijman was een zeer sociaal mens,” zegt ons ir. Jan van Doesburg die op divers bestuurlijk gebied in aanraking kwam met Hooijman. “Piet zette zich onder meer in voor de jaarlijkse ontmoeting waarbij wij met de oud-bestuurders en de echtgenotes ergens overnachtten. Er was daarnaast dan altijd ook een door Piet georganiseerde excursie gepland naar een tuinbouw gerelateerde bestemming,” aldus Van Doesburg, die ook de individuele bezoeken noemde die Hooijman tot kort voor zijn dood regelmatig bracht aan oud-bestuursleden en aan zieken.

Van Doesburg noemt Hooijman een man die geen blad voor de mond nam en duidelijk voor zijn mening uitkwam.

Ook oud-veilingvoorzitter Frans Kuipers beklemtoont het woord ‘sociaal’. “Hij kwam hier regelmatig aanfietsen. Piet was sociaal, innovatief en ondernemend, had ook oog voor de jeugd, de jonge ondernemers in de branche. Hij onderhield graag alle contacten.”

Waardevol document
Hooijman bleef, ook na zijn pensionering, actief bezig. Hij kon via de PUM (Programma Uitzending Managers) zijn ruime ervaring in de tuinbouwbranche internationaal inzetten. De reizen brachten hem onder meer naar landen als Zimbabwe, Turkije en Thailand. Dichterbij kon hij zijn tuinbouwlusten botvieren in zijn prachtige tuin bij zijn voormalige woning aan de Stommeerkade. Over zijn boeiend leven schreef hij een boekje, bestemd voor familieleden en bekenden waarin hij zijn vele ervaringen op speelse wijze wist te verwoorden. Een waardevol document voor zijn drie zoons en drie dochters waarover hij graag met trots sprak.

Samen met zijn broer die enkele jaren geleden overleed was hij nauw betrokken bij de aanleg van de tuin bij verzorgingshuis Kloosterhof. Hij ontpopte zich op latere leeftijd tot fervent fietser en wandelaar en behaalde zelfs op gevorderde leeftijd voor de eerste keer het Nijmeegse vierdaagsekruisje.

In de nacht van zondag op maandag overleed Hooijman in zijn appartement in Aalsmeer-centrum. De uitvaart zal in verband met het coronavirus in kleine kring plaats vinden.

Tekst Leni Paul, foto’s archief AV

Lees vorig bericht

Overleden: Piet Hooijman

Lees volgend bericht

Kudelstaartse veiling naar volgend jaar


1 Reactie

  • De begafenis was ondanks gedwongen door omstandigheden “in besloten kring” samen met de familie indrukwekkend te noemen. Indien gewenst kunnen wij u een film hiervan toesturen. Graag een bericht naar: karinne186@ziggo.nl
    Namens de familie: CJ Hooijman

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *