Lezerspost: ‘Nico Borgman, idealist en pragmaticus’

In de rubriek ‘Lezerspost’ een In Memoriam over de vorige week overleden Nico Borgman. Schrijver is Piet Harting, voorzitter van de door Nico Borgman opgerichte stichting De Bovenlanden.

Nico Borgman heb ik leren kennen ten tijde van het samengaan van de bejaardentehuizen Rustoord en Seringenpark. Een fusie, mede geïnitieerd door zijn collega Ad Verschueren, en onderdeel van de portefeuille van Bep Heemskerk. Binnen het destijds zittende drietal wethouders was Nico verantwoordelijk voor het gemeentelijke onroerend goed. Met hem zijn daarover, voorafgaand aan de bouw van het huidige Zorgcentrum ‘Aelsmeer’, de besprekingen of beter gezegd de onderhandelingen gevoerd. Want onderhandelen, daarin was hij goed.

Jaren later onderhandelden we weer. Nu niet om iets nieuws tot stand te brengen, maar om historie veilig te stellen en behoud van een uniek gebied te borgen. Ten gevolge van schaalvergroting en veranderende markt- en arbeidsomstandigheden vertrokken steeds meer kwekerijen uit het gebied van de Aalsmeerse bovenlanden. Achteruitgang en verrommeling van een uniek in ruim tien eeuwen gegroeid agrarisch landschap dreigde.

De bevlogen idealist Nico Borgman richtte met anderen Stichting De Bovenlanden Aalsmeer op, de pragmaticus Nico Borgman ging recht op zijn doel af en wist op onnavolgbare wijze enthousiasme te genereren en middelen te vinden om dat te bereiken. Gestart zonder enig eigendom of financiële onderbouwing ontwikkelde de stichting zich tijdens zijn voorzitterschap tot de meest actieve private partij in het gebied met ruim 40 hectare, verdeeld over meer dan 150 percelen, in eigendom.

Hoogtepunt tijdens zijn voorzitterschap is ongetwijfeld geweest het benoemen door de Provincie Noord-Holland van de stichting tot trekker, inrichter en beheerder van het Uitvoeringsprogramma Groene AS Aalsmeer, onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland. Een project, waarbij een oppervlakte van ongeveer vijftien hectare voormalige teelakkers middels een functiewijziging wordt omgezet naar openbaar toegankelijke natuur. De uitvoering is in volle gang, afronding wordt tegemoet gezien medio 2025. Andere hoogtepunten zijn geweest de aankoop van Topsvoort en het in eigendom verkrijgen van gedeeltes van de voormalige Westeinderdijk in het eilandengebied.

De belangstelling voor en betrokkenheid bij de activiteiten van de stichting bleef ook na zijn terugtreden onverminderd groot. Het bericht over het bereiken van overeenstemming over de aankopen van nog eens ruim vijf hectare op verschillende locaties tussen de Ringvaart en de Oosteinderweg, alsmede het in de steeds bredere erkenning van het belang om het gebied tot cultureel erfgoed te bestemmen, maakte een nieuw enthousiasme wakker. Nico herkende daarin kansen voor het bereiken van de doelen, die hem steeds voor ogen hebben gestaan, namelijk behoud van het unieke landschapspatroon en het scheppen van mogelijkheden om de trekheestercultuur te laten voortbestaan.

Als geen ander heeft Nico zich ingezet voor het gebied van de Aalsmeerse bovenlanden. Het bestuur van Stichting De Bovenlanden Aalsmeer heeft het vaste voornemen om met dezelfde inzet de door hem ingeslagen weg te blijven volgen.

Piet Harting, voorzitter namens het Bestuur van De Bovenlanden

(Foto Arjen Vos)

Lees vorig bericht

Afscheid Nico Borgman op Historische Tuin

Lees volgend bericht

Slager Maarse sluit zijn deuren


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *