Pierre’s Pennenstreken: ‘Bestuurlui’

Door: Pierre Tuning. Pennenstreek 385. Eerste bewoners strijken neer in ‘Rooie Dorp’, schrijft AalsmeerVandaag op 9 april 2021. Zowel Vera Luijendijk (bestuurder van Eigen Haard, benoemd op 1 september 2020) als wethouder Bart Kabout (benoemd op 23 januari 2020) hebben persoonlijk nooit enige bemoeienis gehad met de bouw van het Rooie Dorp, maar toch leuk dat ze de Eerste Sleutel konden overhandigen.

Want al in 2010 vroeg Eigen Haard bij de gemeente toestemming om het oude complex van 44 huurwoningen aan de Machineweg te slopen. ‘Je zou denken dat dan de nieuwbouwplannen klaar liggen,’ schreef ik heel naïef in een column van 15 april 2019. ‘De bestemming blijft natuurlijk “Wonen”, een “omgevingsvergunning” is niet nodig en de eigenaar blijft Eigen Haard.’ Dat had je gedacht! Het plan moest weer helemaal door de ‘gemeentelijke molen’, die aldus wordt beschreven: ‘Ten behoeve van de planontwikkeling is een Nota van Uitgangspunten opgesteld, waarover in 2013 met bewoners en omwonenden is geparticipeerd. Mede aan de hand van de uitkomst uit de participatie is vervolgens een verkavelingsplan en Programma van Eisen vastgesteld. Ook is er ten behoeve van het initiatief een beeldkwaliteitsplan opgesteld, die nader is vertaald in specifieke welstandscriteria voor het plangebied.’
Bijgevoegd is het ‘Programma van eisen’ van veertig pagina’s (5 Mb), ook weer met diverse bijlagen.

Het is maar een voorbeeld van wat een gemeenteraad voor zijn kiezen krijgt, als er bouwplannen worden behandeld. Die zijn misschien door gespecialiseerde ambtenaren te overzien, maar zeker niet door de wethouder die ze moet verdedigen of een eenvoudig raadslid die ze moet beoordelen – laat staan door een gewone burger. En als je het van de kant van een woningstichting of een andere bouwonderneming bekijkt, zijn die verplicht om voor een omgevingsvergunning / bestemmingsplan de volgende stukken aan te leveren:

Aanvraag omgevingsvergunning met bijbehorende tekeningen op hoofdlijnen:

 • Gevels
 • Kleuren- en materiaalstaat
 • Plattegronden
 • Doorsneden
 • Details
 • Situatietekening
 • V&G-plan ontwerpfase (veiligheid- en gezondheidsplan)
 • Bouwveiligheidsplan
 • EPC berekening (Energie Prestatie Coëfficiënt, tegenwoordig BENG berekening – Bijna Energie Neutraal Gebouw)
 • Daglichtberekening
 • Ventilatieberekening
 • Constructieberekeningen
 • Constructietekeningen

Benodigd voor (wijziging) Bestemmingsplan:

 • Sonderingsrapporten
 • Paaldraagvermogenadvies
 • Geschiktheidsverklaring bodem
 • Verkennend bodemonderzoek
 • Eventueel nadere bodemonderzoeken (als er iets in de bodem is gevonden en dat is bijna altijd het geval)
 • Asbest in bodem onderzoek
 • Asbest in gebouw? (onderzoek als er gesloopt moet worden)
 • Flora- en fauna-onderzoek
 • Archeologisch onderzoek
 • Akoestisch onderzoek
 • Vliegtuiglawaai
 • Wegverkeerslawaai
 • Beoordeling woon- en leefklimaat bij overschrijding lawaainorm
 • Onderzoek externe veiligheid
 • KLIC melding (kabels en leidingen)

Als het bouwbedrijf daarbij infrastructuur aanlegt:

 • Alle tekeningen
 • Zettingsberekening
 • Bodemrapporten
 • Rioleringsberekening
 • Lichtberekening openbare verlichting
 • Verhardingsberekening

Daarbij komt dan nog het overleg met de nutsbedrijven, met de daarbij behorende coördinatieproblemen.

Zulke plannen, met bijlagen die weer naar bijlagen verwijzen etc., krijgen onze democratisch gekozen bestuurlui ter goedkeuring voorgelegd. Vaak durven zij geen beslissing te nemen en wordt er gevraagd om ‘een nader onderzoek’. Dan wordt een onderzoeksbureau ingeschakeld, dat na lange tijd komt met een ingewikkeld en kostbaar advies dat schoorvoetend wordt opgevolgd. Zo worden volksvertegenwoordigers ingepakt in ‘het systeem’ – en noodgedwongen ‘bestuurlui’.

Foto archief AV/Jaap Maars

Lees vorig bericht

Drie maanden cel voor doorrijden na ongeval

Lees volgend bericht

Trailerhelling Stommeerweg dicht vanaf 15 mei


1 Reactie

 • Ja het is van de gekken. Ambtenaren en externen willen hun baantje houden. Het liefst wordt het bureau uitgebreid en dat doe je door nieuwe regels, beleid te bedenken.

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *