Pierre’s Pennenstreken: ‘Eurodefensief’

Pierre en Boris in Tallinn (Foto privé)

Door: Pierre Tuning. (Pennenstreek 431) Voor de poort van de oude hoofdstad van Estland, Tallinn, kom je deze plaquette tegen: ‘Ter nagedachtenis aan Ruslands eerste president, Boris Jeltsin, ter ere van zijn rol bij het vreedzame herstel van de onafhankelijkheid van Estland in 1990-1991. Dit bas-reliëf is gedoneerd door de bevolking van Estland en werd onthuld in augustus 2013.’

Wij kwamen er precies een jaar later langs, in de hete zomer van het jaar 2014. Ik deed kort verslag van onze vakantiereis in Pennenstreek 38, ‘Reisbestemming’:

‘Behalve als het om de bloemenexport gaat – of om de vakantie! – is het voor de Aalsmeerder moeilijk om sympathie op te brengen voor buitenlanders. Vooral Oost-Europeanen worden met een scheef oog bekeken. Van sommige ‘nieuwe’ EU-landen hoor je bijna nooit iets. Het enige nieuws uit de Baltische staten – waar we op vakantie waren – is dat Litouwen volgend jaar de euro invoert; Estland en Letland hebben hem al. Van onze reisbestemming wisten we alleen dat eerst Stalin, toen Hitler en toen weer Stalin daar vreselijk hebben huisgehouden. Grote bevolkingsgroepen zijn in de Sovjettijd gedeporteerd. Honderdduizenden joden zijn door de nazi’s vermoord. Sinds 2004 zijn de Baltische staten lid van de Europese Unie. Het was een verademing om op vakantie te gaan in landen die daar wél blij mee zijn.’

Rechtsstaat
Sinds Poetins misdadige aanval op Oekraïne weten wij dat deze Russische despoot over lijken gaat om ‘het vreedzaam herstel van onafhankelijkheid’ van de voormalige Sovjetrepublieken ongedaan te maken. Europa en onze democratische rechtsstaat zijn in dodelijk gevaar. Het is bittere noodzaak om ons te realiseren wat wij te verdedigen hebben. Ik heb een paar jaar geleden, voor mijzelf, eens op een rijtje gezet, welke wet- en regelgeving bepalend zijn voor een rechtsstaat als Nederland:

Artikel 1 van de Grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

De Trias Politica (deling der machten) in de Nederlandse Grondwet:      

 • de wetgevende macht: het parlement, Provinciale Staten, gemeenteraad, algemeen bestuur waterschap
 • de uitvoerende macht: de regering, Gedeputeerde Staten, college van B&W, college van dijkgraaf en heemraden
 • rechtsprekende macht: rechters en officieren van justitie

Gewelds- en belastingmonopolie:

 • Het geweldsmonopolie van de overheid is belegd bij de politie en de krijgsmacht.
 • Volgens Elias hangt het belastingmonopolie nauw samen met het geweldsmonopolie dat de overheid doorgaans ook heeft: de door belasting opgehaalde gelden stellen de overheid in staat het geweldsmonopolie te handhaven, terwijl het geweldsmonopolie op zijn beurt de overheid in staat stelt het belastingmonopolie te handhaven.

Vrijheden:

 • vrijheid van meningsuiting, mits niet wordt opgeroepen tot geweld tegen anderen; Artikel 7
 • vrijheid van vereniging, mits die niet gepaard gaat met intimidatie en geweld jegens anderen; Artikel 8
 • vrijheid van godsdienst, mits deze zich niet schuldig maakt aan intimidatie, geweld, of dreiging van geweld; Artikel 6
 • vrijheid van beweging, mits deze geen inbreuk vormt op andere individuen; Artikel 83
 • vrijheid van bezitsvorming, mits deze rechtmatig is verkregen en geen inbreuk maakt op de vrijheid van bezitsvorming van anderen; Artikel 14, Artikel 19, Artikel 20
 • vrijheid van pers en media, mits deze zich niet schuldig maken aan geweldsopruiing en intimidatie of dreiging met geweld van anderen; Artikel 7
 • vrijheid van onderwijs, mits deze zich niet schuldig maakt aan geweld, bedreiging van geweld of intimidatie; Artikel 23

Je ziet dat in een meedogenloze dictatuur – zoals die zich sluipenderwijs in Poetins Rusland heeft gevestigd – aan al deze rechten en vrijheden een bloedig einde wordt gemaakt. Het democratisch Europa ziet zich onverhoeds in het defensief gedrongen. Wij zullen er alles aan moeten doen om aan die misdadige aanslagen op onze beschaving een eind te maken. Alles.

(Foto PT) Pierre Tuning is journalist. Vele jaren redacteur bij het NOS Journaal. Was gerespecteerd raadslid van D66, later PACT, inmiddels geen raadslid meer maar lijstduwer van D66. Liefhebber van jazz, steekt dat niet onder stoelen of banken.

Lees vorig bericht

Aalsmeer laat punten aan HBOK

Lees volgend bericht

VVD zet goede samenwerking graag voort


2 Reacties

 • Zo zie je maar hoe een dictatuur er echt uitziet. Dit zouden al die mensen die de afgelopen twee jaar hebben lopen roepen dat de democratie in Nederland dood is zich eens moeten realiseren: wij hebben al die vrijheden, wij kunnen alles. Het feit dat je hier in Nederland straffeloos kunt roepen dat de democratie dood is zegt alles. We hebben het hier zo verschrikkelijk goed.

 • Dankjewel, Pierre. Soms – vooral nu – is het goed ons te (doen) realiseren hoe vrij en rechtvaardig wij zijn in het land waarin wij – toevallig – leven!

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *