Column: ‘ ‘Granaatwerper’ Robert van Rijn’

Foto: Screenshot cover Defensiekrant

Door Dick Piet. Nog geen jaar na zijn beëdiging als wethouder, is VVD-er Robert van Rijn opgestapt. Of beter gezegd: gevlucht. Voor zijn collega-wethouder Dick Kuin. Omdat de Absoluut Aalsmeerder zich met het Fort Kudelstaart bleef bemoeien. En dat hadden ze zo niet met elkaar afgesproken. Het fort was Van Rijn z’n speeltje. Daar moest Kuin met zijn fikken vanaf blijven. Maar dan ken je Dickie nog niet. Hij bleef Robertje z’n fortje afpakken. “Pak hem dan, als je kan.”

Van Rijn had net werk zich over het grensoverschrijdend gedrag te beklagen. Bij de burgemeester, zijn andere collega-wethouders en de fractie in de gemeenteraad. Er werd zelfs een integriteitsdeskundige ingeschakeld. Zonder resultaat. Dick bleef doorgaan met ‘pesten’, waardoor Robert zich met hem in de buurt steeds onveiliger begon te voelen. Dus besloot hij het gevecht op te geven. Erg slap! Eigenlijk vind ik hem gewoon een grote schijtebroek.

Toen VVD-er Robert van Rijn begin deze maand aankondigde, dat hij om persoonlijke redenen zijn functie als wethouder ging neerleggen, schrok ik me rot. Het eerste wat bij mij boven kwam was: hij zal toch geen ernstige ziekte onder de leden hebben? Als je dertien jaar actief bent in de lokale politiek, waarvan acht jaar in de raad en vijf jaar in het college, dan geef je niet zomaar de pijp aan Maarten. Dan moet er veel meer aan de hand zijn.

U weet toch wat ‘de pijp aan Maarten geven’ betekent? ‘Het opgeven’, ‘het bijltje erbij neergooien’, ‘ergens mee stoppen’ en ‘doodgaan’. Omdat ik van een militair niet verwacht dat hij opgeeft, vreesde ik het ergste. Gelukkig weten we inmiddels beter. Van Rijn is kerngezond. Wist u trouwens, dat Van Rijn parttime militair was? Hij heeft in 2021 de Algemene Militaire Opleiding gedaan. Eind dat jaar rondde hij op de Koninklijke Militaire Academie de Initiële opleiding voor Reserve Officieren af. 

Vorig jaar juni, kort na zijn beëdiging als wethouder, legde hij de militaire eed af als Kapitein der Grenadiers. Dat Robert van Rijn een hoge pief bij de Koninklijke Landmacht (de traditionele beremuts staat hem vast als gegoten) was, was nieuw voor mij. Dat hij er dus een dubbelfunctie op nahield, las ik toevallig in een exemplaar van de Defensiekrant van begin vorig jaar. Op de cover twee foto’s van hem: één in militaire uitdossing en één in pak met de burgemeestersketting. 

Binnenin een interview, met als openingszin: “Een gevechtspak en een ambtsketen; Robert van Rijn heeft beide in zijn kast liggen.’’ Opgeleukt met foto’s van hem, als waarnemend burgemeester achter zijn bureau en als soldaat op de hindernisbaan. Uitgebreid vertelt hij over zijn werk als Regionaal Militair Operationeel Adviseur. “Bij een crisis word ik ingezet als militair adviseur voor civiele partijen. Dan denk ik mee wat Defensie kan betekenen voor bijvoorbeeld een burgemeester of andere partijen zoals de brandweer.” 

Van Rijn, die half Pools is  – “veel van mijn Poolse familieleden hebben gediend als militair” – kwam er eigenlijk in coronatijd pas achter, dat de functie van militair adviseur hem ‘zou passen.’ “Zo kan ik écht iets bijdragen als het erop aankomt; in een crisissituatie.” Op de vraag wat Defensie aan zijn ervaring als wethouder heeft, zegt hij het “wel en wee van het politiek-bestuurlijke krachtenveld in gemeenteland” te kennen. “En hoe je mensen het beste kunt benaderen.” Ja hoor, maak dat de kat wijs, maar mij niet.

Met verbijstering heb ik vorige week tijdens de raadsvergadering zijn ‘persoonlijke overwegingen’ met betrekking tot zijn ontslag aangehoord. “Er komen van die kruispunten in je leven, dat je rechtsaf of linksaf kunt slaan. Of je blijft staan, houd je mond, slikt een meloen. Ik kies altijd rechts. Niet vanwege mijn politieke overtuiging, maar hetgeen ik van huis uit heb meegekregen. Naar voorbeeld van de Poolse adelaar, die met zijn kop naar rechts kijkt, wens ik rechtgeaard door het leven te gaan en voor rechtvaardigheid te staan.”

Even vreesde ik een toespraak á la die van Thierry Baudet, met zijn uil van Minerva. Maar het werd veel gortiger. ‘Granaatwerper’ Van Rijn beweerde met een stalen gezicht niemand te willen beschuldigen of te kwetsen. “Ik wil u deelgenoot maken, waarom door mijn terugtreden de gehele coalitie, de gemeenteraad, het aanzien van de Aalsmeerse politiek een flinke deuk krijgt. En zelf betaal ik persoonlijk de hoogste prijs,” aldus Van Rijn

Pardón! En Dick Kuin dan, die zonder dat hij zijn zegje heeft kunnen doen, door een meerderheid van de raad op staande voet werd ontslagen? Na zich maar liefst twintig jaar voor de Aalsmeerse gemeenschap te hebben ingezet (nog niet zo lang geleden hiervoor geridderd). Wilt u precies weten hoe het er in de raad aan toeging en wat Van Rijn nog meer te berde heeft gebracht, ga dan naar de website van de gemeente. Daar kunt u dat allemaal terug luisteren. Ik waarschuw u wel voor plaatsvervangend schaamrood op de kaken.

Twee wethouders, met een lange staat van dienst in de Aalsmeerse gemeenteraad, die elkaar nog binnen één jaar de tent uit vechten. En ik maar denken, dat de rust in de raad, na vele turbulente jaren, eindelijk was teruggekeerd. Onder een artikel van Klaas Leegwater op AalsmeerVandaag, suggereerde voormalig CDA-wethouder Jaap Overbeek, dat met het wegsturen van wethouder Dick Kuin de weg open lijkt te liggen voor een terugkeer van Robert van Rijn als wethouder. 

Als dát zo is… Van Rijn is gedeserteerd, opgestapt. En opgestaan is plaats vergaan!

11 reacties

 1. Beste Skander, korte reactie op jouw laatste bijdrage. “Oppervlakkig’ zou ik de 5 minuten ‘inspreek-tijd’ niet willen noemen,
  daarmee doen we de 5 bevlogen sprekers uit Kudelstaart van afgelopen week zeker te kort. Goed ‘luisteren’ door de raad is soms complexer, dan 2 of 5 minuten inspreken. Willen we het politiek anders hebben ‘ingericht’, over 3 jaar mogen we weer stemmen.

 2. Alle stakeholders (behalve het CDA, sorry CDA kan er niet meer van maken) in Aalsmeer staan zeker open voor een informeel gesprek. Dat heb ik ook ondervonden. De meeste zijn ook nog uiterst aardige plaatsgenoten. Of ze allemaal echt luisteren…

  Mijn ervaring is dat het effect van die ‘off-the-record’ gesprekken beperkt is. Vaker niet dan wel het resultaat geven wat nodig is. Het gaat mij om het kunnen inspreken en aanspreken van de raad en college op een officieel moment, hiermee input in de beraadslaging te krijgen voor een niet geagendeerd onderwerp. Dat heeft in mijn beleving meer gewicht. Dat is in Aalsmeer niet mogelijk en zou als het aan mij ligt aangepast moeten worden in het reglement.

  Commissievergaderingen zijn wat anders, deels andere spelers, volgt een vast structuur en verloopt op basis van een agenda opgesteld door de commissie. Geen inspraak op onderwerpen die een burger zelf naar voren wilt brengen. 5 minuten is echt te kort om inhoudelijk ergens op in te gaan. De uitdagingen van tegenwoordig zijn complexer dan in vijf minuten kan worden besproken. Dan blijft het bij oppervlakkige inbreng en krijg je bijvoorbeeld wat we nu zien ontvouwen als ‘blunder van Aalsmeer’ – een N196-HOVAZ project.

  Ik heb afgelopen jaren naar raadsvergaderingen zitten kijken waar ik wethouder(s) bepaalde zaken hoor uitleggen en toelichten die niet waar zijn en niet kloppen met de werkelijkheid. Gewoon aantoonbare onzin. Waarbij het bij de raad enige vorm van dualiteit en kritische blik dan wel doorvragen volledig ontbrak. Dan wil je toch graag wat rechtzetten om zaken wel de juiste kant op te laten bewegen als dat impact heeft op jouw en dat van je buren hun persoonlijk belang en levenssfeer?

  Dus Gerard, ik geef je deels gelijk, maar ik zie het graag iets anders ingericht als je mensen wilt kunnen aanspreken op hun keuzes en resultaat daar waar het ons allen aangaat. En nee ‘0’ interesse om aan deze lokale politieke slangenkuil deel te nemen ;-). Wel maatschappelijk betrokken en een bijdrage willen leveren.

 3. Beste heer Skander,
  Politiek Aalsmeer staat zeker open voor het ‘woord’ van de burger:
  Dit uit eigen ervaring.

  Er is bij diverse onderwerpen die de gemeenteraad behandelt, voor de inwoners ‘inspreek tijd’.
  Je kan zeggen, wat is nu 5 minuten !
  Maar dan kom je wel kort en bondig tot de kern met elkaar.

  Alle fracties zijn tijdens hun fractievergaderingen benaderbaar voor ‘gehoor’ van hun inwoners’.
  Ook de politieke deuren bij het college staan altijd open voor ons als inwoners.

  Kortom, niet alles is dicht getimmerd.

 4. @Piet Verburg: dat is een interessante vraag die je stelt. Ik denk dat er voldoende Aalsmeerders zijn die de raad inclusief college direct zouden willen toespreken. Ik wel in ieder geval. Wist je dat dit in onze gemeente niet mogelijk is. Dit is overigens een keuze van deze gemeente en in mijn beleving een grote handicap en beperking bij een gemeente die er met enige regelmaat op onderdelen een potje van maakt. In andere gemeentes kan dit wel overigens. Soms help het om zaken in de openbaarheid te bespreken, zoals van Rijn (daar heb je hem weer 😉 ) hiervoor gek genoeg wel de kans kreeg om zijn zegje te doen.

  Bij gebrek aan mogelijkheden in ons Aalsmeers democratisch proces is deze site toch wel fijn om eens te horen wat het Aalsmeerse ‘stemvolk’ ervan vindt. Of niet? Wat mij betreft nog veel meer reacties en zouden veel meer mensen zich druk moeten maken om wat er op dit moment in deze gemeente gebeurt.

 5. Ik heb eens geteld.
  Inmiddels hebben 38 mensen gemeend om via dit medium iets te willen meedelen over de heren Van Rijn en Kuin.
  Dat is zo ongeveer 1,5 maal het aantal raadsleden wat we hebben.
  Wat zouden de beweegredenen zijn van die 38 mensen zijn?

 6. Wat een flauw en eenzijdig verhaal, een onverdiende trap na aan Van Rijn. Laten we wel wezen, dat Kuin als lid van het college van B&W medeverantwoordelijkheid draagt voor de ontwikkeling van het Fort en dat hij als privé-persoon en omwonende juist procedures voert tegen datzelfde college waar hij deel van uitmaakt, kan toch niemand OK vinden? Het was de eigen keuze van Kuin om weg te blijven bij de raadsvergadering, hij had zijn zegje kunnen doen maar koos ervoor om buiten schot te blijven. De rest van het college en de meerderheid van de coalitie wilde niet met ‘m verder en heeft ‘m vervolgens aan de dijk gezet. Een treurige maar onvermijdelijke uitkomst.

 7. Er klopt geen steek van deze column. Het resterende college (zonder Robert) heeft Dick Kuin gevraagd op te stappen. Dat was de reden dat de motie voor ontslag Dick aanvaard was. Dick Piet had zich dus beter kunnen richten op de andere resterende collegeleden. Blijkbaar vind Dick Piet collegiaal bestuur niet nodig en is het normaal dat een wethouder zijn eigen bestuur voor het gerecht brengt. Ik wil in ieder geval niet in zo’n democratie leven

 8. Een zeer eenzijdig verhaal waar je de conclusie uitrekt dat alleen Robert van Rijn de zwarte Piet is. Wie Dick Kuin ken weet wel beter. Hierover wordt niets geschreven ! Het is het niveau van een roddelpers om zo in van Rijn zijn privézaken te duiken.
  Triest.,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin