Woonagenda of jongerenbouw in Kudelstaart Zuid?

Door Joop Kok. Aan de orde was het vaststellen van de startnotitie Hoofdweg-Zuid in de raadscommissie van afgelopen donderdag. Op 16 november vorig jaar leek het in eerste instantie een gelopen race, VVD en CDA stonden achter het plan. De ontevredenheid van bewoners en winkeliers over de wijze waarop de participatie was verlopen, gesteund door de overige partijen, bracht echter de woordvoerders in vertwijfeling. Jan Bouwmeester van de VVD stelde toen: “Eigenlijk is de concrete vraag: is er meer tijd nodig voor de bewoners en is de wethouder bereid ze die te geven?” Ook Richard Buskermolen van het CDA verschool zich achter de wethouder: “Ik wil eerst weten wat de wethouder er van vindt.” “Nee mijnheer Buskermolen, was toen het antwoord van voorzitter Hauet, die heeft zich al meerdere malen duidelijk uitgesproken.” Buskermolen vroeg niet veel later een schorsing aan om zo alsnog met wethouder Kabout te kunnen overleggen. Terug in vergadering sprak hij de hoop uit dat dat de wethouder de daarop volgende veertien dagen zou gebruiken om nog eens te gaan luisteren. “Misschien komen we tot andere gedachten, weet jij veel, voor mij hoeft het niet (nogmaals) in de commissie te komen maar gewoon in de raad van eind december.”

Het liep anders, in de Raadscommissie van 11 januari werd het plan opnieuw behandeld. Het resultaat stond bij voorbaat vast, het CDA en de VVD hadden een amendement ingediend om de supermarkt te schrappen in de ‘Startnotitie Hoofdweg Zuid’ en in plaats daarvan woningen te bouwen conform de woonagenda. De overige partijen, AA, D66, GL en PvdA konden zich daar toen niet in vinden. Zij wensten op die plek woningen voor starters/jongeren en senioren.

Lees verder onder de afbeelding

Trouw aan de opdracht
Bij de behandeling van de startnotitie in de Raadsvergadering werden er dan ook conform de verschillende standpunten twee amendementen ingediend en ontstond er een heftige discussie over hoe de opengevallen plek moest worden ingevuld. Buskermolen vond dat men zich moest houden aan het woonprogramma, dat was het kader geweest voor wat voor soort woningen er gebouwd moesten worden en waarmee de ontwikkelaar aan de slag was gegaan. Hij vond het geen pas hebben om daar in de fase van de besluitvorming op terug te komen. Hij vond wel dat als men de woonagenda niet meer correct vond er opnieuw naar gekeken moest worden. Voor Fransen van GroenLinks een opening om te reageren: “Vindt u niet dat gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt de woonagenda herzien moet worden?” Buskermolen pareerde en gaf aan dat hij er namens het CDA stond en niet namens zichzelf. “Wat vindt het CDA er dan van?” “Dat is nu niet aan de orde.” “Maar de mensen uit Aalsmeer en Kudelstaart hebben er toch recht op om te weten of u gelooft dat de woonagenda een goede onderlegger is?” “Het is uw goed recht om de woonagenda ter discussie te stellen, maar op dit moment ligt er een woonagenda die we aan het college hebben gegeven en die is uitgewerkt.” Als een mantra herhaalde Buskermolen zijn woorden van ‘we blijven trouw aan de opdracht die we via het college aan de ontwikkelaar hebben gegeven’.

Daad bij het woord
Kikkert van D66 gaf aan dat waar wil is, ook een weg is. “Als je echt wilt bouwen voor onze starters en senioren, dan is er een weg die dat maakbaar maakt. Het CDA is wel bereid om een financiële bijdrage te leveren aan de realisatie van een supermarkt, gewoon een puur commerciële ontwikkeling, maar niet bereid om een bijdrage te leveren uit het woonfonds voor onze jongeren en starters. Ik moet toch eerlijk zeggen daar schrik ik van. Mooie woorden maar daad bij het woord voegen, ho maar.”

GroenLinks onthutst
Volgens Fransen maakt de raad het liefst plannen volgens een woonagenda, of ie nu wel of niet klopt. Toen hij twee jaar geleden werd vastgesteld leek hij redelijk, maar stelde hij, we zijn nu twee jaar verder en het ziet er allemaal anders uit. “Hij is, wat ik hoor van verschillende partijen, aan een grove herziening toe en we weten allemaal welke kant dat opgaat. Maar op dit moment gaan we daar niks mee doen, dat is te ingewikkeld. Laten we maar gaan bouwen conform de woonagenda, dat is wat er gebeurt en dat is een grove fout. GroenLinks is onthutst, weer een kans voor jongerenwoningen verprutst.”

Nieuw onderzoek tweede supermarkt
Het zal duidelijk zijn, het amendement om conform de woonagenda woningen op de leeggevallen plek te realiseren haalde het ten koste van het amendement voor starters/jongeren en senioren woningen. Een motie om in de buurt van het winkelcentrum een nieuwe poging te doen voor een tweede supermarkt werd unaniem aangenomen. De motie om een second opinion te laten uitvoeren naar de ontsluiting van de bouwlocatie Hoofdweg Zuid in het bijzonder en de ontsluiting van Kudelstaart in het algemeen, werd verworpen.

(Afbeeldingen gemeente)

 

Lees vorig bericht

Twee bomen leggen het loodje, nog vijf te gaan

Lees volgend bericht

Column: ‘Vrije plakplaats’


5 Reacties

 • Welkom in de politiek; voetangels, klemmen, drijfzand en drogredeneringen.

 • Gezien alle ontwikkelingen lijkt het mij goed om ook te kijken naar een supermarkt op de grens Kudelstaart-Aalsmeer. Met de woningbouw aan de Zwarteweg, Dreef en Roerdomplaan is die kleine Hoogvliet vermoedelijk wel aan uitbreiding toe. En ja ik begrijp dat dit niet in Kudelstaart is, maar altijd nog minder ver rijden dan Aalsmeer centrum.

 • Die hele ambtelijke molen uit Aalsmeer is een giftige angel in de reet van de gemeentelijke burger.

 • Wat betreft het schrappen van de Vomar supermarkt, veel Kudelstaarters weten dit niet.
  Ik denk dat er veel inwoners blij zouden zijn met een budget supermarkt.
  Met betaalbare Senioren woningen erboven waar ook veel behoefte aan is.
  Maar er wordt voor gekozen om de pijn voor de Vomar vastgoed poot te verzachten, om de grond die ze al jaren geleden gekocht hebben ten gelden te maken met dure huizen.
  Nu de supermarkt is geschrapt.

 • Terwijl het van het OV netwerk uitgesloten Kudelstaart volledig tot stilstand komt, wordt op het Amstelveens gemeentehuis hard gewerkt aan de oplossing: fiks bekeuren! Moeten die burgers de verkeerskundige hersenspinsels van de ambtenaren maar begrijpen, die domme, domme burgers toch.
  Het autoraampje opendraaiend op de barre rit naar het gemeentehuis roepen CDA en VVD: Jullie moeten ook op de fiets!”; zonder actieve herinnering aan 10 jaar oproepen om iets aan de niersteen vergruizende fietspaden te doen.
  Zoals de ambtelijke verkeerskundige enige jaren geleden al zei: veiligheid? Daarvoor moet je bij de politie zijn.
  En het plan? Met dit plan hadden onze lokale politici niets te maken. Het werd hen in de schoot geworpen door grondeigenaren en een supermarktconcern. Een grondeigenaar die jaren geleden al het plan Zuiderpark wist te frustreren tot, en ik citeer een expert van de gemeente, ‘een planologische nachtmerrie’.
  Dus dit plan zou in het belang van de gemeente en haar inwoners zijn? Nou bijna, ze hebben alle belangen meegenomen, van alle grondeigenaren en alle aandeelhouders van het supermarktconcern. Geen passende huizen maar renderende huizen.
  Het was ook van groot belang dat er geen ontsluiting in de buurt van de tegen de regels in gebouwde Hoofdweg huizen zou komen. Dat wil je toch niet? Belastend en onveilig!
  En voor de overige inwoners? Tsja, had je maar grondeigenaar of supermarktconcern moeten worden.

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *