‘Wij lenen de toekomst van onze kinderen’

Bovenstaande is niet de beginzin van de 'Preek van de Leek' van Jaap Overbeek, maar de slotzin van zijn inbreng bij de behandeling van het ‘Plan van Aanpak 2019-2021 Aalsmeer fossiel onafhankelijk’ tijdens de recente raadscommissie. Hij sprak in namens de werkgroep Aalsmeer Gasloos die was ontstaan uit de bijeenkomsten van Aalsmeer Inzicht.

Het Plan van Aanpak beziet een periode van twee jaar ter voorbereiding op de Transitievisie Warmte die uiterlijk in 2021 door de gemeenteraad moet zijn vastgesteld. Daarin geeft de gemeente op wijkniveau aan wanneer een wijk van het gas gaat, welke alternatieven er voor handen zijn en hoe de gemeente omgaat met problemen rondom de financiering.

Mindset
In een helder en duidelijk betoog gaf Overbeek (foto) aan dat het succes van de energietransitie vooral zal afhangen van de communicatie van de gemeente met de bewoners. Welke energiekosten zijn te besparen, welke mogelijkheden zijn er, wat zijn de kosten daarvan en is er een eventuele financiële bijdrage? Probeer niet alleen mensen te ondersteunen die nu al aan de slag willen, maar werk ook aan de mindset van twijfelaars en sceptici, was zijn advies. Laat zien dat het de gemeente serieus is en creëer een fonds om daarmee de 1000 euro te betalen die het de burger nu kost om de gasmeter weg te laten halen.     

Alternatieven voor gas
Daarnaast ging hij in op mogelijke alternatieven voor het gas. Hij nuanceerde de notie dat datacentra in de regio vanwege de grote vraag naar elektriciteit een bedreiging zijn. Hij ziet het echter ook als voordeel, ze leveren veel warmte op en die is, met als primeur het datacenter in de Lakenblekerstraat (foto boven en hieronder), te gebruiken voor de verwarming van woningen en bedrijven.

Hij temperde de verwachting dat er een grote rol is weggelegd voor de inzet van Geothermie voor woningen, bedrijfsgebouwen en de tuinbouw. Uit eerste seismografische onderzoeken is gebleken dat er in de ondergrond in deze regio breuklijnen zitten waardoor diepe geothermie niet mogelijk is. 

Op naar Transitievisie warmte 2019
Hij sloot af met opmerking dat na aanvankelijke scepsis over de geringe aandacht die de energietransitie in het Raads- en Collegeprogramma kreeg, de werkgroep content is met het stappenplan in aanloop naar de Transitievisie warmte in 2021.

Voor de ondernemer of voor subsidie
De reacties van de raadsleden op het plan van aanpak hadden naast voorspelbare vragen onverwachte invalshoeken. Zo vroeg Sunny Lakerveld van GroenLinks zich af of het College niet net als de Rijksoverheid duurzame economische groei voor ondernemers met subsidieregelingen moet ondersteunen en wilde de VVD dat voor de groep bewoners wonend aan het lint. 

Gemis aan zekerheid
Bij de behandeling van de vragen van de Raadsleden verschilde de houding van wethouder Alink (foto rechts) nogal van die van haar Collegegenoot Van Rijn bij de behandeling van de Centrumvisie. Die was aan het woord met de houding van  sta of ik schiet, nu maakte de wethouder de indruk nog op zoek te zijn naar munitie. Als waarschuwing en als vriend van cartoonheld Sigmund was bij haar voorganger waarschijnlijk sprake van overcompensatie en als troost de gedachte dat we nog niet zo ver zijn om klip en klaar de alternatieven voor te leggen. Het wachten is op de resultaten van een 100-tal proeftuinen waarin met fikse subsidie van het Rijk gekeken wordt hoe een wijk van het gas gehaald kan worden.

Naast eigen onderzoek zullen die, en de daarmee samenhangende vrijkomende gelden, mede bepalend zijn voor wat uiteindelijk voor burgers en bedrijven de goedkoopste oplossing zal zijn. Het is dus niet verwonderlijk dat er pas over een aantal jaren meer duidelijkheid zal zijn. Niets om je voor te schamen, helder uit te leggen en met verve naar de wereld uit te dragen. En juist dat ontbrak, het leek wel of ze het zichzelf aantrok dat het allemaal nog niet zo duidelijk is.

Tekst Joop Kok, foto's Arjen Vos en archief AV

(advertentie)

10 reacties

 1. Als we ons maar wel realiseren dat het aardgas alom in de aardbol aanwezig is, gewonnen kan blijven worden en ook voor ons in Nederland beschikbaar zal zijn door het zo nodig in te kopen vanuit het buitenland. Het aardgas vaarwel zeggen – wat Den Haag lijkt te willen – is niet anders dan het bedrijven van politiek.
  Deskundigen in warmte- en elektratechniek herhalen steeds dat aardgas gestookte verwarmingsketels het meest kostenefficiënt zijn en zullen blijven.

  Politici zijn geen verwarmingsdeskundigen. Ik zou dus tegen de politiek willen zeggen: “schoenmaker, blijf bij je leest!”

 2. Wederzijdse onderbuikgevoelens zijn vaak leidend bij algemene klimaatdiscussies.. Afwegingen om over te gaan op het gebruik van aardwarmte om de woning te verwarmen, kunnen worden gemaakt aan de hand van keiharde, confronterende gegevens. Duizend euro subsidie van de overheid, zijnde 2% van de totale kosten spelen daar geen doorslaggevende rol bij.

 3. Karel, ik heb het filmpje bekeken. Het gaat wat te ver om in de reactierubriek van Aalsmeer Vandaag een complete discussie te voeren over het Klimaatbeleid. Overigens deel ik je mening dat de aanschaf van een warmtepomp het sluitstuk is van een proces van verduurzaming van de woning. Gelukkig hebben we daar nog een jaar of 20 de tijd voor voordat we van het aardgas af gaan. Oproep aan de gemeente is dan ook een campagne op te zetten om mensen op te roepen om te isoleren. Dat kan in kleine stappen of gelijktijdig met een verbouwing. De komende 20 jaar is iedere huiseigenaar wel een keer aan een verbouwing toe. Als dan gelijk isolatie wordt meegenomen maak je je woning klaar voor de toekomst. Ik heb zelf deze stappen voor mijn woning achter de rug en zal vermoedelijk volgend jaar mijn 17 jaar oude cv-ketel vervangen voor een warmtepomp. Graag bereid tot een verdere discussie maar dan op een andere locatie. Afspraak maken kan altijd. Gr. Jaap

 4. Als de heer Kesting zich met de discussie bemoeit, dan komt het wel goed. Als de drie heren de moeite nemen om de youtube-link te openen die ik heb gepost, dan kunnen ook zij ervaren dat het totale kostenplaatje ongeveer VIJFTIG DUIZEND EURO bedraagt. Ook is de conclusie dat de maandelijkse kosten voor verwarming hoger zullen zijn dan nu met een gasgestookte verwarming.

  https://www.youtube.com/watch?v=SbZ0Eor8FoM

 5. Dit geldt voor alle belanghebbende .
  Het onderwerp is heel belangrijk , wat goed dat de Heer Overbeek het voortouw neemt in het plan van aanpak .
  En dat moeten we respecteren !!

 6. Ik adviseer zowel Jaap als Ronald om mijn tweede reactie flink ter harte te nemen!!

 7. Kom op Karel, luister eens naar Jaap, hij heeft gelijk, vraag eens wat offertes op. Valt reuze mee

 8. Beste Karel van Dam. Ik zou eerst eens enkele offertes opvragen van een lucht-water warmtepomp voordat je een reactie plaatst.

 9. ‘Alma Mater’ en ‘Gouden Kalf” Europa gaat ons de weg wel wijzen. Ga maar rustig slapen, alles komt goed. O ja, als u het warmtepomp-traject ingaat, spaar dan nog 49.000 euro (50.000 minus 1000 euro subsidie van de gemeente)!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin