Wethoudersposten verdeeld

(Foto archief AV)

Door: redactie. Nadat vorige week bekend werd gemaakt hoe het nieuwe college eruit komt te zien, volgde gisteravond het concept-raadsprogramma. Dit draagt de titel ‘Aan de slag voor Aalsmeer’ en bevat twaalf thema’s waar de komende vier jaar door de raad en het college op wordt ingezet. Uitgangspunten zijn volgens de opstellers: het handelen vanuit de menselijke maat, het luisteren naar de inwoners en het zoveel mogelijk rekening houden met verschillende belangen.

“Aalsmeer is en blijft een zelfstandige gemeente waarbinnen het beleid goed zal aansluiten op de lokale situatie en de wensen van de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. De nabijheid, toegankelijkheid en zichtbaarheid van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers blijven geborgd. Dit alles vanuit de gedachte: ‘denken in mogelijkheden en oplossingen’,” zo wordt in het door de onderhandelaars opgestelde persbericht verwoord.

Portefeuilleverdeling
De portefeuilles van de vier kandidaat-wethouders en de burgemeester zijn als volgt verdeeld:

Dick Kuin (AA): Schiphol, Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer, Parkeren en Maatschappelijk Vastgoed.
Bart Kabout (CDA: Ruimtelijke ordening, Vergunningverlening, Onderwijs, Jeugd, Sport en Subsidiebeleid.
Robert van Rijn (VVD): Economie, Werkgelegenheid (inclusief arbeidsmigranten), Greenport, Ruimtelijke ordening bedrijventerreinen en recreatiegebieden en Financiën.
Willem Kikkert (D66): Zorg (zonder jeugdzorg), Wmo en Woonserviceszones, Inkomensondersteuning en Schuldhulp, Wijkgericht werken, Kunst en Cultuur, Duurzaamheid, natuur en milieu, Wonen en volkshuisvesting en Bedrijfsvoering AA-organisatie.
Burgemeester Gido Oude Kotte: Openbare orde en veiligheid (bij afwezigheid burgemeester kandidaat-1locoburgemeester Robert van Rijn tot september 2024, waarna aansluitend kandidaat-1e locoburgemeester Bart Kabout), Evenementen, horeca- en waterveiligheidsbeleid, Publiekszaken, Communicatie, Regionale samenwerking, Integriteitsbeleid, Toezicht/Handhaving en Bedrijfsvoering kernorganisatie Aalsmeer.

Eén reactie

  1. Ik hoop dat jullie iets aan de weg en verkeerssituatie ( oude n201) gaan verbeteren. Jullie zijn toch met mij eens dat het absoluut niet overzichtelijk en verbeterd is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *





banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin