Wethouder: ‘Ook in 2016 niet op huishoudelijke hulp bezuinigd’

Volgend jaar zijn er drie nieuwe zorgaanbieders voor huishoudelijke hulp, Flexicura, Tzorg en Axxicom. En de keerzijde: de vertrouwde gezichten Thuiszorg Aalsmeer en Amstelring vallen af. Het gaf en geeft een hoop lokale “onrust”. Dat constateerden gemeenteraad en B&W op hun vergadering vorige week donderdag.

Voor de oppositiefracties PACT en HAC was het reden er uitgebreid vragen over te stellen. “Ik maak me ernstig zorgen en ben zeer verontrust,” zei woordvoerder Wilma Scheltema van PACT er als persoonlijke noot bij.

Grote opgaaf
Wethouder Ad Verburg (CDA) besefte maar al te goed dat er onrust heerst. Maar hij probeerde de zorgen op 3 december zoveel mogelijk weg te nemen. Tot driemaal toe stelde hij vast dat de gemeente “niet bezuinigt” op thuishulpen. Iets wat burgemeester Jeroen Nobel aan het eind nog maar eens herhaalde.

“Er is een enorme bezuiniging op de zorg, met name op de thuiszorg. Maar wij gaan níét bezuinigen. Dit jaar niet en volgend jaar niet. Daar doen we niet aan mee, in tegenstelling tot veel gemeenten in Nederland,” zei Verburg, eraan toevoegend dat het “wel een grote opgaaf” is.
 
Europees aanbesteed
Spontaan gaf de wethouder toe ermee in zijn maag te zitten dat de Aalsmeerse zorgaanbieders buiten de boot zijn gevallen. Boosdoener zijn volgens hem de Europese aanbestedingsregels waaraan de gemeente zich moet houden.

Want plaatselijke bedrijven mogen niet worden voorgetrokken. Op een vraag van Scheltema of het niet “belangrijk” was om “lokale organisaties te behouden”, was Verburg stellig: “Dat kan niet.” In elk geval niet omdat ze Aalsmeers zijn.

Grootte onbelangrijk
En ja, in kwaliteit en de verhouding kwaliteit/prijs waren Thuiszorg Aalsmeer en Amstelring de mindere. De “grootte” van de zorgaanbieder, een andere vraag van de PACT'er, was volgens de wethouder geen kwaliteitseis bij de aanbesteding geweest. “Nee, absoluut niet,” benadrukte hij.

Dat de Aalsmeerse organisaties in 2016 geen contract met de gemeente hebben, “zegt niets over de kwaliteit van de hulp nu,” vervolgde de wethouder. In een brief aan de gemeenteraad anderhalve maand geleden had hij laten weten dat ze “altijd goede zorg geleverd” hebben.

Niet dwingen
Verburg wees er verder op dat inwoners die zorg nodig hebben, hun huidige huishoudelijke hulp kunnen behouden. Bij de nieuwkomers is bedongen dat ze die hulpen overnemen. “Hoe ze dat regelen, is aan de nieuwe aanbieders.” Ook moeten die de thuiszorg-CAO verplicht toepassen. 

AB-woordvoerder Dirk Stoker toonde zich sceptisch over de vaak weerbarstige praktijk. Hij vroeg zich af of huishoudelijke medewerkers daadwerkelijk door de nieuwe organisaties zullen worden overgenomen en of inwoners hun vertrouwde hulp houden. Stoker: “Wordt dat waargemaakt?” In een reactie zei Verburg de nieuwkomers “niet te kunnen dwingen”. 

Geen regie
Ook oppositiefractie VVD roerde zich in het debatje. Woordvoerder Nanda Hauet was “verbaasd” dat de gemeente in de communicatie rond de oude en nieuwe zorgaanbieders “niet de regie genomen” had. Waren de inwoners netjes op de hoogte gebracht?

CDA'er Robbert-Jan van Duijn meende van wel en 'zijn' wethouder bevestigde dat. Communiceren blijft “heel moeilijk”, zei Verburg. Maar er was een brief geschreven en een loket geopend. Bovendien hadden de “meeste hulpen” het nieuws “gedeeld met hun cliënten”.

Slag gemist
Na ruim een half uur vragen en antwoorden stak Wilma Scheltema de hand in eigen boezem. “We hebben met z'n allen de slag gemist,” vond ze. Volgens de PACT'er had er in een eerder stadium en op de juiste plaats uitgebreid over de kwaliteitseisen gesproken moeten worden. Zodat “we als raad invloed hadden kunnen uitoefenen op het traject”. Scheltema kon nu niets anders doen dan “adviseren om scherp te blijven”.

Dat laatste beaamde Jeroen Nobel, verwijzend naar de “controlerende taak” van de raad. Maar hij vond het onzin dat Scheltema “zo streng” voor zichzelf was. Per slot had de gemeenteraad ervoor gezorgd dat er niet op huishoudelijke zorg zou worden bezuinigd. “U hebt het niet zo slecht gedaan,” sprak de burgemeester de raadsleden geruststellend toe.

● Klik hier voor vorig artikel over nieuwe zorgaanbieders

Foto's: (boven) Wilma Scheltema (PACT) en Bram Heijstek (HAC) waren vragenstellers over huishoudelijke hulp op raadsvergadering 3 december. (foto's Arjen Vos)

 

2 reacties

  1. In het zorgdossier 2016 lijkt iedere gemeentelijke betrokkene zich achter een andere verantwoordelijke te verschuilen. In dit artikel mis ik nog de mededeling dat het de ambtenaren waren die de aanbesteding – u had niet anders verwacht – volgens Europese richtlijnen hebben uitgevoerd. Drie zorgreuzen blijken als overwinnaar uit de bus gekomen. Is het aannemelijk dat ieder van deze reuzen dezelfde prijs en voorwaarden aanbood? Zou het denkbaar zijn geweest dat twee grote nieuwe partijen en een kleine bestaande zorgaanbieder gedrieën de klus hadden mogen klaren? Was het in dat geval voor de grote jongens wel wenselijk dat bijvoorbeeld ‘Amstelring’ in de keuken van een zorgreus had mogen snuffelen om uiteindelijk op één lijn te komen en een zelfde pakket te kunnen aanbieden en uit te voeren? Zeer opmerkelijk is de visie van de verantwoordelijke wethouder dat de gekozen zorgaanbieders nimmer aan de gemaakte afspraken gehouden kunnen worden. De aanbesteding en gunning hebben kennelijk niet alleen niet geleid tot een overeenkomst met een resultaatsverplichting (beoordeling op het eindresultaat) maar ook niet eens tot een toetsbare inspanningsverplichting van de zorgaanbieder (mogelijkheid beoordeling achteraf van de mate van inspanning die getroost is) om de deal na te leven. Als deze bestuurlijke visie berust op een inschattingsfout dan moet de raad zich ferm uitspreken. Als de deal werkelijk zo vrijblijvend is ingekleed, dan is er op kinderlijke wijze onderhandeld en moeten betrokkenen ter verantwoording worden geroepen. De huidige zorgaanbieders zouden serieus moeten overwegen om een zogenaamd WOB-verzoek in te dienen bij de gemeente om volledig inzicht te verkrijgen in de gang van zaken rond dit dossier.

  2. Dus B&W beslist en de raad heeft weer het nakijken. Ze wordt er zelfs nog op gewezen dat ze niet zo streng hoeven te controleren, laat staan meebeslissen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel