Westeinderhage: coalitie vertoont vluchtgedrag

(Illustratie gemeente)

Door: Joop Kok (Beschouwing) Net als op regeringsniveau heerst ook op lokaal niveau, hier in Aalsmeer, de neiging tot het vooruitschuiven van problemen en wegkijken voor de gevolgen. Ondanks de woorden van Erik Abbenhues (VVD) in 2019 dat er voor het maken van bouwplannen er een goed verkeersplan moest zijn en de toezegging van de toenmalige CDA wethouder Robbert-Jan van Duijn dat hij daar voor zou zorgen, gebeurde er niets. Erger nog, het plan Westeinderhage dat in samenspraak met de bewoners was ontwikkeld en was goedgekeurd en vastgelegd in een startnotitie, werd zonder hen daarin te kennen, aangepast. Een van de meest ingrijpende veranderingen was wel dat de noordelijke ontsluiting, vlakbij de Gravin Aleidstraat, was opgeschoven naar Geerland. Dat was vragen om moeilijkheden. Bewoners waren kwaad en teleurgesteld dat ze over deze verandering niets te zeggen hadden gehad. Ze vonden het kruispunt absoluut niet veilig, bovendien een bron voor geluidsoverlast en een obstakel voor de verkeersdoorstroming. Zij waren voor een rotonde en een extra ontsluiting op de Herenweg. Dat bleek bij nader onderzoek niet mogelijk, er was te weinig ruimte voor een rotonde en de Herenweg was daar niet op berekend. Dan maar terug naar de oplossing in de startnotitie, eventueel de ontsluiting iets opschuiven naar de Gravin Aleidstraat en de Herenweg geschikt maken voor iets meer verkeer, was de reactie van de bewoners. Volgens de gemeente was dat allemaal niet nodig, uit de meest recente berekeningen, bleek dat een kruispunt voldoende veiligheid bood. Bewoners bleven bij hun standpunt en spraken de hoop uit dat ze niet genoodzaakt zouden worden om een procedure via de Raad van State op te starten.

Deltaplan
Vorige week donderdag moest de raad beslissen. Als eerste kreeg D66 het woord, de partij die jarenlang het alleenrecht leek te hebben op het woord participatie. Dat woord werd deze keer niet genoemd. Jeffrie van der Tol deed wel een poging om te laten zien dat men echt wel oog had voor de zorg van de bewoners over de veiligheid, leefbaarheid en bruikbaarheid van de Bilderdammerweg. Hij wilde dat onderbrengen in het toekomstige verkeersplan cq deltaplan bereikbaarheid en een toets laten uitvoeren op de circulatie na voltooiing van de wijk. Holle woorden, want wat is dan nog mogelijk en wat weten we dan meer dan nu?

De kern van politiek
Eppo Buskermolen van het CDA vond, terecht, dat het allemaal veel te lang had geduurd. Hij vertelde er niet bij dat het niet nakomen van de belofte van Robbert-Jan van Duijn (CDA) daar mede de oorzaak van was. Wel gaf hij aan dat het CDA geprobeerd had om alle belangen van iedereen zo veel mogelijk te behartigen; “maar dat valt niet mee, sterker nog dat gaat gewoon niet,” was zijn conclusie. Maar dat is juist de kern van politiek bedrijven, keuzes maken met de beperkingen die er zijn. Laten zien aan de kiezer waar je voor staat. Maar juist dat werd niet genoemd. Van de 267 woningen die gebouwd gaan worden zijn er maar 66 sociale koop of huur, 78 middelduur en 123 vrije sector. Het probleem dat vooral starters en jongeren geen betaalbare woningen kunnen vinden, los je met dit aantal niet op. (cijfers zijn bij de gemeente opgevraagd, in de stukken wordt over slechts 30 koop- of huurwoningen gesproken)

Tegeltjeswijsheden
Judith Keessen van AA is blijkbaar opgegroeid in een keuken vol tegeltjeswijsheden, gezien haar spreuk deze keer: ‘Er is nog nooit een kok gevonden die koken kan naar alle monden.’ Een beetje in het verlengde van het CDA dat je het niet iedereen naar de zin kan maken. Maar wederom dezelfde vraag als bij het CDA: welke keus maak je en waarom? Dat is politiek. Geen opmerking over de vraag voor wie te bouwen en net als D66 de verkeersproblematiek naar de toekomst doorgeschoven. Samen met de VVD bracht AA een motie in om de verkeersafwikkeling te monitoren en waar nodig aanpassingen of maatregelen te treffen. Bouwmeester van de VVD sloot zich aan bij de voorgaande sprekers.

Raad van State
De toon van Ronald Fransen van GroenLinks was totaal anders. Hij wees er nog eens op dat er eerst een goed verkeersplan moet zijn alvorens bouwplannen te maken. Dat achteraf gedoe vond hij maar niks, alles ligt al vast en is in beton, steen of hout verankerd. Bovendien vreesde hij dat door deze volgorde het plan, een gang van de bewoners naar de Raad van State, niet zou overleven. Dat wilde hij voor zijn en diende mede namens de PvdA een amendement in dat teruggreep op wat bij het aannemen van de startnotitie was goedgekeurd. Indien het amendement het niet zou halen, lag er een motie klaar ingediend door Buisma van de PvdA. Deze kwam vrijwel overeen met de wensen van de bewoners.

Mosterd na de maaltijd
Na een schorsing om de moties te bestuderen was eigenlijk al duidelijk welke kant het op zou gaan. Het amendement en de motie van GL en PvdA werden verworpen en de ‘doorschuif’ motie van AA en VVD werd aangenomen. Fransen noemde het zelfs een ‘mosterd na de maaltijd’ motie. Het verwijt dat bij het aannemen van het amendement het proces opnieuw zou moeten worden gestart deed hij af met de opmerking dat volgens hem het plan zou stranden bij de Raad van State en dat men dan nog verder van huis zou zijn. “En dan wordt niet het college op zijn vingers getikt, maar wij als raad. Kennelijk neemt u die gok.”

Buisma sloot zich bij zijn woorden aan en er van uitgaande dat het maar om 30 sociale huur- of koopwoningen zou gaan, zoals in de stukken is terug te vinden, begreep hij niet dat behalve de PvdA en GL zich niemand zorgen maakte dat vergeleken met de startnotitie er 36 sociale huurwoningen waren verdwenen. “Dit geeft aan wie er welkom is in Aalsmeer, dat is niet de leraar, die gaat maar ergens anders wonen, dat is niet de verpleegster, die gaat maar ergens anders wonen. En als je als inwoner inspreekt, komen we over twee jaar bij je terug.” Bestemmingsplan Westeinderhage werd door alle partijen, behalve GroenLinks, aangenomen.

6 reacties

 1. Het is overal hetzelfde liedje. Hier in Amstelveen dus ook drama in de nieuwbouw. Er lag een groot plan voor woningbouw in de Legmeer
  Denk je hoera! eindelijk een woonplek voor jongeren. Het aantal jongerenwoningen is echter schrijnend…..ze schijnen toegewezen te zijn maar…daar komt ie…de woningbouw gaat misschien helemaal niet door want van het hogere segment (lees…hele dure woningen) schijnt niet genoeg verkocht te zijn om al te mogen bouwen. Daarmee zijn voorlopig dus ook die enkele jongeren waar een woning voor was, weer terug bij af. De prijzen rijzen de pan uit en Vastgoed magnaten zijn boeven.
  Misschien toch maar een hutje op de hei zetten 🙂 😀

 2. Waarom laat de gemeenteraad de wensen van de inwoners links liggen en besluit het in het voordeel van ontwikkelaars? Dit is toch niet wat we willen als gemeenschap? Het is tijd om te eisen dat gewoon onze belangen worden behartigd!

  Het bestemmingsplan Westeinderhage biedt een perfect voorbeeld van hoe de gemeenteraad nalatig is in het beschermen van de belangen van de inwoners. Waarom wordt er niet meer druk uitgeoefend om ervoor te zorgen dat er minimaal 30% tot 40% sociale woningen komen die zo hard nodig zijn? Waarom wordt de ontsluiting van het gebied niet eerst goed geregeld voordat er wordt gebouwd?

  Het is tijd voor verandering.

  We kunnen niet langer toestaan dat ontwikkelaars en grote bedrijven onze gemeenschap domineren en onze levens verstoren. We moeten eisen dat de gemeenteraad onze belangen behartigen en dat der leden van die raad besluiten nemen die in ons belang zijn. Laten we ervoor zorgen dat uw en mijn stem wordt gehoord. Laten we samenwerken om een gemeenschap te creëren waarin iedereen kan gedijen en waarin onze behoeften als inwoners centraal staan. Laat de gemeenteraad weten dat het tijd is om te veranderen en om onze belangen, ten opzichte van de belangen van ontwikkelaars serieus te nemen!

 3. Dank je Merel je hebt het meer dan correct benoemd in je reactie! Top ook namens de Huurdersvereniging Aalsmeer Kudelstaart!

 4. De afschaffing van de Vestigingswet Bedrijven werd mede gerealiseerd om geen geldverslindende onderzoeken te hoeven instellen naar o.a. de economische haalbaarheid van een tweede supermarkt in Kudelstaart. Op welk moment zou een rechter zich bij zijn uitspraak laten leiden door de uitkomsten van economische haalbaarheidsonderzoeken?

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Vestigingswet_bedrijven_1954

 5. Goed geschreven, Merel. Tja als maar 50 procent van de kiesgerechtigden Aalsmeerders gaat stemmen.
  De project ontwikkelaars hebben de grond al meer dan twintig jaar in handen in Kudelstaart, die willen cashen.
  Niet kwalijk te nemen.
  Alleen een verplicting vanuit Den Haag om meer goedkoper te bouwen zou Gemeentes dwingen om dit te doen.

 6. Goed stuk!

  Ze staan daar in Aalsmeer echt ver van de inwoners af.

  Ze hebben niks geleerd van het project De tuinen van Hornmeer. 800 geïnteresseerden in de schamele 12 sociale koopwoningen! (In verhouding zelfs meer dan in het project Westeinderhage gepland zijn). Er is behoefte aan betaalbare woningen want terwijl er woningnood is zijn er nog veel van de andere koopwoningen in dat project niet verkocht.
  Er is nog maar weinig bouwgrond over in de gemeente. Westeinderhage is een van die schaarse stukjes bouwgrond , een lastig stukje bouwgrond i.v.m. de ontsluiting en verkeersveiligheid van het gebied. Het project Westeinderhage geeft die schaarse ruimte weg aan maar liefst 9 vrijstaande en 46 twee onder een kap woningen. In Kudelstaart hebben we al meer dan genoeg vrijstaande en 2 onder een kap woningen. Dit zijn dan ook geen woningen waar woningtekort in is, de urgentie tot bouw van die woningen kan dan ook niet boven de verkeersveiligheid staan! Er is geen woningnood in huizen van €400.000 of meer.

  Nog even over: We zien wel, we monitoren de verkeerssituatie wel als de wijk klaar is. Ook hierin is de coalitie hardleers. Het heeft dus niks geleerd van de levensgevaarlijke situaties op de nieuwe N196 waar vooraf ook al duidelijk was dat het voor onveilige situatie zou zorgen, we zien wel…met ongevallen tot gevolg.
  Is er al een monitoringsplan voor de Westeinderhage? Hoeveel ongevallen zijn daarin gecalculeerd?

  De coalitie zet wel het bouwproject Kudelstaart Zuid on hold omdat er absoluut geen 2e supermarkt mag vestigen in Kudelstaart, terwijl daar de verkeersveiligheid totaal geen issue is en de bouw een stuk makkelijker is.
  De roep van de Kudelstaarters naar de behoefte van een 2e supermarkt is al geruime jaren groot. In de wijde omtrek hebben dorpen met een ongeveer gelijk aantal inwoner als Kudelstaart 2 of meer supermarkten. Als voorbeeld: Ter Aar heeft zelfs 3 supermarkten. Dat geen supermarkt zwaarder weegt dan woningnood en verkeersveiligheid…
  De prioriteiten van de coalitie liggen al jaren overduidelijk bij de bedrijven (het geld) en niet bij de behoefte van de inwoners van Kudelstaart.

  Wanneer staan de inwoner van Kudelstaart weer op 1? Wanneer worden er huizen gebouwd en faciliteiten gecreëerd waar de inwoners behoefte aan hebben? Wanneer wordt Kudelstaart weer van en voor de Kudelstaarters?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin