Warmtevisie door houding college in de prullenmand

(Foto archief AV)

Door: Joop Kok. Vorige week donderdagavond werd de Warmtevisie behandeld die aangeeft hoe de gemeente toewerkt naar een duurzame warmtevoorziening van de gebouwde omgeving. Voor de tweede maal kwam dit aan de orde, aangezien in de raadsvergadering van 27 januari de stemmen staakten. AA diende toen samen met de VVD een motie in waarin zij stelden dat het uitgangspunt van Aalsmeer in 2040 fossiel-onafhankelijk, niet gehaald zou worden en dat er een heroverweging en uitstel naar 2050 nodig was. GroenLinks vond het weliswaar een goed verhaal, maar vond een duidelijk zicht op de financiële haalbaarheid ontbreken.

Om uit de impasse te komen diende Willem Kikkert van D66 nu samen met GroenLinks een motie in. Als ambitie en wenselijkheid wilde hij nog wel vasthouden aan 2040, “maar,” gaf hij aan, “in de loop der tijd zou dat kunnen veranderen in later cq vroeger.” Daarnaast moest er een toevoeging komen waaruit de betaalbaarheid zou blijken voor de inwoners en dat er naast draagvlak, ook aan bewustwording gewerkt moest worden.

Niemand dwingen
De uitgestoken hand werd resoluut door Marjan Vleghaar van de VVD afgeslagen. “De voorgelegde warmtevisie geeft aan dat het Aalsmeers streven is om in 2040 volledig gasloos te zijn terwijl het rijk van 2050 uitgaat. Als VVD willen we realistisch zijn en onze inwoners duidelijk maken dat wij als gemeente niemand dwingen om eerder dan 2050 van het gas te gaan.”

2050 erin punt
Ronald Fransen van GroenLinks vroeg waar precies in de warmtevisie over dwang wordt gesproken. “Zo leest de VVD dat,” was haar antwoord, er wordt over 2040 gesproken en niet over 2050. “Maar dat is een ambitie, aldus Fransen, geen dwang. En dat is waar onze motie uitkomst biedt.” Voor Vleghaar niet duidelijk genoeg. Ook een nadere uitleg van Kikkert ving bot. “We willen gewoon 2050 erin hebben, punt,” was haar reactie. Van het door haar fractievoorzitter op 1 februari geuite statement dat de VVD aan verbinding en samenwerking hecht, was dit geen bewijs.

Vijf voor twaalf
Judith Keessen van AA stelde dat het jaartal 2040 niet gehaald zou worden en dat het door de overheid genoemde 2050 veel realistischer was. “Van het gas af als het kan, maar niet als het moet,” aldus Keessen.

Jelle Buisma van de PvdA vond dat je dit soort onderwerpen eigenlijk niet op de agenda van de laatst te houden vergadering moet hebben staan. “Om vijf voor twaalf kwam het op de agenda, om vijf voor twaalf stapt er een wethouder uit, of is om welke reden dan ook niet aanwezig is. Ik heb niet de indruk dat het College dit onder controle heeft.”

‘Wat is beter?’
Op 27 januari was er een motie van afkeuring ingediend en het college koos er toen voor om eerst te reflecteren alvorens te reageren. Fransen was benieuwd wat dat had opgeleverd?

“Wat is beter, vroeg hij zich af, het volgend college helemaal opnieuw laten beginnen of met iets wat misschien nog niet helemaal af is, maar waar nog wel reparaties aan verricht kunnen worden? We besturen met elkaar, is dan die lijn niet veel beter? Dan verliezen we niet nog eens een jaar.” Voorwaarde was wel dat de ingediende motie aangenomen zou worden.

Richtinggevend document
René Martijn onderstreepte nog eens, net als Ankie Hartog-Fokker, dat het om een visie ging, een richtinggevend document, geen verplichting. “Als uitgangspunt 2040 of 2050 doet er niet toe, was zijn reactie, er kan nog van alles gebeuren. Kijk naar de energiemarkt hoe die in veertien dagen is veranderd.”

Gewoon starten
Wethouder Van Rijn, ontraadde de motie zoals ingediend door Kikkert van D66. ”Als u daar een brug mee wil slaan naar de politieke fracties, dan is dat aan u als gemeenteraad.” Hij vond dat je gewoon maar moest starten en als je het er niet mee eens bent, net als de VVD maar een amendement moest indienen

Goedkoop                                                                                                                                  Als antwoord op de gevraagde reflectie van Fransen, verwees Van Rijn naar een raadsbrief. Fransen: “Mijnheer de voorzitter, dat vind ik wel heel erg goedkoop, er is toegezegd dat er een reflectie komt en dan vind ik dat die reflectie hier in deze raad, in de openbaarheid, moet plaats vinden. Ik vind het niet kloppen om daar niet op te willen reageren.”

“Wethouder van Rijn?” al vragend keek Oude Kotte over zijn schouder naar zijn wethouder, luisterde en antwoordde: “Ik begrijp dat er aan de zijde van het college geen behoefte is om te reageren.” Een reactie waarbij de burgemeester, toch ook onderdeel van het college, zich wel erg gemakkelijk door het dedain van Van Rijn liet dicteren.

Verkloot
Voor Fransen reden voor een schorsing. “Hoe lang?” vroeg Oude Kotte, “drie kwartier of zo,” antwoordde de hoogst gepikeerde Fransen. “Ik snap dat er misschien emotie inzit, maar de feiten zijn ook zoals de feiten zijn. Hoe lang heeft u ongeveer nodig?” Fransen bleek aan tien minuten genoeg te hebben. Na de hervatting: “We hebben de schorsing gebruikt om de reactie van het college op onze motie en de reactie op onze vraag te wegen en ik denk dat deze reactie een plaats kan krijgen in het boekje ‘hoe verkloot ik mijn eigen voorstel’, wij trekken de motie terug die we samen met D66 hebben ingediend en we gaan tegen de warmtevisie stemmen,” aldus Fransen.

Heel pijnlijk
Buisma vond het treurig, op 27 januari waren de stemmen gestaakt om het college de ruimte te geven om iets van dit voorstel te bakken. Dat was niet gebeurd, wel hadden GroenLinks en D66 een poging gedaan om er een voldragen voorstel van te maken dat nu door de complete desinteresse van het college viel. “Ik constateer dat een collegiaal bestuur in de gemeente Aalsmeer uit twee partijen bestaat en dat vind ik heel pijnlijk,” aldus Buisma.

Meerderheid wordt minderheid
Kikkert reageerde met: “Wat ik heel erg jammer vind is dat een college zegt: ik ontraad hem en vervolgens argumenten gebruikt van ik vind het aan de raad om een oordeel te vellen. Jammer want de meerderheid die we hadden voor de schorsing is nu een minderheid geworden.”

Vóór het raadsvoorstel Warmtevisie 2020 -2021 stemden CDA, D66 en René Martijn, waarmee het voorstel was verworpen.

Op Twitter kreeg de vergadering nog een staartje: Wilma Alink-Scheltema: “Helaas heeft GL tegen de warmtevisie gestemd omdat GL Aalsmeer niet op de inhoud zit maar op de procedures. Hier is het spel RISK gespeeld. Teleurstellend.”

Ronald Fransen: “Nee Wilma, GL was tegen omdat het stuk niet af was, (eerder al 3x aangegeven) en omdat jij 10 jaar langer over verduurzaming wilt doen. Als je er zelf was, had je rechtstreeks kunnen antwoorden ipv het op je vakantieadres via sociale media te doen. Wethouder onwaardig optreden.”

Foto archief AV/Arjen Vos

 

Lees vorig bericht

Sierteelt brengt 250 duizend euro op voor Oekraïne

Lees volgend bericht

Kinderboerderij opgeknapt


3 Reacties

 • Een Nobel streven en velen willen best van het gas af. Er is aan niemand wat te verwijten alleen aan de regering, u weet wel de politiek waar velen van ons zo teleurgesteld in zijn. Zij hebben verzuimd de infrastructuur toekomst bestendig te maken. Waardoor velen gemeentes hun opgewekte stroom niet meer kunnen leveren aan het net die de capaciteit niet aankan. Iedereen kan morgen over naar elektrische kacheltjes en boilers investering van Ongeveer met 10 elektrische radiatoren, een boiler en kookplaat ongeveer € 5000,00 maar de infrastructuur laat dat niet toe, dus voor 2035 van het gas af ja hoor pas die elektra-kabel in de wegen aan en maak een huisaansluiting met 3 x 50 ampere betaalbaar.

 • Niemand vanuit het gemeentebestuur laat zijn bewoners doelbewust in de ‘kou staan’.
  Laten we de menselijke maat blijven voeren, ook bij mindere beslissingen.

  Nu even geen gezeur. Het is een Democratische Feestdag!
  We mogen vanaf vandaag gebruik maken van ons recht, om te gaan stemmen.

  Succes allen !!!!

 • ja en dat een dag voor de verkiezingen wie krijgt je stem? nog maar eens een nachtje over slapen mevr. W. AS in ieder geval niet die laat ons in de kou zitten. tot 2050 denk ik.

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *