Trad voorzitter van der Zwaag nu wel of niet buiten zijn boekje?

Ontmanteling van oud kassencomplex naast Hoogvliet

Door: Joop Kok. (Beschouwing) De voorzitter van de beoordelingscommissie Dirk van der Zwaag (VVD), speelde vorige week dinsdag bij de behandeling van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 West een geheel eigen, volgens Judith Keessen van AA zelfs politieke, rol.

Aan een beoordelingscommissie gaat overigens een oordeelsvormende commissie vooraf. In zo’n commissie kunnen raadsleden en hun assistenten vragen stellen aan de wethouder en de insprekers die hebben gesproken. Het is alleen een vergadering om informatie in te winnen om tot een oordeel te kunnen komen. Het is niet de bedoeling om met elkaar in discussie te gaan. Daar is de daaropvolgende beoordelingscommissie voor. In die fase verkeerde dit plan. Gebruikelijk is dat de voorzitter bij het ter tafel komen van een agendapunt even kort aangeeft waarover het gaat en wat er van de raad verwacht wordt. Nadat dit was gebeurd gaf Van der Zwaag aan dat hij een drietal vragen had meegekregen van portefeuillehouder Van Rijn, evenzo een VVD’er. Het waren vragen die betrekking hadden op de toegestane bouwhoogtes van de te realiseren bedrijfspanden. In de hieraan voorafgaande vergadering, de oordeelsvormende, was met name op de hoogtes van de bebouwing kritiek gekomen. Het college had enige aanpassingen gedaan en het leek wel alsof alleen op deze vragen geantwoord mocht worden.

Dat is het protocol
Toen na een interessante met name door AA, PvdA en D66 gevoerde discussie het steeds duidelijker werd dat er nog veel bezwaren waren tegen de plannen, wilde Van der Zwaag de portefeuillehouder laten reageren. Deze was niet bij de beeldvormende commissie geweest en hij had het gevoel dat het van belang zou zijn voor de oordeelsvorming. Judith Keessen (AA), was het daar in het geheel niet mee eens: “Wij zitten hier met elkaar om tot een oordeel te komen en de portefeuillehouder had een vervanger bij de beeldvormende commissie en daar hebben we onze vragen aan kunnen stellen. Ik denk dat we het met elkaar moeten bespreken, dat is het protocol.”

Politiek oordeel
Van der Zwaag liet het er niet bij zitten. Opnieuw het argument dat Van Rijn er de vorige keer niet was om “ons van goede informatie te voorzien die misschien ons oordeel toch kan beïnvloeden, in positieve zin dus. Die wil ik hem toch graag even geven als u het goed vindt.”

Judith Keessen reageerde direct : “Mijnheer de voorzitter u neemt nu tocht echt een politiek oordeel in en dat is aan ons.” Van der Zwaag liet zich niet afremmen: “Dat is niet correct mevrouw Keessen, ik probeer aan te voelen wat de wensen van de commissie zijn en ook in te voelen of de visie van de portefeuillehouder of de reactie van de portefeuillehouder van belang is voor het vormen van een oordeel en daar heb ik volgens mij als voorzitter ook een rol in.”

Nee geen rarigheid
Voor een toehoorder was het duidelijk dat het oordeel van de raad een kant op dreigde te gaan waar portefeuillehouder Van Rijn niet blij mee zou zijn en dat Van der Zwaag dat wist en om die reden Van Rijn in het spel wilde betrekken. Jelle Buisma van de PvdA zag dat niet zitten: “Nee, geen rarigheid, geen zooitje maken van onze eigen spelregels, gewoon dit onderwerp weer opnieuw behandelen in een oordeelsvormende vergadering.”

Moest zijn boodschap kwijt
Een ‘goed’ voorzitter zou op zo’n moment zijn wens met een verklaring waarom, voorleggen aan de raad en die laten beslissen. Niet Van der Zwaag, Van Rijn moest en zou zijn verhaal doen, want ja, en voor de derde maal herhaalde Van der Zwaag zijn argument, hij was niet aanwezig bij de oordeelsvormende vergadering. Keessen keek wat sneu, Buisma schudde met zijn hoofd, Fransen die in zo’n situatie nog wel eens op wil staan was er niet en de rest van de raad liet het gewoon over zich heengaan. Wat ongemakkelijk, zoals hij zelf aangaf, stond hij daar dan, portefeuillehouder Van Rijn. “Voor alle zuiverheid qua techniek,” bevestigde hij de woorden van Keessen dat hij in de vorige vergadering was vervangen als portefeuillehouder. Met andere woorden, het argument van Dirk van der Zwaag was een ‘smoes’ om hem het woord te kunnen geven.

Financiële implicaties
De voorafgaande levendige discussie deed hij af als zou het alleen om persoonlijke smaak, trends en ontwikkelingen gaan. Dat het bestemmingsplan volgens Keessen haaks op de structuurvisie stond, kreeg als antwoord dat alles binnen de door de raad zelf vastgestelde kaders paste. Het was een reactie die van weinig inlevingsvermogen getuigde van de zorgen van een groot deel van de raad. Het leek hem zelfs niet te interesseren, alsof het eigenlijk over iets anders zou moeten gaan. En op het laatste moment kwam dat er toch uit: “Ik kan niet overzien op dit ogenblik wat dit voor financiële implicaties heeft. We hebben daar ook gewoon leads lopen dus op het moment dat dit in de vertraging gaat, betekent dit iets. Dat is iets wat we moeten afwegen, moeten doorrekenen wat dit voor financiële implicaties heeft voor de GREX van het Green Park. Dat is gewoon een constatering. Dat is een kader waarvan ik voor u werk. Als u zegt dat willen we anders dan heb ik daar alle respect voor maar dan moet u die call nemen.”

Dirk van der Zwaag

Van der Zwaag bedankte Van Rijn voor zijn reactie. Mocht u nu denken dat de raad als één man opstond en wilde weten van wat er nu echt aan de hand was en over wat voor mogelijke kosten het ging, dan hebt u het mis. Men zweeg op een wat verontwaardigde Jelle Buisma na, die beschouwde de uiteindelijke openhartigheid van Van Rijn als een economisch dreigement.

Op de koffie
Bij de afronding van de vergadering bleef de PvdA net als AA bij zijn standpunt. Sunny Lakerveld van GroenLinks maakte een wat afwezige indruk, Joost de Vries van de VVD was voorzichtig positief en Winkels van het CDA vond dat de privacy van de bewoners beter geborgd moest worden. D66 zal naar alle waarschijnlijkheid de beslissende rol spelen. Afgaand op wat Sybrand de Vries voor kritiek had en de mededeling van de portefeuillehouder dat er geen ruimte was voor aanpassingen zou het voor de hand liggen dat D66 in de besluitvormende raadsvergadering tegen zou stemmen. Gezien het feit dat hij voor een behandeling in de raad stemde, doet vermoeden dat er nog ruimte ligt. Veel zal afhangen van de smaak van de koffie die de portefeuillehouder voor een goed gesprek met de fractievoorzitters zal schenken of de toon van de brief die hij zal versturen.

Foto’s Google Maps en archief AV/Arjen Vos)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin