Slachtoffers affaire Heijstek nog steeds in kwaad daglicht

[COMMENTAAR]   Het is een voor de hand liggende, maar verstandige oproep van burgemeester Jeroen Nobel. Hij vraagt de Aalsmeerse bevolking om in de affaire 'Bram Heijstek' geen hetze te voeren tegen het raadslid dat verdacht wordt van identiteitsdiefstal en stalking. Wel kwam de verklaring, gisteravond om vijf over zes, rijkelijk laat.

Er is geen strafzaak geweest en geen rechter heeft gesproken, laat staan dat er een straf is uitgedeeld – Heijstek is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Zo is dat in een rechtsstaat, gelukkig.

Medaille met twee kanten
Heijstek kan en mag niet worden aangezien voor de persoon die anderhalf jaar lang een serie valse facebookaccounts, op naam van anderen, heeft aangemaakt. Daar past inderdaad terughoudendheid. Wie de bron is van de valseaccountsellende is op dit moment dus niet meer dan speculatie. Dat is evenwel één kant van de medaille.

Aan de andere kant staat vast dat Heijstek via de facebookpagina van zijn partij de valse accounts een tweede leven geeft. Hij zet daar in alle openbaarheid mensen in een kwaad daglicht die niets met die vervalste accounts te maken hebben. Zijn slachtoffers – want dat zijn het – moeten hem smeken om nepberichten te verwijderen. Dat doet hij pas na herhaaldelijk aandringen en vaak pas na lange tijd. Of hij doet het niet of slechts gedeeltelijk.

Open en bloot
De laatste valseaccountszaak op zijn facebookpagina begon vorige week maandag. Toen Heijstek ervan doordrongen was dat de in dat account genoemde persoon niet degene was die de doodsbedreiging (“Deze man moet dood!”) had geuit, vermeldde hij op facebook “ervan overtuigd” te zijn dat het slachtoffer niet de bedreiger was. Maar het bericht liet hij staan, met (valse) naam en toenaam.

Die avond pas maakte hij, na stevig aandringen, de naam onleesbaar. Het telefoonnummer van het slachtoffer liet hij echter staan. Alsook de namen van de organisaties die zich zogenaamd achter de doodsbedreiging schaarden. Tot op dit moment is dat open en bloot op die facebookpagina te lezen. Daar staan ook andere slachtoffers genoemd die de vreselijkste woorden in de mond gelegd worden – woorden, en ook dreigementen, die niet van hen afkomstig zijn.

Geen excuses
Enerzijds laat Heijstek de valse accounts moedwillig in stand, anderzijds bestookt hij zijn slachtoffers met scheldkanonnades aan de telefoon en lawines aan sms- of whatsappberichtjes waar de honden geen brood van lusten. De slachtoffers, zich van geen kwaad bewust, hebben dat allemaal maar te slikken. Kans op weerwoord geeft Heijstek ze niet. En excuses van zijn kant? Nou nee.

Twee van zijn slachtoffers, Dick Piet en Ronald Engel, deden gisteravond in het programma Stamtafel op Radio Aalsmeer uit de doeken wat hun is overkomen (terugluisteren via Uitzending gemist: klik aldaar op 8 oktober en vervolgens op Stamtafel 20.00 uur). Hun verhalen leggen bloot hoe Heijstek ze bejegent. Respectloos, met grof woordgebruik, vol insinuaties en dreigementen.

Niks van gemerkt
In de summiere persverklaring over Heijstek rept de burgemeester met geen woord over de slachtoffers. In de afgelopen anderhalf jaar is de lijst gegroeid tot meer dan tien personen. Heeft de gemeente ze een hart onder de riem gestoken? Niks van gemerkt.

Heeft de gemeente er bij raadslid Heijstek op aangedrongen om onschuldige burgers met rust te laten? Niks van gemerkt. Zijn Heijsteks partijgenoten op dat punt in actie gekomen? Niks van gemerkt.

Keer op keer gebeurt er immers precies hetzelfde. Wie is het volgende slachtoffer?

Han Carpay

● Klik hier voor artikel 'Raadslid Bram Heijstek verdacht van identiteitsdiefstal' en hier voor verklaring burgemeester

Naschrift zaterdag 10 oktober: vandaag is de facebookpagina van HAC gezuiverd en zijn de omstreden passages (kopieën zijn in bezit van AalsmeerVandaag, ook van eerdere gevallen) weggehaald.

4 reacties

  1. Met Bram is het een beetje Dr. Jekyll and Mr Hyde. Bram als Dr. Jekyll zorgt er voor dat mensen die niet aan bod komen een klankbord hebben. De afgelopen jaren heeft hij de politiek minder saai gemaakt. De rechter zal uitmaken in hoeverre hij Mr Hyde is.

  2. Het tumult rond Heijstek leidt de aandacht af van de échte problemen van Aalsmeer. Het rapport-Eenhoorn over de [problematische] bestuurscultuur wordt in achterkamertjes bijgeschaafd door de bestuurders, nota bene de mensen die de problemen zelf hebben laten ontstaan. De waarnemend burgemeester loopt zich warm voor een vaste aanstelling. En anders dan broer Dick die de “schuld” legt bij coalitie en college van B&W meen ik dat het de voltallige raad is die de verantwoordelijkheid draagt. Van de kleinst mogelijke meerderheid, de coalitiefracties, die braaf het college volgen, moet men niets verwachten. Maar de oppositiefracties doen niets dan pappen en nathouden. Robert van Rijn (VVD) klaagt dat B&W zijn zin doordrijft, Ronald Fransen (PACT) dat het college het rapport-Eenhoorn geheim houdt. Maar geen van beiden neemt een voorbeeld aan gemeenten waar het dualisme, de bestuursvorm waar het de raad is die het beleid bepaalt en het college dat uitvoert. Aalsmeer blijft dus, dankzij CDA-bestuursvoorzitter Hermen de Graaf die met zijn verwerpelijke vertrouw-de-integere-elite doctrine de meerderheid in het gareel houdt, en de knikkende knieën van de oppositie, bestuurd door het college. En hij die de doorslag kan geven, ja ingehuurd is om orde op zaken te stellen, de (waarnemend) burgemeester, die zowel voorzitter van het colllege als de raad is, zet in op ongewijzigd beleid. Arm Aalsmeer.

  3. Natuurlijk begrijp ik dat je pas schuldig bent als de rechter uitspraak heeft gedaan. Maar als je de verhalen hoort die er bij Stamtafel zijn uitgezonden en alles leest wat er vast is gelegd aan bewijsmateriaal door de vele slachtoffers kan je bijna geen andere conclusie trekken. Ik zou de politieke partij HAC willen oproepen om hun fractievoorzitter tijdelijk terug te trekken totdat het onderzoek is afgerond. Al is het maar uit respect voor de vele slachtoffers.

  4. Inderdaad, nog steeds gaat raadslid Heijstek vrijuit. Alle beweringen over hem zijn onrechtmatig zolang niet onomstotelijk door de rechter in hoogste instantie is uitgesproken dat Heijstek over de schreef is gegaan. Dat burgemeester Nobel een oproep doet aan burgers om zich in deze kwestie “prudent” te gedragen is niet anders dan een schijnhandeling omdat onder aanvoering van deze- en eerdere burgemeesters vele Aalsmeerse burgers – waaronder Heijstek – door het gemeentebestuur verre van prudent behandeld werden. De menselijke maat was en is het gemeentebestuur vreemd. Hierdoor zijn onaangename situaties ontstaan zoals verziekte politieke verhoudingen, geen overleg/dialoog met burgers, ontslag burgemeester Vonk-Vedder, Middenweg-affaire. Een geheime Eenhoorn-rapportage al dan niet met een “pennestreek” van waarnemend burgemeester Nobel zal voor Aalsmeer niets opleveren zolang dit arrogante gemeentebestuur (lees: coalitie en college van B&W) dirigent is. In een ding is men hier erg “goed”: het volstrekt uit de hand laten lopen van zaken met burgers. Waarom is Heijstek en andere burgers vanaf het begin af aan niet serieus genomen? Waarom gaf de gemeente keer op keer niet thuis? Een brevet van onvermogen? Commissaris van de Koning Remkes zal het niet eenvoudig krijgen om Bloemendorp Aalsmeer omgevormd te krijgen tot een volwassen eerzame gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel