Simpele vraag: ‘Kunnen zij dit wel betalen?’ was voldoende geweest

De huidige portefeuillehouder Financiën van Aalsmeer, interim burgemeester Jeroen Nobel, krijgt het flink voor zijn kiezen voor zijn optreden bij het verplaatsen van een honkbalstadion in Hoofddorp. Een speciale enquêtecommissie concludeerde recent dat gedurende dat project de Haarlemmermeerse gemeenteraad onvoldoende werd geïnformeerd, dat er is geschoven met grondposities, dat er is voorgefinancierd zonder daarvoor een krediet aan te vragen en dat het beschikbare krediet met bijna €900.000 werd overschreden. Nobel was in deze periode verantwoordelijk wethouder financiën.
 
Daarnaast is onder andere door de verlaging van de grondprijs €3,1 miljoen ten laste gebracht van de gemeentelijke reserves. Dat maakt dat in werkelijkheid €3,8 miljoen aan gemeentelijke middelen extra zijn gebruikt voor de verplaatsing zonder dat daar expliciet toestemming voor werd gevraagd, zo stellen de schrijvers, een vijftal raadsleden, van het rapport. Een en ander wordt toegeschreven aan de torenhoge ambities van destijds collega-wethouder Bezuijen die koste wat koste een Major League waardig honkbalstation in Hoofddorp wilde bouwen. ‘Meer ambitie dan budget’ zo wordt gesteld.
 
Onthutsend
De door de raad beschikbaar gestelde budgetten om een dergelijk complex te realiseren, bleken echter al snel onvoldoende. Om die ambitie mogelijk te maken concludeert de onderzoekscommissie dat de middelen het doel heiligden en er op een wijze is geacteerd die met regelmaat onthutsend is te noemen.
 
Zo is er niet voldaan aan de Gemeentewet, was er te weinig kritische discussie over de financiële voortgang, werd er buiten zicht van de raad financiële ruimte gecreëerd en kende het project een structureel gebrek aan open verantwoording tussen college, ambtelijke organisatie en raad. Het zijn maar een paar voorbeelden uit een 65 pagina’s tellend rapport dat gewoon op de site van gemeente Haarlemmermeer te vinden is. Volgens het rapport had Nobel met de simpele vraag; ‘Kunnen zij dit wel betalen?’ zich meer kunnen verdiepen in de materie.
 
Onvoldoende ingevuld
Over die rol wordt in het rapport gesteld dat Nobel als wethouder van Financiën een intensieve bemoeienis had met het project, maar dat hij daarbij onvoldoende scherp heeft geacteerd richting zijn collega. ‘Wethouder Jeroen Nobel heeft zijn rol als wethouder Financiën onvoldoende ingevuld,‘ brieft het rapport. Het schriftelijk bewijs ontbreekt echter of de voormalige wethouder op de hoogte was gesteld door het ambtelijk apparaat van de dreigende tekorten. Daarom kan de onderzoekscommissie dus geen oordeel vellen. Wel stelt de commissie dat de heer Nobel een zeer ervaren wethouder Financiën was en dat hij in staat moet zijn geweest de financiën van het project goed te doorgronden.
 
Ongenoegen
Zelf heeft Nobel met duidelijk ongenoegen in de bankjes van de enquêtecommissie gezeten. Tijdens het live uitgezonden verhoor bleek hij zich regelmatig niets meer te herinneren. Dat ongenoegen blijkt ook uit het feit dat hij en ook zijn oud-collega Bezuijen geweigerd hebben het gespreksverslag te ondertekenen. De uitkomsten van de enquête worden op 14 juli in de gemeenteraad van Haarlemmermeer besproken.
 
Jan Daalman

Foto: Jeroen Nobel (foto archief AV), artist impression van het Hoofddorpse honkbalstadion.

8 reacties

 1. @Peter Smolders: Zelf ben ik uit de Haarlemmermeerse klei getrokken. Niks mis mee, toch?

 2. Niet dat ik het geen verspilling vind maar de grond is niet ingevlogen maar per schip over zee gekomen. Kosten inclusief vervoer een ton. Daar koop je nog geen kunstgras voor.

 3. Zelfs Verzin en Win zou het te absurd en ongeloofwaardig vinden als zij horen dat gemeente Haarlemmermeer 300 ton Amerikaanse klei heeft laten overvliegen voor dit honkbalstadion!

 4. “Komt allen tezamen” zou ik zeggen: donderdagmiddag en –avond aanstaande kunnen Aalsmeerse inwoners tijdens de raadsvergadering van de gemeente Haarlemmermeer de debatten aanhoren over de betrokkenheid van de heer Nobel die daar wethouder was.
  Oprechte interesse in deze direct in de raadsenquête betrokken persoon zou daar zeker op zijn plaats zijn. Hij is immers onze waarnemend burgemeester.

 5. Nobel was in Haarlemmermeer blijkbaar niet zwaar genoeg om een superambitieuze, megalomane wethouder in bedwang te houden. Mag men dat van hem in Aalsmeer dan wel verwachten?

 6. Das haben wir nicht gewusst, zei de boekhouder… Geldt straks ook als de LIB-zones worden uitgebreid en er een gigantische claim komt voor gederfde inkomsten uit de ambitieuse grondexploitatie en bouwplannen van Greenpark…

 7. In Aalsmeer lossen ze deze problemen eenvoudig op door alles onder geheimhouding te plaatsen en onder BIO overleg
  Ruim baan dus voor onze College en ambtenaren
  Blijkbaar heeft Nobel toch van zijn fouten geleerd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel