Raadslid René Martijn (AB) over de rooie

Het was tegen tienen donderdagavond en het duurde hooguit een paar minuten. En het werd het gesprek van de avond. Raadslid René Martijn van coalitiepartij Aalsmeerse Belangen ging op de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar compleet over de rooie. Hij ontplofte, was door niemand te stoppen en kwam niet meer bij zinnen. Tot een ontdane burgemeester Jobke Vonk er een eind aan maakte en de vergadering schorste. Ze riep de fractievoorzitters bij zich op de kamer om de faux pas van Martijn te bespreken.

Wat was er aan de hand? Wat zei hij? Het begon betrekkelijk onschuldig toen de AB'er een halfuur eerder Ronald Fransen van oppositiepartij PACT de les meende te moeten lezen. Onderwerp was het B&W-voorstel om een kleine drie ton extra te steken in de (ver)bouw van kleedkamers op het nieuwe voetbalcomplex van FC Aalsmeer.

Wapenwedloop
Met enige stemverheffing had Fransen uiteengezet dat hij zo'n aanvullend bedrag misplaatst vond. “In de zorg zijn mensen die maar één keer per week douchen. Dan gaan wij geld extra uitgeven aan douches voor een sportvereniging. Het lijkt wel of er in Aalsmeer een wapenwedloop is om geld aan sportverenigingen te geven,” verkondigde hij, om suggestief te vervolgen: “Dáár zit electoraat.”

Ook zei Fransen in felle bewoordingen dat wethouder Gertjan van der Hoeven zich niet aan de met de raad gemaakte afspraken had gehouden. Martijn zei niet te snappen waarom de PACT'er “zo emotioneel” moest reageren.

Klakkeloos
Hij pikte het evenmin dat Fransen beweerde dat AB “zonder slag of stoot” met de wethouder, die partijgenoot van Martijn is, meeging. “AB neemt het voorstel niet klakkeloos aan. Het belang is enorm groot, voor zoveel sporters.”

Het werd Martijn te bont toen de PACT-fractievoorzitter de wethouder onderbrak bij diens beantwoording van vragen. Vonk, voorzitter van de vergadering, stond Fransens interruptie toe.

Schandalige zaak
“Ik vind het een schandalige zaak dat u dat toestaat terwijl de wethouder met zijn verdediging bezig is. Belachelijk. Ook de heer Fransen moet zich enorm schamen dat hij de wethouder niet eerst de gelegenheid geeft zich te verdedigen,” stelde een furieuze Martijn. De raadsleden en publieke tribune raakten steeds meer verbijsterd over wat zich in hun midden afspeelde.

Vonk bracht in het midden dat Fransen met zijn handelwijze “de normale regels van de raad” volgde. Vervolgens merkte Wilma Scheltema (PACT) op dat er in het presidium – de agendacommissie van de raad, waarin zij namens haar fractie zit – was afgesproken dat de leden er melding van zouden maken “als de emoties te hoog oplopen en het niveau daalt”. “De heer Martijn treedt hier buiten zijn boekje,” stelde ze vast, in alle rust.

Niet buiten boekje
Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. “Ik treed niet buiten mijn boekje,” vond Martijn. Hoe de burgemeester ook probeerde hem in te tomen, hij moest en zou “een persoonlijk feit maken”, zoals hij dat noemde.

“Ik word aangesproken door mevrouw Scheltema en dan wil ik reageren ook. Zo niet, dan wens ik een schorsing,” zei Martijn, die zich steeds meer opwond. De burgemeester gaf aan dat de tussenkomst van Scheltema terecht was geweest.

Bovendien was ook in het seniorenconvent, bestaande uit de fractievoorzitters en haar, vastgesteld dat ongepast gedrag en hoog oplopende emoties niet meer geaccepteerd worden. “U mag nog even reageren,” kwam ze hem desondanks tegemoet.

Seniorenconvent
Die kans greep Martijn ogenblikkelijk aan. “Wat u in het seniorenconvent bespreekt, wordt niet met mij gedeeld, dat is geheim. Daar heb ik geen boodschap aan,” voegde de AB'er de burgemeester toe. Hij wilde nog doorgaan, maar Vonk greep in. “Nee meneer Martijn, ik ben er nu klaar mee.”

Vervolgens schorste ze en trok ze zich een kwartier in de burgemeesterskamer terug met de fractievoorzitters. Overal in de raadzaal werden intussen verhitte gesprekjes gevoerd.

Na de schorsing werd de vergadering vervolgd alsof er niets was gebeurd. Wel bleef Martijn tijdelijk buiten de raadzaal, kennelijk om af te koelen. Niemand zei er publiekelijk iets over. Geen excuses van fractievoorzitter Helma Persoon van AB en ook Vonk kwam er niet op terug. Geen woord van de brokkenmaker toen hij uren later werd aan de raadstafel aanschoof.

Klap voor herstelproces
Al met al was het onverkwikkelijke voorval een klap voor het toch al fragiele politieke herstelproces. Het seniorenconvent poogt voorzichtig dat proces juist in goede banen te leiden. Extern adviseur Geeske Wildeman, die fractievoorzitters en burgemeester daarin bijstaat, zag het met lede ogen aan.

Het was niet de eerste keer dat René Martijn dit jaar ontspoorde. In juli deed hij dat in een directe confrontatie met Bram Heijstek (HAC), die in zijn ogen over de schreef was gegaan in een socialemediarelletje. Maar de AB'er, die nestor van de gemeenteraad is en eerste vervanger van Vonk als voorzitter, was in de loop van de jaren al vaker uit zijn slof geschoten. Alleen was dat niet zo erg als in juli en zeker niet als eergisteren.

Foto's: de hoofdrolspelers in de eenacter van René Martijn donderdag tijdens de raadsvergadering, van boven naar beneden Martijn zelf, Ronald Fransen, Jobke Vonk en Wilma Scheltema. (foto's Arjen Vos)

 

4 reacties

  1. Van Feestweek naar Gemeenteraad: ‘One small step for a man, a giant leap for Martijn’. Vroeger, heel vroeger was er op tv een serie die heette ‘Stadhuis op Stelten’. Blijkt nog steeds actueel.

  2. Toch een goed debat!! Met verbazing heb ik de ‘uitval’ van dhr Martijn lijfelijk aangehoord. Ik ga er niet op in of de discussie terecht of onterecht de aanleiding was, maar de bewoording die er daar op volgde, was raadslid onwaardig. Mag ik dhr R. Martijn erop wijzen dat hij op de site van AB, waar hij zich zelf voorstelt als raadslid, het woord ‘vertrouwen’ naar de burger extra benoemt. Met dit taalgebruik: “Daar heb ik geen boodschap aan als raadslid”!, geeft dhr Martijn geen betrouwbare indruk naar de burger af. Integendeel. Is het opportunisme of gewoon dommigheid? Ik ben het niet helemaal eens met Ron. Ook de rest van de heren raadsleden en college, net zo als hun vrouwelijke collega’s, waren afgelopen donderdagavond inhoudelijk naar elkaar goed op dreef. Dit geeft de burger moed.

  3. René Martijn, wat een haan(tje). Dit keer echt niet opkomend voor de belangen van Aalsmeerse Belangen. René Martijn, LUISTER en je wordt GEHOORD.

  4. Na donderdag is mij het volgende weer eens goed duidelijk geworden. De problemen binnen de gemeenteraad eerder dit jaar hadden niets met de nieuwe partij HAC te maken. HAC is eerder tot stand gekomen uit onvrede van de burger over de bestaande partijen. Ik begrijp ook waarom HAC uit het herstelproces is gestapt. De opmerking die René’Martijn over het overleg maakte, zegt meer dan genoeg en ik vraag mij af hoe VVD en PACT hiermee omgaan. Ik wil hierbij ook een groot compliment maken aan de dames die aan het woord zijn geweest van de diverse partijen. Uit alles kon je opmaken dat zij zich goed hadden voorbereid en verdiept in alle onderwerpen. Hier kunnen de heren wethouders en rest van de mannelijke raad nog veel van leren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin