Raad geeft voorrang aan rotonde

Adviesbureaus kunnen nog zulke mooie en doordachte plannen bedenken, als ze niet op de hoogte zijn van het plaatselijke sentiment, is al hun werk al gauw voor niets. Afgelopen donderdag wierp de Raad het plan van Sweco om het Raadhuisplein als grote rotonde te gebruiken, in de prullenbak. De voorkeur wordt gegeven aan een rotonde tussen Van Cleeffkade, Stationsweg en Uiterweg. Verplaatsing van de ophaalbrug en een doorsteek naar het Drie Kolommenplein komen hiermee te vervallen.
 
Tijdens de voorlaatste vergadering kwamen er al veel vragen los over het voorstel van het College voor de keuze van een éénrichtingscicuit over het Raadhuisplein. De voorzichtig en genuanceerd formulerende Bart Kabout van het CDA had aangegeven vooral moeite te hebben met de ronddraaiende vrachtauto’s over het plein, ‘volksvrouw’ Marjanne Vleghaar van de VVD kwam op voor het handhaven van de Aalsmeerse evenementen en de Absolute René Martijn vond een weg direct langs het Raadhuis maar niks.
 
Na afloop van die vergadering werd er in de wandelgangen al gesproken over het indienen van een amendement. Maar ja, politiek is politiek, daar spelen vaak ook andere wetten een rol: gekwetste ego’s, gemaakte afspraken, partijdiscipline, traject dat is gelopen, etc. En toch gebeurde het. Achter de schermen zullen zeker diverse scenario’s zijn doorgenomen, maar nu, nu het er echt om ging lagen er drie amendementen. Eén om de voorkeursvariant van het College, het éénrichtingscircuit, te wijzigen in een voorkeur voor de rotonde, twee voor het schrappen van het idee om het autoverkeer op het Raadhuisplein te verbinden met het Drie Kolommenplein en drie, het op zijn plaats laten van de ophaalbrug. Dat ze er lagen betekende dat er kans van slagen was en dat de Raad het lef had om zijn eigen koers te volgen, los van wat de eigen wethouders bepaald hadden.
  
CDA zet lijn voort
Nadat Dick Kuin van AA als penvoerder van de amendementen, de ruimte had gekregen om de zaak toe te lichten, kreeg Bart Kabout het woord. Hoe zou hij, met een wethouder in het College en als vertegenwoordiger van de grootste partij, het CDA, reageren? Zou hij de vermoedens bevestigen of niet? Al snel werd duidelijk dat het CDA de lijn voortzette die in de commissievergadering was uitgerold, men was tegen het éénrichtingscircuit en voor de rotonde. De logica van het indienen van amendement twee en drie, stelde hij ter discussie, daar zou hij nog wel een schorsing over wensen. 
 
D66 kritisch en positief
D66 koos eveneens voor de rotonde. Daarnaast gaf Judith Keessen aan dat het raadsuitgangspunt: een herkenbaar en karakteristiek centrum, voor D66 inhield dat de zichtlijn Marktstraat-Raadhuisplein en de plaats van de ophaalbrug behouden moeten blijven. Ze riep ondernemers op duurzaam te investeren in de eigen panden en naast groen in de straten, groen tegen de gevels aan te brengen. Ze was ervan overtuigd dat met de centrumvisie en gewenste aanpassing, het centrum aantrekkelijk wordt voor inwoners, winkelend publiek en bezoekers.
 
Grip GroenLinks
Ronald Fransen van GL gaf aan meer grip te willen hebben op het winkelgebeuren zelf. De omgeving kan wel prachtig zijn, maar hoe krijg je daar de juiste winkels en wat doe je als dat niet lukt? Aangezien GL in de commissievergadering de verkeerssituatie niet onder de aandacht had gebracht, vond hij het niet terecht om het amendement te ondertekenen: GL zou er wel vóór stemmen.
 
VVD blij met amendementen
Marjanne Vleghaar gaf aan dat een aantal jaren geleden de VVD al gepleit had voor een rotonde en blij te zijn met het amendement. Het is een goed plan en het is nu aan de eigenaren en ondernemers om er gezamenlijk de schouders onder te zetten om er iets moois van te maken.
 
Buisma van de PvdA sprak over blaren op de tong om het amendement voor elkaar te krijgen en het betrekken van de lokale ondernemers bij de uitvoering.
 
Doorsteek
Wethouder Van Rijn gaf aan nog steeds achter het plan te staan, in zijn ogen is het éénrichtingscircuit makkelijker inpasbaar en veiliger dan een rotonde. Hij ontraadde het amendement om geen doorsteek te maken naar het gezondheidscentrum. Die had er al moeten liggen, maar in verband met de bouwkeet die daar staat, is het uitgesteld. Het derde amendement, het niet verplaatsen van de ophaalbrug, was volgens hem overbodig wanneer er gekozen wordt voor een rotonde.
 
Als antwoord op Fransen gaf hij aan dat het geld in het publieke deel zit, bestrating, onderhoud riolering en het verkeer en niet in het organisatievermogen als bijvoorbeeld het aanstellen van een acquisiteur. Mocht later blijken dat toch meer ondersteuning nodig is, dan kan daar, bij het vaststellen van de economische agenda, later in het jaar, al op worden ingespeeld. 
 
Geld goed besteed
Fransen moest er niet aan denken dat Aalsmeer straks een prachtig winkelcentrum heeft zonder winkels, dat zou zonde zijn van het geld. Kuin keek daar anders naar: “Als er geen winkel is, is er een woning en dan is het geld goed besteed.”
 
College luistert goed
Na een korte schorsing probeerde Van Rijn alsnog het indienen van amendement twee en drie te voorkomen. Hij zou liever later willen onderzoeken of het een juiste beslissing is om geen autoverbinding te maken met het Drie Kolommenplein. “Maar,” zei hij: “het College luistert goed naar u en als u dat niet wenst, en dat geldt ook voor de indicatief bedoelde schets voor de inrichting van het Raadhuisplein, dan doet het College de toezegging dat men dat ook niet op die manier gaat uitwerken.”
  
Op Kuin, eerste penvoerder van de amendementen, maakten de woorden van Van Rijn geen indruk, hij bleef bij zijn standpunt om alle drie de amendementen in te dienen.
 
Unaniem 
Fransen vond het jammer dat Kuin geen gehoor gaf, maar stemde toch voor de amendementen, voor een aantal CDA’ers lag dat net iets principiëler, die stemden tegen. Unaniem was men wel tegen het éénrichtingscircuit en voor de rotonde, maar dat gold niet voor amendement twee en drie, daar zorgde het CDA voor een verhouding van respectievelijk 19-4 en 18-5.
 
Tekst Joop Kok
 
Foto's (vanaf boven) indiener van de amendementen Dick Kuin (AA) met naast hem René Martijn, wethouder Robert van Rijn hoort het aan, Judith Keessen (D66), Marjanne Vleghaar (VVD) met naast haar Erik Abbenhues, Ronald Fransen (GL), en Robert van Rijn geeft antwoorden. Foto's Arjen Vos
 
(advertentie)
 
 
 

3 reacties

  1. Hard gewerkt Joop. Goed verhaal.
    De rotonde is beter dan het voordstel van B&W.
    En nu zorgen dat het verkeer naar Kudelstaart sneller een andere, betere weg kan nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin