Plan Ophelialaan voelt als overval

Hogelijk verbaasd. Dat is de primaire reactie van waarnemend voorzitter van Wijkraad Stommeer Rob Lutgerhorst. Dat hij uit de krant moest vernemen dat de gemeente plannen heeft voor het stukje Ophelialaan tussen N196 en Hortensialaan verraste hem totaal. Niet alleen hij, ook de overige buurtbewoners en ondernemers die hier gevestigd zijn, wisten tot vorige week nog van niks.

Namens de Wijkraad schreef Lutgerhorst een brief naar het College om opheldering. “Dat er over nieuwbouw wordt gesproken wordt, daar hebben we geen moeite mee, wel met het feit dat de gemeente heeft nagelaten om vooraf met de bewoners te communiceren. Participatie heeft kennelijk niet de hoogste prioriteit van het College,” aldus de Cyclamenstraatbewoner die de gebrekkige communicatie ook niet bepaald slim vindt van de gemeente, “het gaat om een aantal bedrijfspanden en woningen die tegen de vlakte moeten. Als eigenaren dwars gaan liggen en er onteigend moet worden, kan het wel eens een heel lange procedure worden.”

Rax Corner
Waar het om gaat zijn de vier gebouwen tussen Cyclamenstraat, N196 en Hortensialaan, grofweg aangeduid als de grillbar van Sfinx, de strip met Rax Corner en aan de overzijde het lege pand van Van der Bilt en het garagebedrijf. Snackbarhouder Galal van Rax Corner (foto) heeft net als Lutgerhorst met verbazing de berichtgeving gevolgd. “Ik ga er maar eens met mijn huurbaas, mevrouw Doeswijk, over praten,” zo laat hij in een reactie weten.  

Links en rechts voorbij gelopen
Het is het wijkoverleg onduidelijk welk participatietraject hier precies van toepassing is en hoe de procedure in relatie staat tot het Collegeprogramma en het uitvoeringsprogramma ‘Vol vertrouwen vooruit’. “De participatieverordening wordt hier links en rechts voorbij gelopen,” aldus Lutgerhorst. Naar de mogelijke reden daarvan wijst hij richting Amstelveen: “Daar is met de ambtelijke organisatie toch een andere cultuur ontstaan.” 

Geen tijd voor inspraak
Daar komt ook nog eens bij dat tussen publicatie in de krant en behandeling in de Commissie (29 januari) te weinig tijd lag om een eventuele inspraak goed voor te bereiden en te organiseren. 'Het publiek morde op de tribune', schreven we maandag in het verslag van deze vergadering.

Ook maakt de Wijkraad zich zorgen over het feit dat er geen verklaring van bezwaar van de gemeenteraad nodig is. Graag wil men van het College vernemen wat de reden is dat de Raad in het verdere besluitvormingsproces geen verantwoording heeft.  

Snel antwoord
Als laatste wensen de briefschrijvers van het college een toelichting van de reden waarom het aan de initiatief-nemers/projectontwikkelaars wordt overgelaten om in overleg met de omwonenden tot een gedragen plan te komen. Voor de vergadering van de gemeenteraad op 14 Februari wordt een antwoord gewenst. Een kopie van de brief is naar de fractievoorzitters verstuurd.

Tekst Joop Kok en Arjen Vos

Foto's: (vanaf boven) de panden in de Ophelialaan die zullen moeten wijken voor nieuwbouw, een situatieschets van het gebied, snackbarhouder Galal en Rob Lutgerhorst. Foto's Arjen Vos en archief AV

(advertentie)

3 reacties

 1. Geachte heer Kuin, het zou handig zijn om eens uit te leggen wat onze gemeenteraad heeft vastgelegd hoeveel parkeerplaatsen per woning gerekend wordt. In nagenoeg heel Aalsmeer zijn er parkeerproblemen.

 2. Beste Hr. Hoving, natuurlijk bent u van harte welkom bij mij in de tuin, parkeren wordt echter wat moeilijk. Zoals u ongetwijfeld weet, dat staat namelijk te lezen in de stukken, worden er bij nieuwbouwplannen in welke vorm dan ook, parkeerplaatsen gemaakt. Gebaseerd op de door de gemeenteraad vastgestelde Nota Parkeren. Gelukkig zitten er, ook namens u, gemeenteraadsleden die controleren of en hoe verschillende ideeen van projectontwikkelaars vorm krijgen. Ik hoop u op een volgende informatieavond tegen te komen om eens een boompje op te zetten hoe de gemeenteraad in de toekomst de inwoners kan helpen in de wirwar van planvorming, stedenbouwkundige invullingen en kaders voor verdere uitwerkingen van plannen in onze mooie gemeente.

 3. Er werd toegezegd dat de bewoners nog inspraak krijgen in deze plannen. Misschien mogen we wat zeggen maar inspraak???? Dat hebben we met de N 196 ook niet gehad.
  Men doet toch wat het goedkoopste en het meeste geld opbrengt.
  Wij wachten als bewoners even af waar ons college alle auto’s gaat parkeren. Bij Kuin in de tuin??? Die wil 5 lagen en liefst zonder winkels er onder. De ouderen van het Kloosterhof moeten dat toch allemaal naar de oostzijde van de Ophelialaan om de boodschappen te doen. Maar ze kunnen wel rustig door de Azaleastraat (doodlopend gedeelte) omdat wethouder Robbert-Jan van Duijn al heeft toegezegd dat de aansluiting Azaleastraat en Cyclamenstraat uit het voorstel gaat. Dus niet doorgaat.
  Het is nu al een ellende om je auto te parkeren in de Cyclamenstraat , Ophelialaan en Azaleastraat. Wij zijn benieuwd hoe men dit gaat oplossen.
  Je zal maar een flat van 4 of 5 hoog naast je krijgen. dan blijft er nog minder privésfeer over. Aan de N 196 wordt het ook niet beter. Daar de huizenmarkt stijgt zullen waarschijnlijk bewoont gaan worden door 2 verdieners. Dus vaak komen er dan 2 auto’s. per woning.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel