Oplossing voor slepende kwestie: landje blijft groen

De buurt is opgelucht. Na een periode van een paar jaar ergernis is het landje op de hoek van de Berkenlaan en Thijsselaan begin deze maand ontruimd. De grondeigenaar Steven Beelen, lag met zowel de gemeente als de buurt in de clinch. Beelen wilde hier een huis bouwen voor zijn dochter maar kreeg daar geen vergunning voor. Uit frustratie zette hij het land vorige zomer vol met allerhande attributen waaronder een container, een tractor, een klimrek, een bouwkeet en een wc.
 
Door tussenkomst van de burgemeester lijkt de zaak nu gesust. Gido Oude Kotte heeft de betrokken partijen eind oktober voor een gesprek uitgenodigd waarbij de burgemeester namens de gemeente het boetekleed aantrok en excuses aanbood. Het was immers de gemeente, bij monde van oud-wethouder Van der Hoeven die Beelen ooit de toezegging had gedaan dat op dit stuk grond een huis gebouwd mocht worden. Vanwege de status ‘beschermd dorpsgezicht’ bleek daar echter geen sprake van. Er werd geen bouwvergunning afgegeven. 
 
Weinig tact
Daarbij kwamen de omwonenden in het geweer. En dus zat Beelen in zijn maag met een kat in de zak. Op verschillende manieren probeerde hij aandacht voor zijn zaak te krijgen. Door het bouwen van een steiger, het graven van een vijver, het plaatsen van een metalen ‘geluidwal’ en de laatste anderhalf jaar door de bonte verzameling voorwerpen hier te stallen. De buurt voelde zich danig geïntimideerd door de ondernemer. De strapatsen van Beelen getuigden ook niet van heel veel tact. Beter de omgeving voor je te winnen dan ze tegen de haren in te strijken als je iets voor elkaar wilt krijgen. Verschillende keren vroeg Beelen een vergunning aan voor andere invulling van het land, maar keer op keer haalde hij bakzeil. Omdat de gemeente lange tijd niet handhaafde, konden de objecten dus anderhalf jaar blijven staan. Tot afgrijzen van de omgeving.
 
Gedeisd
Daar is dus deze maand een einde aan gekomen. Beelen neemt zijn verlies en heeft het land ontruimd. Er is in de bijeenkomst, waar behalve Beelen en de burgemeester zo’n 30 omwonenden aanwezig waren, afgesproken dat het land (voorlopig) groen blijft en de gemeente voor het onderhoud gaat zorgen. Mogelijk komt er nog een bankje of een speeltuintje.
 
Beelen heeft de buurt beloofd dat hij zich gedeisd houdt. De gemeente verwoordt het via de afdeling Voorlichting als volgt: “De heer Beelen heeft juridisch geen mogelijkheid om op het landje te bouwen en heeft toegezegd het aanvragen van allerlei vergunningen en het plaatsen van objecten te staken. Een complete bestemmingswijziging en/of opheffing van het beschermd dorpsgezicht ligt voor hem niet in het verschiet. Garanties voor de hele verre toekomst zijn er niet, maar bij ongewijzigd beleid blijft het landje groen.”
 
Ingewikkelde regelgeving
Op de vraag waarom de gemeente het niet van hem heeft teruggekocht voor dezelfde prijs omdat hij het immers gekocht had onder de belofte dat hij erop mocht bouwen, zegt de gemeente: “De gemeente kan niet zomaar gronden aankopen. Het heeft de bestemming groen en voor die grondwaarde kan de gemeente het terugkopen. Daar is behoorlijk ingewikkelde regelgeving voor. Juridisch heeft de gemeente ook gelijk gekregen in diverse procedures die de heer Beelen heeft aangespannen. Er is juridisch gezien dus geen keiharde ‘belofte’ gedaan. Dat neemt niet weg dat de gemeente uit coulance wel bereid is om te onderzoeken of er in de zin van aankoop van de grond nog iets voor de heer Beelen kan worden gedaan vanwege de mogelijke verwarring die rond het landje is ontstaan in het verleden.”
 
Wel excuus, geen excuus
De burgemeester bood dus namens de gemeente excuses aan. Zowel aan Beelen als aan de buurt. Op de vraag aan Beelen of ook hij excuus had gemaakt zegt hij: “Waarom? Ik mag doen wat ik wil want het is mijn stukje grond en ben niemand wat verplicht.” De hoop dat hij er ooit nog wat gaat bouwen is bij hem overigens niet vervlogen. “Is het niet voor mijn dochter, dan mogelijk voor mijn kleinkinderen.”
 
Lees ook:
 
Tekst Arjen Vos
 
Foto's (vanaf boven:) het landje is leeg opgeleverd en wordt geëgaliseerd (foto Arjen Vos), diverse objecten die hier anderhalf jaar stonden, de artist impression van het huis dat Steven Beelen graag wilde bouwen.
 
(advertentie)
 

 

6 reacties

  1. Als ik bovenstaande verhalen samenvoeg, blijkt dat de huidige burgemeester dus excuses heeft aangeboden voor een niet-fout van het vorige gemeentebestuur.

  2. Laverend tussen een willig overkomend gemeentebestuur en een slecht ingelichte verkoper, is de huidige eigenaar in een moeras beland.

  3. Dit artikel bevat een onjuistheid. Het toenmalige college van B&W heeft medewerking verleend aan een aanvraag voor de bouw van een woning. Het college van B&W zag daartegen geen bezwaar en is daarover ambtelijk ook positief geadviseerd. De gemeenteraad heeft dit voorstel van het college van B&W niet aanvaard en besloten om geen medewerking te verlenen aan de bouw van een woning. Geheel volgens de regels van het openbaar bestuur. Ik heb echter nimmer de heer Beelen iets toegezegd. Ik heb hem altijd gewezen op het feit dat de gemeenteraad het bevoegd gezag was voor zijn aanvraag. Ik zou het op prijs stellen als AalsmeerVandaag gewoon de feiten presenteert, zeker als mensen met naam en toenaam worden genoemd. Dat zou getuigen van deugdelijke journalistiek.

  4. Over en weer excuses aanbieden? “You win some, you lose some”! In 2014 wisselde het hier besproken perceel Gemeente Aalsmeer C 5045 van eigenaar. De koopsom bedroeg 88,24 euro per m2 (60.000 euro voor 680 m2). Zeker geen commerciële prijs voor een perceel (woning)bouwgrond. Uit dit gegeven kan men objectief afleiden dat de huidige eigenaar een gokje heeft willen wagen. Bij een reële prijs voor een bouwkavel zou de koopsom vele malen hoger zijn geweest. Ongetwijfeld zou in het laatste geval een ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst zijn opgenomen voor het geval een bouwvergunning niet haalbaar zou blijken te zijn. Voor betaling van een schadevergoeding door de gemeente aan de huidige eigenaar is geen enkele aanleiding. Het betreft hier immers slechts een ’teleurgestelde toekomstverwachting’. Helaas pindakaas!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin