Nieuw platform en nieuw schandaal vanwege vliegverkeer

De landelijke VVD en PVV hebben afgelopen dinsdag voorgesteld dat Schiphol vanaf dit moment ruimte zou moeten krijgen om verder te groeien. Een doemscenario voor Aalsmeer. Dat voorstel deden ze nota bene op de dag dat de Bewonersorganisaties rond zes Nederlandse luchthavens zich verenigden in het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL). Zij vinden dat de groei van de luchtvaart in Nederland juist moet stoppen. Het Aalsmeerse Behoud Woongenot Aalsmeer (BWA) heeft zich aangesloten bij deze actie. Het nieuwe platform wil dat de regering voor minder hinder zorgt en dat er voorrang wordt gegeven aan milieu, gezondheid en klimaat.

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil Schiphol vooralsnog houden aan de afspraken die tien jaar geleden zijn gemaakt, zo bleek tijdens het debat. Schiphol mag tot en met 2020 maximaal een half miljoen starts en landingen per jaar afhandelen. De VVD pleit tot nu toe als enige partij binnen de regering voor nieuwe afspraken en daarmee voor groei van het vliegverkeer. Deze gedachte is ingegeven vanuit economische argumenten en motieven en doordat vliegveld Lelystad later operationeel wordt. Het CDA wil Schiphol, net als D66 en CU, aan de afspraken van maximaal 500.000 vluchten houden, maar pleit volgens woordvoeder Amhaouch wel voor een duurzame groei van de luchthaven. Wel groeien dus na 2020, maar dat wel onder allerlei voorwaarden en innovaties.

Gesjoemel met cijfers en regels
De Tweede Kamer denkt daarbij aan een herindeling van het luchtruim, en hoger, schoner en stiller vliegen. Ook wordt gepleit voor heffingen op de uitstoot van geluid en van (ultra)fijnstof. Of dat betekent dat een keihard getal als een maximaal aantal vliegbewegingen wordt losgelaten is maar zeer de vraag. Hierbij geldt dat de wens van partijen om een goede monitoring en handhaving van geluidsoverlast, die hinder nog niet wegneemt. Dan moeten om te beginnen die berekeningen over geluidhinder wel deugen. Iets dat bijvoorbeeld in Lelystad helemaal verkeerd ging. Het betekent opletten geblazen.

In het NPO tv-programma EenVandaag is vanavond zo’n voorbeeld te zien van het gegoochel met cijfers. Zie over dat nieuwe schandaal het artikel hieronder.

Prioriteit van regering
Het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) vindt dat de regering prioriteit moet geven aan de bescherming van milieu, gezondheid en klimaat. Dat moet de regering doen door te zorgen voor een forse afname van de hinder, verminderen van CO2-uitsstoot, door op vliegtickets en brandstof belastingen te heffen net zoals bij andere vormen van vervoer en tot slot door er voor te zorgen dat er comfortabele treinverbindingen komen waarmee een hoop korte vluchten geschrapt kunnen worden.

Verzet groeit
Voor heel Nederland geldt dat omwonenden van vliegvelden zich grote zorgen maken. Volgens het LBBL veroorzaakt het vliegverkeer ernstige geluidshinder, luchtvervuiling en nemen de veiligheidsrisico’s alsmaar toe. Volgens het platform groeit het verzet en daalt het draagvlak voor uitbreiding van het vliegverkeer door heel het land ook rond steden als Lelystad, Eindhoven en Rotterdam. Om hun pleidooi tegen groei van de luchtvaart in Nederland verder kracht bij te zetten wordt op 23 juni samen met milieuorganisaties een actiedag georganiseerd. Een landelijk protest tegen de luchtvaartgroei.

Minister Van Nieuwenhuizen werkt ondertussen aan een nieuwe luchtvaartnota voor de periode 2020-2040. Daarin moeten keuzes gemaakt worden voor de toekomst, onder andere over verduurzaming van de luchtvaart. Ook de vraag of Schiphol te verplaatsen is naar een luchthaven in zee wordt daarin meegenomen. Hoewel de minister zich daarover sceptisch toonde.

Tekst Jan Daalman, foto's archief AV

(advertentie)

6 reacties

  1. De politiek in aalsmeer olv het CDA is wel in zijn nopjes met Schiphol het levert tenslotte veel op
    Een passende foto in deze is de eerst gemaakte foto (bewust of onbewust geplaatst) Hier zie je een prachtige omgeving volgens de nog huidige bestemmingsplan bedoel voor een park. Dit gebied is inmiddels omgevormd tot een parkeerparadijs voor goedkoop Schipholparkeren
    Hoe verkoop je dan in den Haag of tegen je eigen burger dat je tegen Schiphol bent

  2. Is Jan Daalman op de vingers getikt toen hij eerder deze dag in dit artikel melding maakte van een actie van Camiel Eurlings (CDA) ten aanzien van 40.000 extra vliegbewegingen?

  3. Staat de VVD in de Aalsmeerse gemeenteraad achter het standpunt van de VVD in de Tweede Kamer dat Schiphol verder moet groeien? Misschien dat lijsttrekker en kandidaat-wethouder Robert van Rijn hier iets over kan zeggen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel