Niet-meepraten B&W frustreert ‘waarheidsvinding’ Middenweg

Op de openbare fractievergadering van de oppositiefracties PACT en HAC gisteren noemde gelegenheidsvoorzitter Ronald Fransen, fractieleider van PACT, het “waarheidsvinding”. Wethouder Gertjan van der Hoeven (AB) kwalificeerde het een dag eerder op een persgesprek als “hoorzitting”. Maar dan een hoorzitting waarop een van de kemphanen het liet afweten, namelijk B&W.

Dat had B&W overigens 'netjes' aangekondigd. Er zou een vertegenwoordiging komen en het werden er twee, gemeentesecretaris Frans Romkema en strategisch adviseur Joost Dunselman, steun en toeverlaat van Van der Hoeven. Ze kwamen om te luisteren, meer ook niet.

Toen Fransen hun vroeg om een reactie op het al dan niet veilig zijn van het tijdelijke stuk Middenweg – onderwerp van de bijeenkomst – zwegen ze. Of liever, de gemeentesecretaris liet slechts los dat de afspraak met B&W was dat ze “alleen toehoorder” zouden zijn.

Niet helder
Fransen en de medeorganisatoren van de Middenweg-sessie moesten het daar mee doen. Feitelijk waren de ingefluisterde woorden van Romkema de doodsteek voor de bijeenkomst. Wat overbleef, waren drie dingen: een korte chronologische schets van de historie van het stuk weg, dat Oost direct aansluit op de N201, een nadere uitleg van wegbewoner Ron Hooyman, die aan de Middenweg zijn bedrijf heeft, en wat losse reacties uit de zaal, die niet erg diep groeven.

De simpele slotsom van Fransen, reeds na net drie kwartier, was: “Helder is dat het niet helder is.” Kortom, veel opgeschoten waren ze niet met de poging de verschillen tussen de kibbelende Hooyman en gemeente publiekelijk duidelijk te krijgen. De PACT'er wilde bij zijn conclusie nog zijn “teleurstelling” kwijt dat “B&W niet is komen meepraten”.

Geen snedige vragen
Het werd Hooyman niet moeilijk gemaakt met snedige vragen. Hij mocht vertellen dat hij de week na het akkoord van de gemeenteraad voor het Middenweg-tracé (dat besluit viel op 3 oktober 2013) gevraagd had het verkeersveiligheidsrapport te mogen inzien.

“Maar er was geen rapport,” aldus Hooyman, die vervolgens zelf een verkeerskundig bureau, Vermeer, inschakelde. Voor de zekerheid liet hij het door Vermeer uitgebrachte rapport checken door VVN (Veilig Verkeer Nederland). “Het rapport voldeed.” Hij gebruikte de bevindingen erin vorig voorjaar op een rechtszitting en die brachten de voorzieningenrechter ertoe de gemeente te verbieden verder te gaan met de voorbereidingen voor de aanleg van de weg. Reden: de rechter trok de verkeersveiligheid in twijfel.

Uitpuilende zaal
Dat was één kant van het medaille, die van de belangrijkste belanghebbende. Zoals gezegd, de keerzijde kwam niet uit de verf in het uitpuilende vergaderzaaltje beneden in het raadhuis. Er was een kleine veertig man op afgekomen.

Het hele politieke spectrum was present. Behalve PACT'ers, HAC'er Bram Heijstek en beide B&W-luistervinken ook CDA'ers, AB'ers, representanten van Aalsmeers Burger Forum, belanghebbende Middenweg- en Hornweg-bewoners en andere wijkbewoners uit Oost. Plus VVD'ers, zij het geen raadsleden van de partij. Die hadden immers een dag eerder voor het overleg bedankt vanwege “onacceptabele druk” van burgemeester Jobke Vonk.

Eigen terrein
Waar ging het gistermiddag concreet over? Niet inhoudelijk over grondonderhandelingen, aangezien dat niet mocht van B&W. Wel waren er enkele directe vragen aan het adres van Hooyman.

“Is het haalbaar dat vrachtwagens op eigen terrein draaien?” vroeg CDA-raadslid Jaap Overbeek. “Dat kan niet, er is geen ruimte voor,” antwoordde Hooyman. “Als vrachtwagens op het terrein zouden draaien, kan de bouw van nieuwe kantoren niet plaatsvinden, waarmee Greenpark al akkoord was.”

Eén gesprek
Op een vraag van PACT'er Rik Rolleman of hij de wethouder persoonlijk had gesproken, reageerde Hooyman dat dat één keer was gebeurd. Een week voor het raadsbesluit eind 2013.

“Dat was op mijn initiatief. Op het gemeentehuis heb ik de situatie uitgelegd. Waarop hij zei: ik volg als wethouder de regels, zoals het moet, en u hebt alle rechtsmiddelen om uw gelijk te halen. Daarna heb ik de wethouder nooit meer gesproken.”

Niet correct
Hooyman herhaalde wat hij overal rondbazuint. Dat hij er altijd open in is geweest en het gesprek aan wil gaan, ook met de wethouder. “Ik ben ook niet tégen de weg. Ik ben vóór de weg. Die moet er komen, dat is voor iedereen goed. Maar het moet wel op een goede manier gaan. De gemeente gebruikt middelen die niet correct zijn.”

● Klik hier voor artikel – VVD: 'Onacceptabele druk van burgemeester'
● Klik hier voor artikel – Wethouders: 'Middenweg straks veiliger dan nu'
● De afgelopen maanden zijn er op deze site diverse andere artikelen over de Middenweg-affaire verschenen. Zoek rechtsboven in zoekscherm op trefwoord 'Middenweg'

Foto's: de openbare Middenweg-bijeenkomst van PACT en HAC gisteren. Na afloop moest er flink worden bijgepraat. (foto's Arjen Vos)

2 reacties

  1. Jullie zijn niet wijzer. Waar is jullie verstand. Die Hooyman wil alleen maar poen. Maar ja, die Heijstek en Fransen maken jullie gek met hun domme ideeën. De sukkels.

  2. De zeer positieve insteek van de heer D. Lookman, om een maquette van de Middenweg te bouwen op schaal en zo een beter inzicht in verhoudingen te krijgen, mis ik jammerlijk in het overigens prima verslag. Toch hoop ik dat dit ‘middel’ door coalitie en/of oppositie omarmd zal worden, ten behoeve van een goede en duidelijke oplossing voor alle partijen. De opkomst was grandioos en verraadt nog maar eens de betrokkenheid van de burger, ondanks de starre en ‘zwijgende’ houding van de gemeente/college deze middag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel