HAC stapt uit herstelproces

Het Aalsmeers Collectief (HAC) stapt uit het politiek herstelproces. “Na het zoveelste incident” is fractievoorzitter Bram Heijstek “er klaar mee”. “Deze raad is zo extreem respectloos naar elkaar. Dit zooitje gaat het niet redden met of zonder HAC,” schrijft hij vanochtend in een ongekend felle brief aan extern adviseur Geeske Wildeman, die het verbeteren van de politieke verhoudingen in de gemeenteraad begeleidt.

Sinds 23 oktober nam Heijstek deel aan de besloten besprekingen over het herstelproces. Die vinden plaats in aanwezigheid van de vijf fractievoorzitters, de burgemeester, de griffier en Wildeman. Voortaan zonder Heijstek dus.

Later meer

12 reacties

 1. Beste John. Bram en Joop zullen alle twee ongetwijfeld het beste willen voor Aalsmeer en zijn burgers. Moeten wij er dan als meedenkend, en af en toe meeschrijvend, burger niet voor waken dat we te veel olie op het toch al hete vuur blijven gooien. Gelukkig wordt er soms met water geblust, zoals door Nelly. Het zijn maar druppels. maar toch.
  .

 2. @Nelly Meijer, wij willen je graag bijpraten over wat er gaande is binnen en buiten de gemeente Aalsmeer. Als je contact opneemt via LinkedIn (kun je zien dat ik mij ook wel eens heb verdiept in wetten…..) dan kunnen we misschien gedachten en meningen uitwisselen.

 3. Dhr. Van der Laarse, aan je een beetje verdiepen in wetten is niets raars. Zo kom je er achter of een motie nuttig is. Je kunt ook op een andere manier dingen aan de kaak stellen door de media op te zoeken. Zoals nu is gebeurd. Relativeren, daarmee bedoel ik de vergaderingen. Van het college weet ik te weinig. Zij worden door de raad gekozen. Ik vind vergaderen soms nuttig. Maar open communiceren is beter. Luisteren naar elkaar, samen tot een oplossing komen en op papier zetten is het beste. Kun je elkaar erop aanspreken. Er is al eerder sprake van geweest dat Aalsmeer beter onder Amstelveen kan gaan vallen. Door de Aalsmeerse politiek is dit nog voorkomen, totdat een hoger orgaan deze perikelen zat gaat worden. Dan houdt niemand het meer tegen. Maar misschien wilt u wel dat Aalsmeer Amstelveen gaat worden? Volgens mij wil de meerderheid bewoners van Aalsmeer dit niet!

 4. Wat een geruststelling dat Nelly Meijer het handelen van Aalsmeerse politici toetst aan nationale en supranationale wetten, en dat nog wel uit de losse pols. Ik adviseer haar om op deze wijze ook het college eens onder de loep te nemen. Haar oproep aan allen (….) om te relativeren staat in schril contrast tot haar eigen ongenuanceerde stellingnames. Bij toeval zag en hoorde ik vandaag bij de boekbespreking van de VPRO de schrijfster van het recentelijk door Pierre Tuning aangehaalde boek “Vergaderen? Niet doen!” Vergaderen over een herstelproces? Elkaar fatsoen en (wederzijds) respect proberen aan te praten? NIET DOEN! Het advies om te vergaderen wordt meestal gegeven door (externe) managers die zelf geen oplossing weten aan te dragen. Opmerkelijk ook vond ik de conclusie van de schrijfster van dit boek dat mensen die tijdens een vergadering ‘ontploffen’ meestal meer inhoudelijks naar voren brengen dan deelnemers die lang en bedachtzaam aan het woord zijn. Het gaat, Joop, om meer dan ‘geen onvertogen woord’ horen en trots zijn op jezelf tijdens een vergadering.

 5. Beste Bram, ik heb een paar moties gehoord via Radio Aalsmeer. Sommige kunnen wettelijke gewoon niet. Je kunt een nationale of Europese wet niet links laten liggen. Dus nutteloos om in te brengen. Dat roept ook wrevel op bij bewoners. Straks worden wij gedwongen door de commissaris van de koning om één gemeente te worden met Amstelveen, doordat er elke keer een verkeerde indruk wordt gewekt. Terwijl de werkelijkheid anders is. Eén partij trekt zich alles aan. Ik denk dat het functioneren van de voorzitter van de raad en de griffier hier ook een rol in spelen. Loop niet weg, maar ga de confrontatie aan in het herstelproces! Leer allemaal te relativeren!

 6. Als deelnemer aan de workshop evaluatie nieuw vergadermodel kan ik niet anders zeggen dan dat het een zeer inspirerende, goed geleide avond was waar met respect naar elkaar werd geluisterd en zinvol gereageerd. Er viel geen onvertogen woord, er heerste een voldaan gevoel en we waren trots op elkaar tot… de koffiepauze… tot Bram ontplofte en een ieder vol verbazing en verbijstering achterliet. Niemand begreep er iets van. Als ik zijn reactie lees, kan ik niet anders stellen dan dat hij een werkelijkheidsbesef heeft waar ik me op geen enkele manier in kan vinden.

 7. Ik hoor op de radio dat de VVD te Amstelveen van mening is dat Aalsmeer en Uithoorn samen moeten gaan met Amstelveen onder het motto Amstelveen kan het niet alleen. Er is in Aalsmeer een bestuurscrisis gaande, er wordt op de man gespeeld en niet op de inhoud. Nieuwe partijen worden (in hun ogen) geschoffeerd en de “oude” politiek heeft moeite met de nieuwkomers. Het lijkt erop dat wij als burgers “rijp” gemaakt moeten worden om opgenomen te worden in de gemeente Amstelland. immers de politiek geeft een bewijs van onvermogen af. Dat is mijns inziens behoorlijk in je eigen voet schieten, de lokale en niet-landelijke partijen zijn op termijn de grote verliezers. Immers, zullen PACT en HAC een zetel in de raad krijgen van Amstelland? Ik heb zelfs het vermoeden dat de benoeming van de burgemeester er mee te maken heeft… Of heb ik het helemaal mis en lees ik te veel spannende boeken?

 8. Beste Bram,
  Je bent na de laatste verkiezingen namens de burgers die op jouw partij hebben gestemd, bewust een onderdeel geworden van de politiek in Aalsmeer.
  Niet het verleden van een ander regeert, maar je eigen blik op de toekomst. De burgers moeten kunnen rekenen op je, ook bij slecht weer.

 9. Beste Ron, de enige schijn die steeds maar weer door dit soort (onnodige) berichtgevingen op Twitter en de media in leven wordt gehouden, is de schijn dat er een constante oorlog woedt tussen alle politieke partijen in Aalsmeer. Om er uit te komen is ‘rust’ nodig, met heel veel arbeid richting oplossing naar alle partijen, ook zeker naar HAC.

 10. @gerard zelen, weglopen heeft geen zin, maar de schijn ophouden werkt ook niet. Er moet helemaal geen rust zijn in de politiek, er is werk aan de winkel. Iedereen moet zijn zegje kunnen doen en iedereen moet naar mekaars mening luisteren. Uit alle meningen/ideeën van alle partijen moeten de juiste beslissingen genomen worden in het belang van de burgers. Nu werkt iedere partij in zijn eigen belang.

 11. Beste Gerard, de huidige verhoudingen komen voort uit het verleden. Wat HAC ook doet, de verhoudingen blijven zo. De pijn bij de partijen over het formatieproces is een blijvende pijn, maar geen reden om Aalsmeer onbestuurbaar te maken. Want moties worden afgewezen vanwege de persoon die het indient, niet vanwege de inhoud. Voorstellen worden afgewezen vanwege het tegen dit college zijn in plaats van de inhoud. HAC wenst niet deel te nemen aan politieke spelletjes gericht op de persoon. Als een wethouder, voorzitter of raadslid een inhoudelijke fout maakt behoor je als raad die persoon af te rekenen op die inhoud, niet omdat het die persoon is die je niet mag. Kortom de ik-mag-jouw-niet-politiek moet onmiddellijk stoppen en de politiek moet alleen nog over de inhoud gaan. Alleen dat is een illusie. Dat is zoals het er vroeger aan toeging en de pijn opgedaan in het verleden blijft zolang partijen elkaar niet kunnen vergeven. Wij hebben ons bereid gevonden anderen te vergeven, wij zijn zelf bezig met verhoudingen te verbeteren, maar wij gaan niet mee doen aan een oorlog die niet door ons is veroorzaakt.

 12. Wij als burgers van Aalsmeer, hebben nu wel eens het recht om te weten waarom HAC, terecht of onterecht, zo inHACT op de bestaande politiek. Dit zorgt voor weinig herstel, laat staan rust voor de politiek, ook naar zijn burgers toe. Juist nu moeten we er NIET KLAAR MEE ZIJN, maar op zoek gaan in alle openheid naar een juiste oplossing. Geldt ook voor HAC. Weglopen heeft geen zin. De buitenwereld (o.a Amstelveen) zal ons straks niet meer serieus kunnen nemen, als we zo door gaan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin