Gemeente benieuwd naar meningen over warmtevisie

Door: redactie. In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten een Transitievisie Warmte opstellen. Deze visie geeft richting aan de overgang van aardgas naar duurzame warmte en beschrijft welke technieken het meest haalbaar en betaalbaar – en dus kansrijk – zijn per wijk. In gemeente Aalsmeer wordt dit de warmtevisie genoemd. Deze is nu in concept klaar en inwoners en andere belanghebbenden hebben van 27 september tot en met 7 november 2021 de gelegenheid hierop te reageren.

Bij de ontwikkeling van de concept-warmtevisie van Aalsmeer is veel aandacht geweest voor wensen en zorgen van woningeigenaren en huurders. Op deze manier kan er zo goed mogelijk rekening gehouden worden met wat inwoners belangrijk vinden. Want inwoners spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van een wijk. Daarom is er gedurende de ontwikkeling van de concept-warmtevisie een klankbordgroep van bewoners geweest, waar verschillende bewonersorganisaties zoals de wijkraden, huurdersvereniging HAK en de werkgroep Gasloos in vertegenwoordigd waren. Daarnaast konden alle inwoners in februari hun mening geven via een enquête en deelnemen aan drie informatieavonden in april. Ook via Facebook zijn veel reacties binnengekomen.

Een veel gehoord geluid is dat mensen zich zorgen maken over de betaalbaarheid van de overgang van aardgas naar duurzame oplossingen. Terecht, vindt de gemeente. Daarom is er in de warmtevisie gekozen voor een geleidelijke overgang met de focus op betaalbaarheid. De gemeente wil inwoners daarin zo goed mogelijk ondersteunen.

Uitvoeringsplannen startbuurten
In de warmtevisie worden twee startbuurten benoemd. Dit zijn buurten waar de gemeente als eerste samen met de bewoners aan de slag gaat. De gemeente start met een isolatieaanpak voor oude en slecht geïsoleerde woningen in de Stommeer (label E, F, G), zonder dat de buurt dan al aardgasvrij wordt. Dit heet een aardgasvrij-ready aanpak. De focus ligt daarbij op energie- en kostenbesparing voor inwoners.

Daarnaast komt er een aanpak voor aardgasvrij voor alle buurten met goed geïsoleerde woningen die vanaf 1992 zijn gebouwd. Deze woningen kunnen de stap naar aardgasvrij nu al maken. Deze aanpak richt zich bijvoorbeeld op het ontwikkelen van een aantrekkelijk aanbod voor bijvoorbeeld (hybride)warmtepompen. Inwoners kunnen daarbij zelf kiezen of en wanneer ze meedoen. In de warmtevisie staat een overzicht van alle buurten en de meest kansrijke warmtetechnieken. Deze is te vinden op: aalsmeer.nl/warmtevisie.

Digitaal vragenuur
De volledige versie van de concept-warmtevisie is te lezen op www.aalsmeer.nl/warmtevisie. Heeft u na het lezen van de concept-warmtevisie vragen waar u eerst antwoord op wilt hebben voor u reageert? Op maandag 11 oktober (19.30-20.30 uur) organiseert de gemeente een digitaal vragenuur over de concept-warmtevisie. Daar kunt u al uw vragen stellen om u te helpen bij uw inspraak. U kunt zich hiervoor opgeven door een e-mail te sturen naar: energietransitie@aalsmeer.nl, onder vermelding van ‘Vragenuur warmtevisie’.

Hoe gaat het verder?
U kunt uw zienswijze onder vermelding van ‘Zienswijze warmtevisie’, voorzien van uw naam en adres e-mailen naar: energietransitie@aalsmeer.nl. De gemeente verzamelt tot en met 7 november a.s. alle binnenkomende zienswijzen op de concept-Warmtevisie. Alle zienswijzen worden beantwoord en waar nodig wordt de Warmtevisie aangepast. Begin 2022 neemt de gemeenteraad een besluit over de (aangepaste) Warmtevisie.

Regionaal Energieloket
Met behulp van het Regionaal Energieloket ondersteunt de gemeente alle woningeigenaren in Aalsmeer en Kudelstaart die hun woning willen verduurzamen. Voor meer informatie: RegionaalEnergieloket.nl/Aalsmeer.

Foto: leidingen vervangen in de wijk Stommeer (archief AV/Arjen Vos)

Lees vorig bericht

Flower Weekend vol bloemcreaties

Lees volgend bericht

Pierre’s Pennenstreken: ‘Groepskunst’


1 Reactie

  • Allemaal leuk en aardig maar ik als leek heb geen idee. Ik verwacht van experts een klip en klaar plaatje van wat het gaat kosten en hoe we dat gaan financieren. Zolang dat inzicht niet komt, beweeg ik niet. Hoe groot de noodzaak voor het klimaat ook is.
    Het is dus geen pull in een wollig vragenuurtje, maar push vanuit de gemeente met betrouwbare info van experts. Tot nu toe ervaar ik het hele verhaal als wensdenken.

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *