‘Een drama, wat doet coalitie de Aalsmeerse bevolking aan?’

(Deel van) de AA fractie in beraad na het ontslag van Kuin

Door: Klaas Leegwater. De avond die zo aardig begon met de voordracht van kinderen maar door de opvallende verklaring van de opgestapte VVD-wethouder Robert van Rijn en het ontslag op staande voet van wethouder Dick Kuin eindigde in een een vertrouwenscrisis binnen het college, roept nog veel vragen op. Waarom bijvoorbeeld had D66 zo’n haast met het indienen van de ontslagmotie? “Er bleef geen andere optie over”. De ontslagen Kuin wilde vrijdag nog geen reactie geven, zijn partij Absoluut Aalsmeer denkt nog na over een standpunt.

Toen het nog gezellig was: voor aanvang van de vergadering droegen kinderen gedichten (zgn. ‘elfjes’) voor

“Ik ben in shock, wat gebeurt hier, ik weet niet wat ik moet zeggen,” gaven de verbijstering goed weer bij een aantal raadsleden over de gebeurtenissen tijdens de raadsvergadering. Na zijn aangekondigde vertrek als wethouder zorgde Van Rijn voor ontzetting door het inkijkje dat hij gaf over de mislukte samenwerking in het college. “Ik ervaar een onveilige werksituatie (…) een collega-wethouder overschrijdt de grens van belangenverstrengeling.” 

Sybrand de Vries aan het woord

Schokgolf
Echter ook de conclusie van Van Rijn dat sinds de installatie van het nieuwe college in negen maanden vrijwel niets is bereikt (“Ik aanschouwde een dieptepunt in de democratische besluitvorming”) veroorzaakte een kleine schokgolf. Terwijl de VVD waarderende woorden over had voor Van Rijn, “een professioneel bestuurder, eerlijk en toegewijd aan Aalsmeer”, en Absoluut Aalsmeer en CDA zijn besluit vooral respecteerden, toonde D66 zich geschokt over de verklaring van Van Rijn. “Dat komt door de kracht en de emotie van zijn woorden,” zei Sybrand de Vries. 

‘Niets gepresteerd’
Oppositiepartij GroenLinks reageerde geschrokken. “Ik ben in shock wat ik allemaal hoor, dat een wethouder zegt dat er in negen maanden niets is gepresteerd,” aldus Ronald Fransen die eerder signalen had opgevangen dat het allemaal prima ging in het college, “hoe eerlijk zijn we dan tegenover elkaar geweest? Wat een drama dit, wat doet de coalitie de Aalsmeerse bevolking aan?” PvdA’er Jelle Buisma: “Hoe ga je waardig met elkaar om? Nog nooit zoiets gezien, het bestuurlijk huis in Aalsmeer is in de brand gestoken.”

Sunny Lakerveld en Ronald Fransen (GL) met Jelle Buisma (PvdA)

‘Eerst alles op een rijtje zetten’
Na de uitleg van wethouder Willem Kikkert dat het college naar aanleiding van de gebeurtenissen eerder aan Kuin had gevraagd op te stappen maar dit weigerde, diende D66 na een langdurige schorsing een motie van wantrouwen in tegen de donderdag afwezige Kuin, inclusief direct ontslag. Door steun van VVD en CDA kreeg de motie een meerderheid. Exit Dick Kuin na negen maanden wethouderschap. Kuin, die sinds 1981 actief is in de lokale politiek wil pas na het weekend reageren op zijn ontslag. “Eerst dit weekend alles op een rijtje zetten.” 

Geen hoor- en wederhoor
De partij van Kuin, Absoluut Aalsmeer, beklaagt zich dat voorafgaand aan de motie Kuin niet eerst zijn kant van het verhaal aan de raad heeft kunnen vertellen. “Wij betreuren de wijze waarop dit is gegaan zeer, en zeker het feit dat ons geen tijd gegund werd hoor- en wederhoor toe te passen. De komende periode nemen wij de tijd om in rust en vooral weloverwogen ons standpunt hierover in te nemen,” aldus fractieleider Judith Keessen vrijdag.

Judith Keessen, geflankeerd door Werner Koster en Dirk Biesheuvel (r)

Ontslag onvermijdelijk
Waarom wachtte D66 niet met de motie van wantrouwen totdat de donderdag afwezige Kuin weerwoord had kunnen geven tegenover de raad, zoals AA bepleit?  “Er was geen andere optie,” legt  partijleider Sybrand de Vries uit, “het is in Nederland gebruikelijk dat wanneer een wethouder het vertrouwen verliest van de collega-wethouders hij zijn ontslag indient. Kuin wilde dit niet. Het college kan niet zelf een wethouder ontslaan, dat kan alleen de raad. In zo’n geval is het onvermijdelijk dat de raad overgaat tot ontslag van de betreffende wethouder.”

Terugkeer
De Vries vindt de nu gekozen oplossing voor alle partijen het beste. “Weliswaar een uitzonderlijk pijnlijke, maar gegeven de omstandigheden wel de beste voor de ontstane problemen.” Nu Kuin is ontslagen lijkt de weg vrij voor een terugkeer van Van Rijn. Hoe kijkt D66 daar tegenaan? “Gezien zijn afscheidswoorden hoeven we er geen rekening mee te houden dat hijzelf nog de ambitie heeft om terug te keren op dezelfde positie. Mocht het zich voordoen zullen we daar een mening over vormen.”

Overleg
Begin volgende week gaan de fracties in overleg wat precies de vervolgstappen worden en welke standpunten worden ingenomen. Na het opstappen van Van Rijn en het ontslag van Kuin bestaat het college nu uit wethouders Bart Kabout en Willem Kikkert en burgemeester Gido Oude Kotte. Komende periode zal gekeken worden hoe de vrijgekomen wethoudersposten worden ingevuld.

Foto’s Arjen Vos

3 reacties

  1. Een trieste en schaamteloze vertoning in zo het genoemd wordt: “Het huis van de democratie”. Kiezers en fractiegenoten worden buiten beschouwing gelaten, terwijl zij het zijn die deze coalitie tot stand hebben gebracht. En dan maar niet te spreken over de betreffende wethouder. Waar was hij? Mogen we hem ook niet horen?
    Ik vergelijk deze actie met onze landelijke beleidsmakers. Ze waren al gewaarschuwd door Remkes. Stop met technocratisch regeren. Treed naar buiten, hoor de inwoners. Dat is hen niet gelukt, maar ook niet onze burgemeester en wethouders in Aalsmeer. Binnenkamers, zwart gemaakte lijnen in openbare stukken, niet te vertrouwen. Had dit niet beter en beschaafder gekund. Kortom een schandalige vertoning, maar dan wel in het openbaar. Dat dan weer wel. Ik denk dat een verantwoording aan ons als kiezers op zijn plek is.

  2. Ik mag toch aannemen dat de overige collegeleden hun verantwoordelijkheid zullen nemen..

  3. het old boys network zal wel weer op volle toeren draaien.
    Stemmen heeft geen zin.
    Het wordt altijd weer onderling geregeld en niks verandert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel