‘Duidelijker kenbaar maken dat Schiphol moet krimpen’

Door: Joop Kok. “We moeten consistent zijn richting Schiphol,” sprak Ronald Fransen tijdens de commissievergadering afgelopen woensdag bij de behandeling van de conceptbrief die door het college was opgesteld als reactie op de Verstedelijkingsstrategie van de Metropoolregio Amsterdam, de MRA. De gemeenteraad zou zich volgens verschillende partijen duidelijker moeten uitspreken tegen de groei van Schiphol.

Van een stad, een dorp, het platteland, kan een ieder wel een voorstelling maken. Maar bij  een metropoolregio? Dat is een begrip dat minder duidelijke contouren heeft. Het dateert uit 1950 en in principe gaat het om een gebied dat geen deel uitmaakt van een metropool of een grote stad, maar hier wel nauwe banden mee heeft. In ons geval Amsterdam. De invloedssfeer daarvan eindigt niet bij de stadsgrenzen, die gaat veel verder. Het begint in het oosten ergens bij Lelystad, loopt via de Beemster door naar het westen tot voor de sluizen van IJmuiden, eindigt bij Buitenkaag in het Zuiden en ergens op de hei bij Hilversum in het Oosten.

Een groot divers gebied vol historische elementen, karakteristieke landschappen en eigentijdse vragen op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en leefkwaliteit tot landschap, energie, (drink)water, klimaatadaptatie en ecologie. Om dit gebied qua aanpak behapbaar te maken en aanhakend op reeds bestaande overlegstructuren, is het onderverdeeld in subgebieden. Zo maakt Aalsmeer samen met Diemen, Ouder Amstel, Amstelveen, Uithoorn en Haarlemmermeer deel uit van de Amstelland-Meerlanden regio, de zuidflank van de Metropoolregio.

Met de Verstedelijkingsstrategie bepalen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het Rijk samen de koers voor de ontwikkeling van de MRA op de middellange (2030) en lange termijn (2050). De strategie brengt keuzes op de bovengenoemde vragen bij elkaar en integreert het beleid van de afzonderlijke gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk met eerder gemaakte afspraken.

Schiphol moet krimpen
In samenspraak met de overige gemeentes was er een gezamenlijke redeneerlijn opgesteld met daarnaast nog een aanvullend gedeelte dat vooral op Aalsmeer betrekking heeft. Judith Keessen van AA gaf aan dat ze moeilijk vat kreeg op wat de MRA nu precies inhoudt. Het was haar opgevallen dat Schiphol en de leefomgeving wel genoemd worden, maar niet dat de raad van Aalsmeer, als geheel, vindt dat Schiphol moet krimpen.

Openbaar vervoer
Ronald Fransen, die namens GroenLinks, D66 en de PvdA sprak, was het ook opgevallen. Hij vond dan ook dat Aalsmeer duidelijk kenbaar moet maken dat geen groei en liever nog krimp voorwaarde is om de verstedelijking vorm te geven. “Onlosmakelijk daarmee verbonden is het openbaar vervoer. Het is niet zo dat het er niet staat, maar ik zou het er graag explicieter in genoemd willen hebben. Overigens, niets dan lof voor de invulling van de Bossenstrategie, echt een mooi stuk.” Dat de Drechtdoorsteek werd genoemd, vond hij wat voorbarig, volgens hem was daar nog geen besluit over genomen. Als laatste punt vroeg hij zich af, wat Aalsmeer nog heeft in te brengen als er op rijksniveau iets besloten wordt waar Aalsmeers grondgebied bij betrokken is, bijvoorbeeld wegen.

MIRT of BRS
In eerste instantie hadden alle zes gemeentes wat betreft Schiphol een gezamenlijk standpunt ingenomen, op het laatst was de Haarlemmermeer daar toch van afgestapt. Erik Abbenhues van de VVD wilde daar meer van weten. Portefeuillehouder Van Rijn gaf aan dat alle gemeentes wat water in de wijn hadden gedaan en dat men elkaar wist te vinden door op een meer integrale manier naar het vraagstuk Schiphol te kijken. Een MIRT onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) zou daar geschikt voor zijn, je bekijkt Schiphol dan ook in relatie tot leefomgevingsvraagstukken. Haarlemmermeer gaf nu aan de voorkeur te geven aan de BRS-(Bestuurlijke Regie Schiphol)methode, een vrij smalle benadering van het Schipholvraagstuk.

Aan de vork prikken
Uit de woorden van Van Rijn sprak teleurstelling. Aan de andere kant zag hij nu ook mogelijkheden, het leek wel alsof hij de raad zelfs aanmoedigde. Fransen voelde dat feilloos aan: “Hoe prik ik dat aan de vork?” “U hoeft mij geen motie mee te geven, ik zocht naar de bevestiging, wilt u dat dat nadrukkelijker in de brief wordt opgenomen, dan ga ik daar mee aan de slag.”

Zuinigjes
Voor Fransen was dat de aanleiding om de andere fracties te vragen of ze de oproep deelden. Winkels van het CDA was zuinigjes. “Het is altijd moeilijk om nu al een besluit te nemen voor een tekst als je de tekst nog niet kent. Ik denk dat mijn fractie er grote baat mee heeft eerst de tekst te kennen, wellicht wat aangescherpte teksten.” Abbenhues kwam al wikkend en wegend tot de conclusie dat “We natuurlijk scherper mogen zijn in de brief, maar ik wil absoluut handhaven dat we blijven vragen dat we het Schiphol overleg in de MIRT doen.”

Fransen wees erop dat de MIRT een concessie was richting de Haarlemmermeer en dat hun gewijzigde standpunt ruimte gaf aan de overige gemeentes om zich wat scherper op te stellen. Hij pleitte voor een aanscherping en consistente houding richting Schiphol.

Wethouder Van Rijn gaf aan dat hij zojuist geïnformeerd was dat ook de gemeente Uithoorn de tekst had aangescherpt. Hij vond het professioneel en chique om de gemeenschappelijke redeneerlijn overeind te houden. De Aalsmeerse paragraaf zou worden aangescherpt en aan de fracties worden toegestuurd.

Foto’s archief AV/Arjen Vos

 

2 reacties

  1. Hoog inzetten; “Schiphol moet krimpen”.
    Wie weet wordt het nog “GEUS”; geen uitbreiding Schiphol.

  2. Aalsmeer vecht al jaren tegen Schiphol.Meer dan terecht.De mensen achter de cijfers,radio,tv,enz.Schiphol gaat iets doen aan het millieu .zonnepanelen,bio brandstof.stillere vliegtuigen.Hoelang duurt het voor er veel stillere vliegtuigen zijn. en dan 1 vliegtuig met veel herrie weg en 4 stillere terug.wordt er nog slechter op.Schiphol weet echt wel dat ze ernstige overlast veroorzaakt naar haar buren.Schiphol is een bedrijf en denkt alleen maar aan groter worden.ok begrijpelijk.zolang den haag niet ingrijpt gaan ze gewoon verder. wie vertrouwd schiphol.nu weer het verhaal andere aanvliegroutes kan de aalsmeer misschien dicht.wij geloven het niet.Maar we bijven knokken.henk de vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin