Commissie eens met PMD nascheiding, maar niet met invoering chip

Afvalcontainer aan de Zwarteweg (foto Arjen Vos)

Door: Joop Kok. Op AalsmeerVandaag was op 28 augustus 2020 te lezen dat net als in buurgemeente Amstelveen het plastic afval aan haakjes rond lantaarnpalen wordt gehangen. Vanwege de grote weerstand was afgestapt van het idee om restafval via een pasjessysteem naar een ondergrondse container in de buurt te brengen. Het idee om plastic in zakken aan lantaarnpalen op te hangen haalde het echter ook niet, de commissie vond het ontsierend en een prooi voor dieren en stormachtig weer. Het nieuwe idee dat het college vorige week dinsdag voorlegde aan de commissie was om PMD afval (plastic, blik en drinkpakken) pas na inlevering te gaan scheiden.

Ook gaf het aan dat het restafval bij laagbouw tweewekelijks wordt opgehaald, dat bij hoogbouw het aantal (ondergrondse) afvalcontainers wordt uitgebreid en dat er nieuwe containers komen voor één- en meerpersoonshuishoudens die voorzien zijn van een chip of barcode om te voorkomen dat bedrijven mee kunnen liften met huishoudelijk afval. Het GFT-afval blijft gescheiden en wordt in de zomer elke week opgehaald. Oud papier en karton blijft evenzo gescheiden, maar kan ook via ondergrondse containers ingeleverd worden. De commissie werd gevraagd in te stemmen.

Privacy gevoelig
Grotendeels ging die accoord, maar niet wat betreft het aanbrengen van een chip of barcode, men vond het te privacy gevoelig. De commissie was zelfs over deze kwestie ontstemd, in de vele gesprekken die men over dit onderwerp gevoerd had, was aangegeven dat men dat niet wenste en toch had het college er niet van afgezien.

Amendement
Dick Kuin van AA stelde, na een voorzet van Gerard Winkels van het CDA, de wethouder voor het blok: of allerlei extra kosten en inspanningen leveren voor het maken van een amendement en mogelijke moties, of nu al aangeven dat het college er vanaf zou zien. Wethouder Wilma Alink wenste hier niet op in te gaan. Er nu vanaf zien zou volgens haar vertraging opleveren en als men het daar niet mee eens was moest men maar een amendement indienen.

Drie tellen nadenken
Tja, zo’n opmerking zegt iets over de verhouding en de taakverdeling tussen het college en de raad,  als er één iemand is die zich met name daar mee bezig houdt dan is dat Jelle Buisma van de PvdA. Hij riep de commissie zelfs op om hier drie tellen over na te denken.

Inhoud of politiek
Interessanter was echter de vraag of dit plan beter is voor het klimaat, of de gevraagde VANG (van afval naar grondstof) doelstelling wel wordt gehaald, of dit plan wel gaat werken op de langere termijn en of dit plan meer gaat kosten. Dat zijn toch zaken waar je als geïnteresseerde burger die netjes z’n afval scheidt, in geïnteresseerd bent. De enige die deze inhoudelijke vragen stelde was fractieassistent Onno Verbeek van GroenLinks. De wethouder gaf weliswaar antwoord op deze vragen, maar de overige leden waren meer bezig met zaken als het nu of over een jaar of twee vernieuwen van containers en het niet in de wielen rijden van de goed functionerende papierophaaldienst in Kudelstaart.

In behandeling op 27 mei
Op de vraag wanneer het plan in behandeling te nemen was de Sybrand de Vries van D66 duidelijk, beter op 27 mei met voldoende tijd voor behandeling van moties en amendementen dan in juni of juli als één van de onderwerpen op een drukke agenda. Gezien de stemverhouding, sloot de goed leidende voorzitter Nanda Hauet van de VVD, hier de vergadering mee af.

Lees vorig bericht

Windturbines op landerijen rond Kudelstaart?

Lees volgend bericht

Officiële mededelingen 20 mei 2021


1 Reactie

  • Misschien zinvol voor de commissie: het programma De Vuilnisman van Teun van der Keuken, nog te zien op NPOstart.
    “Nog niet eens zo heel lang geleden was afval een probleem waar we als maatschappij vanaf moesten. Nu is het een miljoenenbusiness geworden. Mooie praatjes spelen een grote rol. In De vuilnisman ga ik onderzoeken hoeveel daarvan nu echt waar is.” Aldus Teun van der Keuken. Leerzaam, ook voor niet-commissieleden.

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *