Bovenlanden dient beroepschrift in tegen amendement recreatiekavels

Door: Joop Kok. “We zien een college en een raad die zich heeft laten overvallen waardoor er een amendement is aangenomen die het hele landschap op z’n kop zal zetten.” Dat zegt Piet Harting, voorzitter van het dagelijkse bestuur van Stichting de Bovenlanden. Op verzoek van Aalsmeer Vandaag geeft hij in een vraaggesprek zijn reactie op het ‘Amendement wijziging bestemming Recreatiekavels’. Zie AV 10 maart 2021 ‘De (raads)avond van de worsteling.

Het betreft een amendement dat deze vergadering was ingediend door GroenLinks en Absoluut Aalsmeer en dat, gehoord in de wandelgangen, vandaan kwam bij Erik Abbenhues van de VVD die, als betrokkene, niet deelnam aan de discussie.

Het amendement hield in dat de mogelijkheden voor het plaatsen van bergingsruimte op een recreatiekavel vergroot mogen worden. Waar eerst bij een terreinoppervlak van 1000 m2 een berging van zes m2 was toegestaan zou dat nu al kunnen bij 200 m2. Bovendien wordt de zes m2 vergroot naar twintig m2. Hoofddoel was het oplossen van het aantal handhavingszaken. Voor stemden naast GroenLinks, AA, en VVD, Judith Keessen en Rene Martijn. Tegen stemden het CDA en de PvdA, Willem Kikkert van D66 was tijdens de stemming afwezig.

Piet Harting

Gigantische impact
Piet Harting geeft aan dat het aannemen van dit amendement een gigantische impact heeft. Het zal het probleem van de handhaving alleen maar vergroten, het creëert bovendien een verdienmodel met negatieve gevolgen, gaat in tegen regionaal en provinciaal gemaakte afspraken en creëert een precedentwerking.

Vergroten handhaving noodzakelijk
“Het aantal mogelijkheden om een berging te plaatsen neemt met de factor vijf toe,” zegt Harting, “dat betekent dat er meer moet worden gehandhaafd. Daarbij wordt het oppervlak van de berging vergroot naar twintig m2, het oppervlak van een tiny house. We kennen de woonproblematiek in Aalsmeer, wie zorgt ervoor dat bergingen niet getransformeerd worden tot woonruimtes? Handhaving? Maar die willen we toch ontlasten?”

Verdienmodel
“Door de ruimte die gegeven wordt aan het plaatsen van bouwwerken ontstaat er een nieuw verdienmodel. Wanneer nu een trekheesterkweker stopt met zijn bedrijf zal hij, door een gemis aan alternatieven, zijn akker verkopen aan een collega kweker. Het areaal blijft zodoende hetzelfde. Dat verandert nu, het is vrij gemakkelijk om de bestemming agrarisch om te zetten naar recreatie. Eenmaal dat gedaan, splitst de kweker zijn gebied op in kavels van 200 m2 en kan hij een bedrag vragen dat aanzienlijk hoger zal uitpakken dan met de huidige regelingen. Uitermate nadelig voor het behouden van de trekheestercultuur en de verwerving van gronden door de Bovenlanden.”

Kleine bergingen op de eilanden kunnen straks een heel stuk groter uitpakken

De Groene As
Aalsmeer is een onderdeel van de Groene As, een ecologische verbindingszone, die grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude verbindt. Het moet een voor een ieder toegankelijk landschap worden dat goed is voor groen, dier en mens. Een vergroting van bebouwingsmogelijkheden zal volgens Harting het groene beeld verstoren dat wordt nagestreefd. “Er komen meer mensen, meer boten, er wordt drukker gevaren en er wordt meer vuil water op het oppervlaktewater geloosd. We gaan voor 2,2 miljoen euro waterkwaliteits-verbeterende maatregelen treffen, je vraagt je af waar doen wij het voor.”

De Westeinderscheg
Het gebied is onderdeel van de Westeinderscheg, één van de acht groen-blauwe corridors die Amsterdam met de aangrenzende landschappen verbindt. Vanaf het IJ via de Schinkel het Groot Amsterdamse Bos, de Bovenlanden en de Westeinderplassen naar het Groene Hart. Het is één van de meest kansrijke recreatieve ontwikkellocaties ten zuiden van Amsterdam. Het Amsterdamse Bos zit aan de top van zijn opnamecapaciteit en wil graag deze kant op. De provincie is daar erg mee bezig, tezamen met de Bovenlanden wordt onderzocht wat er leeft bij seringenkwekers en watersportverbonden bedrijven om daar een beleid op af te stemmen. Men is bezig met een versnellingsslag en de bedoeling is om 3000 hectare openbaar toegankelijke natuur toe te voegen aan het huidige areaal. “We dachten in Aalsmeer daar 30 hectare van aan te kunnen leveren. Door het aannemen van het amendement zijn we daar niet zeker van.”

Precedentwerking
Harting is tevens bang voor een precedentwerking. “Wie kan nog hard maken dat bij een herziening van het bestemmingsplan Uiterweg de nieuwe regel van twintig m2 berging per 200m2 kavel hier niet toepasbaar zou mogen zijn?”

Samenwerking
Bovenlanden heeft een beroepschrift ingediend tegen het amendement van Groen Links en Absoluut Aalsmeer. “We doen dit niet graag, we willen constructief met de gemeente samenwerken en in feite doen we dat ook. De verantwoordelijke wethouder en het college waren namelijk ook tegen het amendement.”

Digitaal kan het worden ingezien via ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode NL.IMRO.0385.14-VG01, via http://0385ropubliceer.nl of via aalsmeer.nl naar inzage bestemmingsplannen. Tot 20 mei 2021 kan er op gereageerd worden. Een beroep indienen of anderszins reageren op het plan? Piet Harting staat er voor open. Tel. 06-53834571 of piet@bovenlanden.nl.

Foto’s archief AV/ Arjen Vos

4 reacties

  1. treurig,
    Vechten tegen de bierkaai.

    het is allemaal vast wel al geregeld. dus dat wordt vechten tegen de bierkaai. Daar gaat weer een prachtig natuurgebied. opgeofferd aan de vriendjes.

  2. De kweker mag zijn grond niet verkopen voor recreatie weg pensioen wie wil er nog seringenkweker worden.dan maar verkopen voor weinig geld aan stichting bovenlanden.makkelijke manier om aan grond komen.recreatie heeft de toekomst in aalsmeer henk de vries

  3. Een zeer kortzichtig amendement dat de schijn met zich draagt dat er aan vriendjespolitiek wordt gedaan en dat er niet in het belang van de natuur en het landschap in Aalsmeer is gehandeld. De bezwaren die Stichting de Bovenlanden heeft zijn dan meer dan terecht. Hopelijk ziet de provincie dat ook zo. Dat een dergelijk initiatief bij Groenlinks vandaan komt is onbegrijpelijk en volstrekt ongeloofwaardig.

  4. Veranderende regelgeving ad hoc ingegeven
    door een deel van de raad. Niet in het belang van het gebied en bovendien niet te handhaven. Werkt misbruik in de hand en zadelt volgende generaties op met problemen. Logisch dat de belanghebbende stichting bezwaar maakt. Het dunkt mij dat zij hier spreekt namens velen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel