Absoluut Aalsmeer gaat eigen weg

Greta Holtrop nog samen met Dick Kuin (Foto archief AV/Arjen Vos)

Door: redactie. Met een schriftelijke verklaring geeft Absoluut Aalsmeer aan zich niet langer gebonden te voelen aan de afspraken die gemaakt en ondertekend zijn in het college- en raadsprogramma. In de brief geeft de partij aan dat het al een tijdje niet zo lekker loopt tussen fractie bestaande uit Dick Kuin, Greta Holtrop en Chantal van Hilst en de overige fracties. Zie hieronder de integrale verklaring.

‘Het botert al een tijdje niet tussen de fractie van Absoluut Aalsmeer en de andere raadsfracties, dit heeft ertoe geleid dat de fractie van Absoluut Aalsmeer heeft besloten om per 1 januari  2021 het, mede door deze fractie ondertekende collegeprogramma en het raadsprogramma, te verlaten.

Het structureel negeren van de uitgangspunten van het collegeprogramma en het raadsprogramma, het niet informeren van onze fractie over lopende zaken of het categorisch vermijden van contact door de andere raadsfracties, op een enkele uitzondering na, de wijze van handelen van sommige raadsleden en de soms neerbuigende toon van enkele collega raadsleden richting Absoluut Aalsmeer, heeft de fractie van Absoluut Aalsmeer doen besluiten om het collegeprogramma niet nog langer te onderschrijven. Ook het raadsprogramma zal niet meer de leidraad zijn van het handelen van de fractie.

Dat is enorm jammer, want waren het juist de voormannen van Absoluut Aalsmeer, Peter Smolders en Dick Kuin, die tijdens de onderhandelingen over de vorming van een nieuw college pleitten voor een vorm van samenwerking die noch een coalitie, noch een oppositie vorm bevatten.

Het aangaan van dit experiment door de gehele raad is er één die niet veel in het land wordt onderschreven, maar waarvoor de gemeente Aalsmeer wel een goede voedingsbodem leek te hebben.

lees verder onder de advertentie van Vooges

De afgelopen maanden deed de handelswijze van sommige fracties in verschillende dossiers de fractieleden van Absoluut Aalsmeer regelmatig de wenkbrauwen fronsen. Het ene moment verklaarden fracties dat de in het verleden gemaakte afspraken spijkerhard zijn en op andere momenten dat de in het verleden gemaakte afspraken aan de kant geschoven konden worden.

Absoluut Aalsmeer is van mening dat dit geen goed doet aan de betrouwbaarheid die een gemeentebestuur zou moeten uitstralen. Of zoals een raadslid kortgeleden in een raadvergadering opmerkte: “Voortschrijdend inzicht mag er nooit toe leiden dat we een onbetrouwbare overheid worden of als zodanig gezien worden”.

Tevens is in een openbare vergadering over de fractie van Absoluut Aalsmeer aangegeven dat de fractie ‘onbetrouwbaar’ zou zijn. Later is dit genuanceerd en werd onbetrouwbaar vervangen door onberekenbaar. Dit zijn heftige en krachtige termen waaruit geen respect naar elkaar blijkt en die een samenwerking vanuit een menselijke maat in de weg staat.

Het klopt dat Absoluut Aalsmeer niet met alle winden meewaait en een eigen koers houdt. Wel altijd binnen de gemaakte afspraken met de raad. Wanneer dat wordt gekwalificeerd als onbetrouwbaar, dan zegt dat iets over de intentie van de andere fracties en raakt dat ons diep.

Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat wij ons meer en meer af gingen vragen of we met elkaar nog wel voldoen aan de uitgangspunten waarop de inwoners van Aalsmeer recht hebben. Naar onze mening houdt dat in dat de raadsleden, gekozen door de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart, zich inzetten voor diezelfde inwoners en partijbelangen soms aan de kant kunnen zetten.

Daarom heeft de fractie van Absoluut Aalsmeer, na lang wikken en wegen, unaniem besloten om per 1 januari 2021 het, mede door deze fractie ondertekende collegeprogramma, te verlaten en vanaf het nieuwe jaar in de oppositierol zich in te zetten voor de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart.

Uiteraard zal het collegeprogramma, daar waar het uitgangspunten en programma van Absoluut Aalsmeer dit niet in de weg zit, worden  gerespecteerd. Tegelijk zal dat af en toe botsen. Daar zijn we inmiddels gewend mee om te gaan dus we zijn er klaar voor. Vast staat dat we het eerste en belangrijkste punt van ons programma trouw blijven; de menselijke maat, in alle beslissingen die de raad moet nemen.’

 

4 reacties

 1. Ik geloof niet dat de politiek zo geloofwaardig is. Klein voorbeeld. De gemeente heeft besloten alle papier containers bij edisonflat permanent te verwijderen en bewoners worden geacht het binnenshuis op te slaan. Of zelf wegbrengen naar de meerlanden. Denk nu niet dat er iemand uit de politiek of gemeentehuis reageert op vragen van mijn kant. O.a betalen voor iets dat ik niet heb. Niet het idee dat de politiek erg betrokken is.

 2. Experiment mislukt, raadsbrede coalitie blijkt een utopie. Elke democratie heeft behoefte aan een goede oppositie, die niet monddood gemaakt wordt door afspraken.
  Dit maakt de dialogen in de raad beter, waarbij de meerderheid ook moet luisteren naar de minderheid!

 3. Dat Absoluut Aalsmeer een eigen weg heeft gekozen en daarom zowel collegeprogramma als raadsprogramma heeft verlaten getuigt van realiteitszin. Het spreekwoord ‘wie niet horen wil moet voelen’ is hier dan ook van toepassing. Voor het ontstaan van deze situatie zijn helaas de andere politieke partijen verantwoordelijk. Als men dat maar wil gaan inzien.

 4. Het is jammer dat Absoluut Aalsmeer dit bovenstaande drastische politieke besluit moest nemen, zo tegen het eind van 2020.
  Bij ontbinden van gedane afspraken, in de politiek, zakelijk of in een huwelijk, zijn alleen maar verliezers.
  In een huwelijk zijn vaak de kinderen de dupe, laat in dit geval de burgers van Aalsmeer niet de dupe worden, door u als politieke partijen van Aalsmeer.
  Besturen is sentiment, maar sentiment is bovenal besturen.

  Ik wens alle fracties een vruchtbare samenwerking toe in 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel